Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 15ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 17ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 10ο:

Περί Αγιοκατάταξης

 

Μέρος 16ο:

Πάντα και μόνο ο Θεός κρίνει την αγιότητα, όμως Γραφή διδάσκει ότι είναι δυνατόν η Εκκλησία να γνωρίζει τον άγιο και προ της Δευτέρας Παρουσίας

Λένε οι Προτεστάντες: «Η ανακήρυξη ενός ανθρώπου σε «άγιο», ανάγεται στην εξουσία του Θεού και όχι των ανθρώπων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι Προτεστάντες και πάλι διδάσκουν τα αντίθετα από την Αγία Γραφή. Αν δεν επιτρέπεται στους ανθρώπους να γνωρίζουν και να λένε δημοσίως για κάποιον ότι είναι άγιος, τότε μήπως ψεύδεται ο Απόστολος Παύλος που γράφει, «τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης» (2 Τιμόθεο 4:8);!

Σε αντίθεση με τους Προτεστάντες, ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι μπορούμε να γνωρίζουμε τον άγιο και πριν από την Δευτέρα Παρουσία. Άρα, όταν οι Προτεστάντες λένε πως η αναγνώριση του αγίου είναι αδύνατη για τους ανθρώπους, είναι σαν να κατηγορούν τον Απ. Παύλο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Γραφή, μπορούμε να διαπιστώσουμε τους αγίους όχι μόνο όταν ζουν αλλά και όταν έχουν φύγει από τη ζωή: ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει περί «Ελισαίου του προφήτη» (4:27) και ο Απ. Πέτρος μας βεβαιώνει, ότι ο Ελισαίος είναι άγιος: «προφητεία … εμίλησαν άγιοι άνθρωποι του Θεού» (2 Πέτρου 1:20).

Από κει και πέρα η Γραφή διδάσκει ότι οι άγιοι πρέπει να τιμούνται και εν ζωή: «ο λαός όμως τους δόξαζε» (Πράξεις 5:13) και όπως βλέπουμε στην περικοπή Πράξεις 5:12-16, πουθενά δεν αναφέρεται ότι η τιμή αυτή δεν ήταν αποδεκτή. Οι απόστολοι το μόνο που αρνήθηκαν ήταν να εξομοιωθούν με το Θεό (Πράξεις 14:18). Αυτό μας διδάσκει πως αν κάποιοι πλανεμένοι πουν για τους αγίους ότι είναι «θεοί με τη μορφή ανθρώπων» (Πράξεις 14:11), αυτό πρέπει να απορρίπτεται ως βλασφημία: «και εμείς είμαστε άνθρωποι, θνητοί σαν και εσάς» (Πράξεις 14:15).

Η Αγία Γραφή αγαπητοί Προτεστάντες περιέχει μόνο αλάθητες διδασκαλίες. Ο Απόστολος Παύλος ως μέλος της Εκκλησίας του Χριστού μπορεί να γνωρίζει και να λέει δημοσίως ποιος θα λάβει «το στεφάνι της δικαιοσύνης» και γι’ αυτό με πρόνοια του Θεού η διδασκαλία αυτή μπήκε σε Επιστολή της Καινής Διαθήκης ως αλάθητη.

 


Kεφάλαιο 15ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 17ο


Δημιουργία αρχείου: 13-11-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 13-11-2021.

ΕΠΑΝΩ