Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 9ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 11ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 5ο:

Περί Ενότητας τής Εκκλησίας

 

Μέρος 10ο:

Λένε οι Προτεστάντες: «Δεν πιστεύουμε πως η Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού, πρέπει να αποτελεί έναν οργανισμό, όπως αυτό συμβαίνει με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κτλ. Αντιθέτως, κάθε ένας που πραγματικά και ειλικρινά πιστεύει στον Θεό, ανεξαρτήτως σε ποια δογματική απόχρωση ανήκει, είναι μέλος του σώματος του Χριστού […]

Δεν πιστεύουμε πως η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η μοναδική εκκλησία και οι άλλες εκκλησίες είναι σχισματικές και αιρετικές».

 

 1. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ενότητα της Εκκλησίας σημαίνει ενότητα θρησκευτικών κανόνων και ενότητα επάνω σε συγκεκριμένη πίστη που αποδεικνύεται μέσω συγκεκριμένων έργων

Όπως καταλαβαίνουμε οι Προτεστάντες έχουν πρόβλημα με την ενότητα και μοναδικότητα της Εκκλησίας διότι θέλουν να δικαιολογήσουν τον τεμαχισμό τους σε αμέτρητες ομάδες. Θα πρέπει όμως να τους θυμίσουμε ότι η Αγία Γραφή δεν μιλάει ούτε για «ελεύθερους σκοπευτές», ούτε για «δογματικές αποχρώσεις» όπου ο καθένας δέχεται όποια θεολογία θέλει. Τι πάει να πει «κάθε ένας που πραγματικά και ειλικρινά πιστεύει στον Θεό, είναι μέλος του σώματος του Χριστού»;

Δηλαδή σε ποιον Θεό πιστεύουν οι Τριαδιστές Προτεστάντες και σε ποιον Θεό πιστεύουν οι αντί-Τριαδιστές Προτεστάντες; Και για ποιον λόγο έχουν διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικούς αρχηγούς και διαφορετική πίστη για το βάπτισμα, τη Σωτηρία, την αργία της Κυριακής, την παρουσία Σταυρού στον ναό, τη σημασία των έργων και της πίστης; Έχουν διαβάσει τι λέει η Αγία Γραφή για την κατάσταση του χιλιοτεμαχισμένου Προτεσταντισμού;

- «Παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις», «Τι να σας πω; Να σας επαινέσω γι’ αυτό; Όχι δε σας επαινώ», «οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας» (Α΄ Κορινθίους 11:17-22).

- «Να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι, με μία σκέψη και με ένα φρόνημα»(Α΄ Κορινθίους 1:10)

Δεν υπάρχουν οδηγίες στην Αγία Γραφή για Σωτηρία χωρίς ενιαία Εκκλησία. Είναι πάντα μία «η Εκκλησία» η οποία αποτελεί το ένα σώμα του Χριστού (Εφεσίους 1:23) και ο Θεός έδωσε «αποστόλους», «προφήτες», «ευαγγελιστές», «ποιμένες» «διδασκάλους» για να την υπηρετούν και να την οικοδομούν (Εφεσίους 4:12) χωρίς διαιρέσεις.

Όπως μας διδάσκουν τα εδάφια Α΄ Θεσσαλονικείς 3:2 / Α΄ Τιμόθεο 4:6 / Β΄ Τιμόθεο 4:2-5 / Ρωμαίους 15:15-19 / Α΄ Κορινθίους 9:17 / Γαλάτες 2:7-8 / Εφεσίους 3:2 & 9, υπάρχουν μόνο «Διάκονοι» της Εκκλησίας, της οποίας η Αποστολή είναι σωτηριώδους σημασίας:

1. Φτιάχτηκε από τον Θεό για να φανερωθεί διά μέσου της Εκκλησίας (στον ενικό), η Σοφία του Θεού που είναι άγνωστη ακόμα και στον κόσμο των Αγγέλων (Εφεσίους 3:10).

2. Η Εκκλησία (στον ενικό), φτιάχτηκε από τον Θεό για να φανερώσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της Σωτηρίας στους ανθρώπους (Κολοσσαείς 1:25–26).

3. Για την Εκκλησία (πάντα στον ενικό και ποτέ στον πληθυντικό όπως θέλουν οι Προτεστάντες) θυσιάστηκε ο Κύριος: «ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής» (Εφεσίους 5:25).

Ο Απόστολος Παύλος στο Κολοσσαείς 1:25–26 διδάσκει πως όλοι οι Διδάσκαλοι αλλά και ο ίδιος, βρίσκονται στη γη ώστε «σύμφωνα με την εντολή» που «δόθηκε από τον Θεό» να αναλάβουν «το κήρυγμα του λόγου του Θεού», όχι όμως ως διασκορπισμένα κομμάτια ομάδων που διαφωνούν και αλληλοκατηγορούνται όπως γίνεται στον προτεσταντισμό, αλλά για να γίνουν «υπηρέτες» της μίας Εκκλησίας και μέσω αυτής να φανερωθεί «το μυστήριο που ήταν κρυμμένο για αιώνες και για γενεές». Στην Αγία Γραφή ο πληθυντικός «εκκλησίες» αναφέρεται σε επιμέρους κοινότητες που όμως μέσω της ενότητας πίστεως ανήκουν στην μία και μοναδική Εκκλησία, διαφορετικά καλούνται σε μετάνοια (Αποκάλυψη 3:3).

Τέλος, αν οι Προτεστάντες με τον όρο «οργανισμό» μιλούν ενάντια στην υλική διάσταση της Εκκλησίας, η Γραφή διδάσκει το αντίθετο: η Εκκλησία έχει ιεραρχία  με υπακοή «σ’ αυτούς που ηγούνται» (Εβραίους 13:17), φροντίζει για την εγκατάσταση υπευθύνων σε κάθε πόλη (Τίτο 1:5), μεριμνά για την αμοιβή τους (Α΄ Τιμόθεο 5:17), ενδιαφέρεται για τυχόν προβλήματα ανεφοδιασμού (Τίτο 3:13) ή ελλείψεων (Πράξεις 15:22), οργανώνει αποστολές (Πράξεις 15:22) και εράνους (Ρωμαίους 15:26), διαθέτει δηλ. μια πλήρη διοικητική μέριμνα.

 


Kεφάλαιο 9ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 11ο


Δημιουργία αρχείου: 27-10-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 30-10-2021.

ΕΠΑΝΩ