Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Πατέρες

Το θεολογικό έργο τού Ιερέως και οι αυθαιρεσίες * Πνευματικοί και Μυστήρια * Συμβουλές προς Πνευματικούς για την εξομολόγηση

Δύσκολη η σωτηρία τών Κληρικών

Τι μπορούν να κάνουν;

Γέρων Κλεόπας Ιλιέ

 

Πνευματικός Διάλογος με τον Ρουμάνο Γέροντα Κλεόπα Ηλιέ

109. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι είναι πολύ δύσκολο να σωθούν οι αρχιερείς, ιερείς και Πνευματικοί, γενικά οι κληρικοί. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτή την γνώμη των Πατέρων;

Οι Άγιοι και Θείοι Πατέρες λέγουν ότι πράγματι με δυσκολία θα σωθούν οι ιερείς, Πνευματικοί και όλοι οι ποιμένες των ψυχών.

Έχοντας υπ' όψιν ότι τα ποιμαντικά καθήκοντα είναι πολλά και βαρειά ενώπιόν τους, ενώπιον των οικογενειών εκ των οποίων προέρχονται, ενώπιον των συλλειτουργών των καθώς και ενώπιον του εμπιστευμένου σ' αυτούς πιστού λαού, που έχουν καθήκον να το οδηγήσουν στην σωτηρία.

Διότι πολλοί ποιμένες εξαπατώνται από την φιλαργυρία, η οποία είναι η ρίζα πάντων των κακών (Α' Τιμ.6,10) από την οποία σκανδαλίζονται οι πιστοί και αδικούνται οι συνεργάτες των, ιερείς, διάκονοι, ψάλτες κ.λ.π.

Όλα τα έσοδα της εκκλησίας είναι μία ιδιοκτησία του Θεού και ο ιερεύς δεν είναι παρά ένας οικονόμος των και είναι υποχρεωμένος να τα διαμοιράζει με δικαιοσύνη στους έχοντας ανάγκη.

Όποιος αποδεικνύεται άδικος στους συνεργάτες του, τιμωρείται με αργία από τα ιερατικά του καθήκοντα και εάν δεν διορθώνεται, καθαιρείται διότι θεωρείται ότι φόνευσε τον αδελφό του (Αποστολικές Διαταγές 49).

Τι μπορώ να ειπώ εγώ περισσότερο όσον άφορα αυτά;

Κάθε Πνευματικός ιερεύς και ποιμήν των ψυχών γνωρίζει καλλίτερα από μένα Τι έχει να πράξει.

Λοιπόν, ο Θεός να τον βοηθεί να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ενώπιον του Χριστού, της οικογενείας του, απέναντι του εαυτού του, της κοινωνίας στην οποία ζει και ιδιαίτερα ενώπιον των εμπιστευμένων για σωτηρία ψυχών, ώστε να αποκτήσουν, όσο το δυνατόν περισσότεροι την Βασιλεία του Θεού.

 

110. Τι πρέπει να κάνουν οι Πνευματικοί ποιμένες για ν' αποκτήσουν την Βασιλεία του Θεού;

Τρεις είναι οι κεφαλαιώδεις εργασίες για την σωτηρία των ψυχών μας.

Η σωστή πίστη στον Θεό,

τα καλά έργα

και η ταπείνωση.

Δηλαδή, όταν θα κάνουμε όλες τις εντολές του Θεού να λέμε στην καρδιά μας «ότι αχρείοι δούλοι εσμέν, ότι ό ωφείλομεν ποιήσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. 17,10).

Δημιουργία αρχείου: 6-4-2024.

Τελευταία μορφοποίηση: 6-4-2024.

ΕΠΑΝΩ