Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εορτές και Θεολογικά

Ο Μέγας Αγιασμός των Θεοφανείων * Ο αγιασμός των υδάτων * Περί Θείου Βαπτίσματος και Μετανοίας από τον Βαπτιστή και Πρόδρομο Ιωάννη * Σχέση Μικρού και Μεγάλου Αγιασμού * H νηστεία της παραμονής των Θεοφανείων * Ερμηνεία τής εικόνας τών Θεοφανείων * Συμβολισμοί τών Θεοφανείων. Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω

Ο Χριστός δεχόμενος το βάπτισμα

ταυτίζεται με κάθε αμαρτωλό που χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία και αναγέννηση

π. Αλέξανδρος Σμέμαν

 

Αναδημοσίευση από: http://o-nekros.blogspot.com

 

«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου»

«Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών».

Σύναξις του αγίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου που εορτάζει στις 7 Ιανουαρίου.

 

«Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε».

Γιατί ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, που ήρθε στον κόσμο να θεραπεύσει την αμαρτία με την αναμαρτησία Του και να οδηγήσει τους ανθρώπους σε κοινωνία με τη θεία ζωή, επιθύμησε και απαίτησε να βαπτισθεί από τον Ιωάννη; Γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο πως το ίδιο ερώτημα βρισκόταν στο κέντρο της καρδιάς του Ιωάννη. «Εγώ χρείαν έχω υπό σού βαπτισθήναι, και συ έρχη προς με;» (Ματθ. 3, 14). Η απάντηση της Εκκλησίας είναι η εξής:

Ο Χριστός δεχόμενος το βάπτισμα ταυτίζεται με τους ανθρώπους, με όλους τους αμαρτωλούς ανεξαιρέτως. Ταυτίζεται με κάθε αμαρτωλό που χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία και αναγέννηση… Ταυτίζεται με όλους και με τον καθένα μας. Με το Βάπτισμά Του δείχνει πως δεν ήρθε για να κρίνει η να καταδικάσει, ούτε για να φέρει αντικειμενικούς νόμους και κανόνες, από το ύψος της τελειότητας και Θεότητάς Του, αλλά για να ενωθεί μαζί μας έτσι, ώστε γινόμενος ένας από μας να μας καταστήσει μετόχους της τέλειας και αναμάρτητης ζωής Του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε γι’ Αυτόν, “ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου!” (Ιωάν. 1,29).

Ο Χριστός εισήλθε στον κόσμο μας ως παιδί, και με τη γέννησή Του ανέλαβε και οικειώθηκε την ανθρώπινη φύση. Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του Ανθρώπου. Και το έκανε αυτό όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς, για τους απολωλότες. Τους αγαπά με θυσιαστική αγάπη, τους προσφέρει τον Εαυτό Του και ολόκληρη τη ζωή Του. Εδώ στο βάπτισμα του Ιωάννου, Αυτός, ο αναμάρτητος ενώνεται με τους χαμένους, επειδή δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που μπορεί να υπερβεί την αγάπη του Θεού για μας. Με το βάπτισμά Του ενώνεται με τη ζωή των αμαρτωλών ανθρώπων, όπως ακριβώς αργότερα, στο τέλος Αυτός, ο αθάνατος, ενώνεται επίσης ελεύθερα με τους ανθρώπους στο θάνατο. Όλα αυτά μαρτυρούν πως ο Χριστός επιθυμεί να μας σώσει με την αγάπη· αγάπη όμως πάνω από όλα σημαίνει ένωση μ’ αυτόν που αγαπάς. Σύμφωνα με τον προφήτη Ησαΐα, “ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται… τω μώλωπι αυτού ημείς ιάθημεν” (Ησ. 53, 4-5).

 

Απολυτίκιον. Ήχος β΄

Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου, Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ όντως και προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθεις τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίσω και τοις εν άδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος.

 

Δόξα… Ήχος δ’ Βύζαντος

Ως του Πνεύματος εραστής, και της χάριτος θεοφθόγγος χελιδών, τρανώς την οικονομίαν του Βασιλέως, βροτών τω γένει εξ Αγνής φαεινώς ανατείλαντος, εις μερόπων ανάκλησιν, κατεμήνυσας Πρόδρομε, των σκυθρωπών ηθών, απελαύνων το τέρμα, και ζωής αϊδίου επιβαλέσθαι ιθύνων, τας καρδίας των εν μετανοία βαπτιζομένων, μάκαρ θεόληπτε.

 

Ωδή γ’

Ανέτειλας ως όρθρος δικαιοσύνης, τον Ήλιον μηνύων τοις εν τω σκότει· της πάντων σωτηρίας συ γαρ εγένου, κήρυξ και Πρόδρομος, και πάσιν έλεγες· Τω Χριστώ προσέλθετε, πίστει και σώζεσθε.

Δημιουργία αρχείου: 15-1-2022.

Τελευταία ενημέρωση: 15-1-2022.

ΕΠΑΝΩ