Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Προτεσταντισμός

Επίκληση δικών μας αυθεντιών εναντίον μας * Η Ιερά Παράδοση ως πηγή πίστεως * Προτεσταντικές δολοπλοκίες για τη μετάφραση τής Καινής Διαθήκης στην Νεοελληνική γλώσσα * Λέει ο Φλορόφσκυ ότι η διδασκαλία τών Ορθοδόξων Πατέρων είναι... Πλατωνική;

Προτεσταντικές διαστρεβλώσεις

Διαστρεβλώσεις κειμένων Ορθοδόξων πανεπιστημιακών διδασκάλων από ετεροδόξους

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργόπουλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 03/02/2012.

Αναδημοσίευση από: http://aktines.blogspot.com

Πολλές φορές στα διάφορα αιρετικά έντυπα, ιστοσελίδες και αλλού, στην προσπάθειά τους οι συντάκτες τους να πείσουν για την ορθότητα των απόψεών τους και για τις εσφαλμένες και «αντιγραφικές» θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καταφεύγουν στην επίκληση και στην παραπομπή, ως επί το πλείστον, σε έργα Ορθοδόξων πανεπιστημιακών διδασκάλων. Σκοπός αυτής της τακτικής τους είναι η αναζήτηση ερεισμάτων για τις διάφορες κακοδοξίες τους, στην προσπάθειά τους να πείσουν ή να αποδείξουν την ορθότητα των αντιλήψεών τους.

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαστρέβλωσης της αλήθειας. Το λα βάνουμε από κείμενο που υπάρχει στην ιστοσελίδα στο διαδίκτυο της Β΄ Ευαγγελικής Εκκλησίας και επιγράφεται «Τι πιστεύει η Ευαγγελική Εκκλησία για την Παρθένο Μαρία;»1.

Εκεί λοιπόν, ο συντάκτης του κειμένου εκτός από τις άλλες ιστορικοδογματικές ανακρίβειες, αναφερόμενος απορριπτικά και στην Ορθόδοξη παράδοση για την Κοίμηση της Αειπαρθένου, κλείνει την αναφορά του με ένα απόσπασμα από τη Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησία του αειμνήστου καθηγητού Παν. Τρεμπέλα.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αλλά, όπως χαρακτηριστικά λέει για τη μετάσταση της Θεοτόκου και ο κ. Τρεμπέλας "ότι τοιαύτα διδάγματα, στερούμενα απολύτως παντός ερείσματος εν τη Γραφή και τη Αποστολική παραδόσει, ωθούσιν εις ολισθήματα και εκτροπάς νοθευούσας την ανέκαθεν εν τη Εκκλησία απηχουμένην ορθήν περί Απολυτρώσεως και του μόνου Λυτρωτού διδασκαλίαν, μόλις είναι ανάγκην να είπωμεν"».

Η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει ο αναγνώστης του κειμένου είναι, ότι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες Ορθόδοξους θεολόγους του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται ως συνήγορος υπεράσπισης προτεσταντικών κακοδοξιών.

Η πραγματικότητα όμως είναι απολύτως αντίθετη. Και αυτό γιατί το εν λόγω απόσπασμα του Π. Τρεμπέλα 2 είναι η κατακλείδα της κριτικής του σε κακόδοξες Ρωμαιοκαθολικές αντιλήψεις για την Θεοτόκο, όπως π.χ. ο χαρακτηρισμός της Θεοτόκου ως «Συλλυτρώτριας» (Corredemptrix)3, και δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη θεώρηση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Παρατηρούμε εν προκειμένω ότι ο προτεστάντης συντάκτης του άρθρου, χωρίς να διστάσει καθόλου, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, αποσπώντας την παράγραφο από τη νοηματική της συνάφεια και τη θεματική της αναφορά, με μοναδικό σκοπό να αποδείξει ως αληθινούς τους ισχυρισμούς του, έστω και κατά τρόπο επιλήψιμο και ανεπίτρεπτο.

Δεν έχει σημασία εν προκειμένω η διαστρέβλωση της θέσης του ορθόδοξου καθηγητή  για τον Έλληνα προτεστάντη. Σημασία έχει η αληθοφάνεια των θέσεών του, στην προσπάθειά του να γίνει πειστικός. Και όλα αυτά μάλιστα, στο όνομα της ευαγγελικής αλήθειας. Το δικό μας τελικό σχόλιο θα είναι ο αγιογραφικός λόγος: «ει ουν το εν σοί σκότος εστί, το σκότος πόσον;» (Ματθ. 6,23).

 

Υποσημειώσεις:


1. Βλ.  http://beee.gec.gr/ParthenosMaria.htm

2. Βλ. Παν. Τρεμπέλα, Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμος Β΄, εκδ. Σωτήρ,  Αθήναι1979 2, σ. 216.

3. Βλ. Lundwig Ott, Grundriss derDogmatik, Freiburg- Basel- Wien 1965 7,σ. 216. Αμαλίας Σπουρλάκου- Ευτυχιάδου, Η Παναγία τύπος χριστιανικής αγιότητος, (Διδ.διατρ), Αθήναι 1990, σσ. 93 – 110.

Δημιουργία αρχείου: 3-2-2012.

Τελευταία ενημέρωση: 24-7-2018.