Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ορθοδοξία

Περί της μεταβολής του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού * Η συχνότητα τής Θείας Ευχαριστίας * Ταύτιση Εκκλησίας και Ευχαριστίας * Την ίδια ημέρα, σε κάθε αγία Τράπεζα, και από κάθε ιερέα, τελείται μία μόνο Θεία Λειτουργία * Το πραγματικό, βιβλικό υπόβαθρο της Θείας Μετάληψης

Ο αμέριστος μερισμός τού Χριστού στη Θεία Ευχαριστία

Πώς η ανθρώπινη φύση τού Χριστού έγινε πηγή τής Ακτίστου Χάριτος

π. Ιωάννη Ρωμανίδη

 

Πηγή: "Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη" Τόμος Β΄.  Τού σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και αγ. Βλασίου Ιεροθέου.

 

Όσοι συμμετέχουν στην θεία Λειτουργία ωφελούνται ανάλογα με την πνευματική τους κατάσταση.

«Γι' αυτό η θεία Λειτουργία είναι λογική λατρεία. Αλλά η λογική λατρεία δεν ωφελεί τον άνθρωπο, εάν δεν έχει και νοερά λατρεία. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογική, είναι και νοερά ενέργεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσεύχεται μόνο με την λογική, πρέπει να έχει και την προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, η οποία είναι η αδιάλειπτη προσευχή κλπ. Λοιπόν, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί είναι μέλη της Εκκλησίας, όσοι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση».

Γνωρίζουμε ότι η άκτιστη ενέργεια του Θεού «μερίζεται αμερίστως εν μεριστοίς και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστως εν πολλοίς». Μετά την ενανθρώπιση του Χριστού, κατά την οποία η θεία φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως, και η ανθρώπινη φύση του Χριστού έγινε πηγή τής ακτίστου ενεργείας του Θεού.

«Ο τρόπος της παρουσίας και φανερώσεως του Θεού στον άνθρωπο είναι και δια της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού, η οποία και αυτή τώρα μερίζεται αμερίστως εν μεριστοίς και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστως εν πολλοίς».

Αυτό το λέγει ο ιερεύς, όταν τεμαχίζη τον Άγιο Άρτο σε πολλούς μαργαρίτας: «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων».

«Όταν κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, δεν παίρνουμε μόνο ένα κομματάκι του Χριστού μέσα μας, αλλά ο καθένας που κοινωνεί παίρνει ολόκληρο τον Χριστό μέσα του. Όμως εξ αιτίας αυτού δεν υπάρχουν πολλοί Χριστοί. Ένας είναι ο Χριστός και αυτός ο Χριστός, που είναι ένας, βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε κάθε πιστό που κοινώνησε των Άχράντων Μυστηρίων. Επάνω, δηλαδή, στο Άγιο Δισκάριο, εκεί που κομματιάζεται ο Αμνός από τον Ιερέα, δεν κομματιάζεται ο Χριστός, αλλά πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστως εις τους πολλούς. Υπάρχει, δηλαδή, ολόκληρος ο Χριστός σε κάθε τεμάχιο του Θείου Άρτου (μαργαρίτη). Αυτό είναι το Μυστήριο της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο».

Δημιουργία αρχείου: 23-2-2017.

Τελευταία μορφοποίηση: 23-2-2017.

ΕΠΑΝΩ