Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Κοινωνία - Πολιτική, Σατανισμός και Ασυνήθιστα

Σιατίστης Παύλος: ''Το απαίσιο πρόσωπο του Ναζισμού'' * Ο Εθνικισμός είναι αίρεση * Η θέση τών ΝΑΖΙ έναντι τού Χριστού * Στον αστερισμό του Mr. Crowley

Νεοσατανισμός

και Ναζιστική ιδεολογία

Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου Επίκουρου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Πηγή: Για τη σύνταξη τού παρόντος άρθρου βασιστήκαμε στα κάτωθι: α) Guido und Michael Grandt, Schwarzbuch Satanismus, 1996, β) A. Ottens – R. Myer, Satanism: Rumor, Reality, and Controversy, 1998, γ) J. M. Greer, The Element Encyclopedia of Secret Societies, 2006.

Αναδημοσίευση από: https://www.ecclesia.gr

Είναι γνωστό ότι για κάθε χριστιανό και για κάθε λογικό άνθρωπο, η ναζιστική ιδεολογία υπήρξε μία από τις πλέον εγκληματικές και ειδεθχείς ιδεολογίες που γνώρισε η παγκόσμια ιστορία. Τον ίδιο όμως εγκληματικό και απαίσιο χαρακτήρα έχει και ο νεοσατανισμός που αποτελεί την πλέον φρικτή, αποκρουστική και επικίνδυνη έκφραση καταστροφικής λατρείας (destructive cults).

Είναι γνωστή στην έρευνα η σχέση τού Χίτλερ και άλλων στελεχών τού Ναζιστικού καθεστώτος με διάφορους αποκρυφιστικούς χώρους και πρακτικές. Δυστυχώς η ίδια σχέση μεταλλαγμένη συνεχίζεται και μετά το τέλος τού εγκληματικού και αιμοσταγούς ναζιστικού μορφώματος μέχρι τις ημέρες μας, καθώς πολλά στοιχεία τής ναζιστικής υποκουλτούρας έχουν υιοθετηθεί από διάφορες νεοσατανιστικές οργανώσεις.

Στο άρθρο μας αυτό θα επισημάνουμε, αναφέροντας ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, την σχέση που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στη ναζιστική ιδεολογία και υποκουλτούρα με νεοσατανιστικες οργανώσεις. Πώς, δηλαδή, ορισμένες οργανωμένες εκφράσεις τού νεοσατανισμού σχετίζονται με την εγκληματική ναζιστική κοσμοθεωρία και ιδεολογία.

Στην ιστορική αφετηρία τους οι διάφορες νεοναζιστικές οργανώσεις δανείστηκαν υλικό από αποκρυφιστικούς χώρους και παρήγαγαν φανταστικά έργα και λαϊκά διηγήματα συνδεδεμένα με τη ναζιστική υποκουλτούρα. Στη συνέχεια, όμως, διάφορες νεοσατανιστικες οργανώσεις, που όπως και άλλες ακραίες αποκρυφιστικές κινήσεις αρέσκονται να αποκαλούνται ως «Τάγματα ή Ναοί», άντλησαν υλικό και εμπνεύστηκαν από τη ναζιστική ιδεολογία.

Ο Anton Szandor Lavey (1930-1997), ο ιδρυτής τής λεγόμενης «Εκκλησίας τού Σατανά» (Church of Satan), υπήρξε ο πρώτος που κατά τρόπο απροκάλυπτο εμπνεύστηκε από τη ναζιστική υποκουλτούρα και υιοθέτησε τελετουργικό για την οργάνωσή του προερχόμενο από ναζιστικές πηγές. Η πρακτική τού δανεισμού ναζιστικών συμβόλων, ιδεών και τελετουργικού θα εισαχθεί γρήγορα και σε άλλες σατανιστικές οργανώσεις.

Τη δεκαετία τού 1970 θα ακολoυθήσει την ίδια πρακτική ο Michael Aquino, ο ιδρυτής τής σατανιστικής οργάνωσης «Temple of Set», ενώ την ίδια περίοδο θα χρησιμοποιήσει υλικό από τη ναζιστική υποκουλτούρα για το δικό της τελετουργικό η σατανιστική οργάνωση «Οrder of the Trapezoid».

Την ίδια πρακτική, στα τέλη τής δεκαετίας τού 1970, θα εφαρμόσει και στην Αγγλία η νεοσατανιστική κίνηση «Order of Nine Angles» που έχει στενή σχέση με το βρεττανικό νεοναζιστικό χώρο.

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες τού εικοστού αιώνα πάνω από 12 αποκρυφιστικές οργανώσεις θα χρησιμοποιούν ναζιστικό συμβολισμό και μεθόδους προπαγάνδας. Ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων κινήσεων θα συνεργάζεται και θα συστεγάζεται κάτω από τη διεθνή νεοναζιστική - σατανιστική οργάνωση ομπρέλλα «Λευκό Τάγμα τής Θούλης» (White Order of Thule). Η εν λόγω σατανιστική – ναζιστική οργάνωση ιδρύθηκε το 1994 από τον Kerry Bolton (Ψευδώνυμο: Faustus Scorpius). Ο ιδρυτής της υπήρξε για ένα χρονικό διάστημα ο ηγέτης τού ακροδεξιού κόμματος τής Νέας Ζηλανδίας. Από την ηγεσία τού ακροδεξιού κόμματος παραιτήθηκε τη δεκαετία τού 1980 για να ασχοληθεί κατά τρόπο πιο συστηματικό με τον αποκρυφισμό και μάλιστα με την πλέον φρικτή και ακραία μορφή του που είναι ο νεοσατανισμός.

Αποτέλεσμα αυτής τής ενασχόλησής του με την πλέον σκληρή μορφή τού αποκρυφισμού υπήρξε το 1992 η δημιουργία τής νεοναζιστικής σατανιστικής οργάνωσης «Order of the Left Hand», η οποία μετονομάστηκε το 1994 σε «Ordo Sinistra Vivendi».

Την ίδια χρονιά ο Kerry Bolton σε συνεργασία με πολλούς εκπροσώπους τού νεοναζιστικού σατανισμού από διάφορες χώρες τής υφηλίου θα ιδρύσουν τη διεθνή νεοναζιστική – σατανιστική οργάνωση «Βlack Order» (Μαύρο Τάγμα), η οποία το 1997 θα αλλάξει ονομασία και θα υιοθετήσει τη σημερινή ονομασία της «Λευκό Τάγμα τής Θούλης» για να διακριθεί από μία άλλη ρατσιστική οργάνωση στις Η.Π.Α. που θα φέρει την ίδια ονομασία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ονομασία «Λευκό Τάγμα τής Θούλης» παραπέμπει ευθέως στην ανάλογη γερμανική ρατσιστική και αποκρυφιστική οργάνωση τού μεσοπολέμου με την οποία είχαν συσχεστιστεί πολλά στελέχη τού ναζιστικού χώρου.

Το 1997 η επίσημη έδρα τής εν λόγω νεοσατανιστικής ναζιστικής οργάνωσης μεταφέρθηκε στο Richmond τής Virginia τών Η.Π.Α.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διεθνές δίκτυο νεοναζί σατανιστών που δραστηριοποιείται στις χώρες: Μεγάλη Βρεττανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Η.Π.Α.

Ναζιστικά στοιχεία συναντά κάποιος σήμερα σε περιοδικά, διαδικτυακούς τόπους, μικρούς εκδοτικούς οίκους, περιθωριακά συγκροτήματα μουσικής τού σατανιστικού χώρου που αποτελούν την πλέον φανερή απόδειξη για το πώς η εγκληματική ναζιστική ιδεολογία είναι παρούσα και έχει μπολιάσει την πλέον ακραία και σκοτεινή, σύγχρονη καταστροφική λατρεία που είναι ο νεοσατανισμός.

Δημιουργία αρχείου: 27-3-2024.

Τελευταία ενημέρωση: 27-3-2024.

ΕΠΑΝΩ