Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Μελέτες για την Ορθοδοξία και Ιεραποστολή

Τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και Εκκλησίες  || Παγκόσμιος χάρτης Ορθοδόξων

Πίνακας των ανά τον κόσμο Ορθοδόξων το 2000

(Εικόνα από Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 15 Μαϊου 2005 σελ. 26).

Ένας πληροφοριακός πίνακας για τον αριθμό των Ορθοδόξων Παγκόσμια, είναι ο παρακάτω, τον οποίο αναδημοσιεύουμε από άρθρο της Μαρίας Παπουτσάκη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ιδιαίτερα πληροφοριακός, όσον αφορά όχι μόνο τον αριθμό, αλλά και το ποσοστό των Ορθοδόξων στον κόσμο, σε σύγκριση με τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ο Ορθόδοξος πληθυσμός στην εποχή μας, υπολογίζεται σε 250 εκατομμύρια πιστούς. (Σε αντιστοιχία οι Παπικοί υπολογίζονται σε 1 δισεκατομμύριο και οι Προτεστάντες σε 850 εκατομμύρια).

Στον παρακάτω πίνακα συμπεριλαμβάνονται και σχισματικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επίσης οι αριθμοί του πίνακα, συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους που απλώς γεννήθηκαν από γονείς Ορθοδόξους, αλλά δεν είναι πιστά ή ενεργά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, ιδιαίτερα στις χώρες στις οποίες η Ορθόδοξη Εκκλησία πλειοψηφεί. Δεν είναι λοιπόν μια ακριβής καταγραφή του Σώματος του Χριστού στην εποχή μας. Όμως, είναι χρήσιμος ως μια γενική εικόνα της κατανομής των Ορθοδόξων ανά τον κόσμο:

 

Δημιουργία αρχείου: 16-5-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 16-5-2005.

ΕΠΑΝΩ