Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 11ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 13ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 6ο:

Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

 

Μέρος 12ο:

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας

Λένε οι Προτεστάντες: «Δεν πιστεύουμε πως η Εκκλησία θα πρέπει να επηρεάζει ή να επηρεάζεται από την πολιτεία, ή να αναμιγνύεται με την πολιτική».

 

Οι Προτεστάντες επικαλούνται διαρκώς την Αγία Γραφή, την οποία όμως αγνοούν. Ας τους θυμίσουμε πως η Γραφή ουδόλως δαιμονοποιεί τη συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ θρησκευτικών εκπροσώπων και κρατικής ή πολιτικής εξουσίας:

«Ο βασιλιάς έβγαλε διαταγή να ξαναχτιστεί στην Ιερουσαλήμ ο ναός του Θεού, για να είναι τόπος όπου θα προσφέρονται θυσίες … Τα έξοδα θα πληρωθούν από τα ανάκτορα … Εκδίδω και διαταγή σχετικά με την οικονομική βοήθεια που θα δώσετε εσείς στους επικεφαλής των Ιουδαίων για να ξαναχτίσουν το ναό του Θεού· τα έξοδα θα καταβληθούν σ’ αυτούς τους ανθρώπους αμέσως, χωρίς καμιά καθυστέρηση, από το βασιλικό ταμείο, δηλαδή από τους φόρους … οτιδήποτε απαιτείται για τα ολοκαυτώματα του Θεού του ουρανού, μοσχάρια, κριάρια και αρνιά ή σιτάρι, αλάτι, κρασί και λάδι, θα τους τα δίνετε αμέσως σε καθημερινή βάση, όπως θα τα ζητούν οι ιερείς .. έτσι θα μπορούν να προσφέρουν θυσίες που η ευωδιά τους ευχαριστεί το Θεού του ουρανού και να προσεύχονται για τη ζωή του βασιλιά και των παιδιών του» (Β΄ Έσδρας 6:2-10)

Και όπως ορίζει η Καινή Διαθήκη:

«Σας παρακαλώ πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά με ευσέβεια κι ευπρέπεια από κάθε άποψη» Α΄ Τιμόθεο 2:1–3.

 


Kεφάλαιο 11ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 13ο


Δημιουργία αρχείου: 3-11-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 3-11-2021.

ΕΠΑΝΩ