Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Γιορτές

Πάσχα 2020. Ας γίνει η καρδιά μας ‘'ναός Θεού ζώντος * Η Μεγάλη Εβδομάδα * Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για το Πάσχα 2010 * Τι δεν είναι το Πάσχα… * Τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής * Η ανάσταση προσφέρει απροσμέτρητη ελπίδα

Εγκύκλιος Πάσχα 2023

Αν κι από τάφο πρόβαλλε

σαν νυφικό κοιτώνα

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Ιώβ,

Υπέρτιμος και Έξαρχος Σίδης και Ατταλείας

 

Προς τον ευλαβή κλήρο και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας

Προσφιλείς πατέρες, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

Με τη Χάρη του Θεού φθάσαμε στην ολόλαμπρη ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Στις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος μόλις ζήσαμε τα σωτήρια Πάθη του Σωτήρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αξιωθήκαμε να δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Σταυρό, τον Τάφο και την Ανάσταση του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο δεν ανακαλέσαμε στη μνήμη μας απλώς γεγονότα της ιστορίας, αλλά ζήσαμε αληθινά στο παρόν το μυστήριο της σωτηρίας μας, το θεμέλιο της πίστεώς μας. Διότι, όπως ο Απόστολος των Εθνών Παύλος τονίζει: «ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή και η πίστις υμών» (Α΄Κορ.15:14).

Πράγματι, ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου, για να ενωθεί για πάντα με την ανθρωπότητα, για να γίνει ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Όπως γράφει ο Απ. Παύλος: «ο Χριστός ηγάπησεν την εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τω λουτρώ τού ύδατος εν ρήματι, ίνα παραστήση αυτός εαυτώ ένδοξον την εκκλησίαν, μη έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι τών τοιούτων, αλλ’ ίνα ή αγία και άμωμος» (Εφ.5:25-27).

Χθες ψάλαμε πάνω στον Σταυρό «Ήλοις προσηλώθη ο νυμφίος τής Εκκλησίας» και σήμερα περιχαρείς διαλαλούμε «τω προϊόντι Χριστώ εκ τού μνήματος, ως νυμφίω». Αυτό ακριβώς είναι το νόημα του μυστικού και αιωνίου γάμου του Νυμφίου Χριστού με τη Νύμφη Του την Εκκλησία. Έχουμε γίνει μέλη της Εκκλησίας με το βάπτισμα, με το οποίο προσωπικά συμμετέχουμε στον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Και έτσι επληρώθη η προφητεία του Ησαϊα: «έσται ον τρόπον ευφρανθήσεται νυμφίος επί νύμφη, ούτως ευφρανθήσεται κύριος επί σοι» (Ησ.62:5). Και πράγματι, όποιος έχει βαπτιστεί μπορεί να διακηρύξει: «χθες συνεθαπτόμην σοι Χριστέ συνεγείρομαι σήμερον αναστάντι σοι, συνεσταυρούμην σοι χθες αυτός με συνδόξασον Σωτήρ, εν τη βασιλεία σου».

Αυτό είναι το βαθύ και αιώνιο νόημα του μυστηρίου του Χριστού, που πραγματώθηκε με τον θάνατο και την Ανάστασή Του. Γι αυτόν τον λόγο ο Σταυρός και η Ανάσταση δεν χωρίζονται, ο Γολγοθάς και το Κενόν Μνημείον είναι αδιαχώριστα. Και αυτές είναι οι δύο όψεις από «το μυστήριον το αποκεκρυμμένον από τών αιώνων και από τών γενεών— νυν δε εφανερώθη» (Κολ.1:26), αυτό το μέγα μυστήριο της ευσέβειας, ο Θεός «Ος εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμω, ανελήμφθη εν δόξη» (Α΄Τιμ3:16).

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

«Σήμερον πάσα κτίσις αγάλλεται και χαίρει, ότι Χριστός ανέστη, και άδης εσκυλεύθη». «Σήμερον ο Δεσπότης, εσκύλευσε τον άδην, εγείρας τους δεσμίους ους απ' αιώνας είχε δεινώς κεκρατημένους». Βεβαίως, ακόμη βλέπουμε γύρω μας τον θάνατο, το κακό, τις πληγές, τις σφαγές και τις φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά, όμως, δεν έχουν πλέον την τελική εξουσία πάνω στην ανθρωπότητα και τη δημιουργία, διότι ο Νυμφίος Χριστός νίκησε το κακό και τον θάνατο: «παθόντος και ταφή δοθέντος, ως εκ θαλάμου ανέθορε (Αυτός που έπαθε και παρεδόθη στον τάφο, ξεπρόβαλε σαν από ένα νυφικό κοιτώνα)».

Ευχόμενος όλους εσάς με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής του Πάσχα, προσεύχομαι στον Αναστάντα να σας γεμίζει με τη χαρά της Αναστάσεως όλες τις ημέρες της ζωής σας. Είθε να είναι η ελπίδα σας στους καιρούς των απογοητεύσεων και των δοκιμασιών. Είθε να είναι το φως στο σκοτάδι αυτής της φευγαλέας ζωής. Είθε να είναι η απαρχή για την ατελεύτητη ημέρα της αιωνίου ζωής στη Βασιλεία των Ουρανών.

Χριστός Ανέστη!

Αττάλεια, Πάσχα 2023

+ Ο Πισιδίας Ιώβ

Δημιουργία αρχείου: 18-4-2023.

Τελευταία μορφοποίηση: 18-4-2023.

ΕΠΑΝΩ