Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Πατέρες και Ψυχοθεραπευτικά

Πίστη και απιστία στη ζωή των πιστών * Αγάπη στον Θεό και Φιλαυτία. Πορεία μεταξύ δύο ορίων * Απελπισία και Αυτοκτονία. Πώς αντιμετωπίζονται; * Ο Θείος Φόβος και η ατελής αγάπη προς τον Θεό

Η Χριστιανική αγάπη

Καλά και κακά είδη αγάπης

Γέρων Κλεόπας Ιλιέ

 

Πνευματικός Διάλογος με τον Ρουμάνο Γέροντα Κλεόπα Ηλιέ

19. Τι είναι χριστιανική αγάπη, σε πόσα μέρη διαιρείται και πώς γεννάται στην καρδιά του ανθρώπου;

Η αγάπη, με την γενική έννοια, είναι ο πόθος του ανθρώπου για κάθε τι το καλό και ωραίο, για κάθε τι το επιθυμητό. Η χριστιανική αγάπη είναι η θεία δύναμη, που εκχύνεται στην καρδιά του άνθρωπου με το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος, με το οποίο ανάβει ο θερμός και καθαρός πόθος για τον Θεό, το αγαθό ή οτιδήποτε άξιο τιμής, και επιθυμεί με όλες τις δυνάμεις της (η καρδιά του ανθρώπου) την ένωση μ' Αυτόν και την πραγματοποίηση του θελήματος Του, θυσιάζοντας εν ώρα ανάγκης οποιοδήποτε ανθρώπινο αγαθό.

Η θεία αγάπη χωρίζεται σε δύο μέρη και συγκεκριμένα:

Στην αγάπη, που κερδίζεται με την εκτέλεση όλων των καλών έργων και προπαντός με την καθαρά καρδιακή προσευχή και δεύτερον στην αγάπη που εκφράζεται με τις άκτιστες θείες ενέργειες, οι όποιες είναι δώρο του Ουρανού. (Ηθική Θεολογία π. Δημήτρη. Στανιλοάε).

 

20. Ποια αγαθά έργα αυξάνουν την χριστιανική αγάπη στον άνθρωπο και ποιες αμαρτίες περισσότερο την ελαττώνουν;

Όλα τα καλά έργα βοηθούν τον άνθρωπο να αποκτήσει την θεία αγάπη, αλλά περισσότερο από όλα η καθαρά προσευχή. Διότι με αυτή «κράζοντας ο άνθρωπος προς τον Θεό, εξέρχεται έξω από το είναι του (Άγιος Μάξιμος Ομολογητής).

Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι η χαλάρωση και εκδίωξη από την καρδιά μας της θείας αγάπης.

Είναι κακία, που ισοδυναμεί με την αυτοκτονία του άνθρωπου (Πράξ. 27,41 Α' Ιωάν. 3,15 και 4,20).

 

21. Πόσα είδη αγάπης υπάρχουν κατά τους Αγίους Πατέρας και ποια απ' αυτά συνεργούν στην σωτηρία;

Είναι πέντε είδη αγάπης: η πρώτη και η δεύτερη είναι πνευματικές, η τρίτη είναι αγάπη φυσική, άρα ούτε καλή ούτε κακή, ενώ οι δύο τελευταίες οδηγούν στην τιμωρία και καταδίκη. η αγάπη του Θεού και του πλησίον οδηγούν στην σωτηρία αυτούς που τις εκτελούν, διότι σ' αυτές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήται. (Ματθ. 13,37-40).

Η φυσική αγάπη είναι των γονέων προς τα παιδιά και το αντίθετο. Ενώ οι αγάπες, που καταδικάζονται είναι:

η σαρκική - εμπαθής αγάπη και η του συμφέροντος, δηλαδή για τη δόξα, τα χρήματα κ.λ.π.

 

22. Ποια είναι τα τέκνα της χριστιανικής αγάπης;

Είναι όλα τα καλά έργα και το πρώτο εξ αυτών είναι η αγία προσευχή.

 

23. Πώς αποδεικνύεται η χριστιανική αγάπη;

Η χριστιανική αγάπη τόσο προς τον Θεό όσο και προς τον συνάνθρωπο αποδεικνύεται με τα καλά έργα, όπως:

Την ελεημοσύνη, την βοήθεια στους έχοντας κάποια ανάγκη, την υποδοχή στους ξένους, την ανάπαυση και συμπαράσταση στους πονεμένους, την υποστήριξη των αδυνάτων, την απόκρυψη των ελαττωμάτων των άλλων, την συγχώρηση σ' αυτούς που μας λύπησαν, την προσευχή για την ευόδωση των έργων των άλλων, την θυσία του εαυτού μας για τους άλλους κ.λ.π. (Β' Κορ. 8,12 Α' Θεσ. 2,8 Β' Τιμ. 11,10 Α' Ιωάν. 3,6 κ.λ.π).

Δημιουργία αρχείου: 3-12-2022.

Τελευταία μορφοποίηση: 3-12-2022.

ΕΠΑΝΩ