Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 19ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 21ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 14ο:

Μοναχισμός και Γάμος

 

Μέρος 20ο:

Οι Προτεστάντες κατηγορούν τον Απ. Παύλο ότι «δεν έζησε φυσιολογική ζωή» επειδή ήταν ανύπαντρος, άρα τον κρίνουν, ότι με το παράδειγμά του δεν μας δίδαξε το σωστό!

Λένε οι Προτεστάντες: «Δεν πιστεύουμε πως οι Εκκλησιαστικοί υπεύθυνοι-λειτουργοί, θα πρέπει να παραμένουν άγαμοι ή να ζουν σε μοναστηριακές κοινότητες, απομακρυσμένοι από την κοινωνία. Πιστεύουμε πως οι Εκκλησιαστικοί λειτουργοί, θα πρέπει να ζουν μια φυσιολογική ζωή, να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά και να συμμετέχουν στις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι Προτεστάντες ισχυρίζονται πως «φυσιολογική ζωή» έχουν μόνο όσοι «παντρεύονται»! Θεωρούν μήπως ότι ο Απόστολος των Εθνών ήταν «αφύσικος»;

«Καλό είναι στον άνθρωπο να μην αγγίζει γυναίκα … θα ήθελα δε όλοι άνθρωποι να είναι όπως είμαι εγώ» (Α΄ Κορινθίους7: 1 & 7).

Μα ποια Αγία Γραφή διαβάζουν; Το ότι ο καθένας ως προς το γάμο «έχει ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό», με αποτέλεσμα «ο ένας τούτο, ο άλλος εκείνο» (Α΄ Κορινθίους7:7) δεν το έχουν διαβάσει ποτέ;

Επιπλέον, η βάση επάνω στην οποία θεμελιώνεται ο μοναχισμός στην Εκκλησία είναι ο θεσμός των αφιερωμένων Ναζιραίων της Παλαιάς Διαθήκης, γι’ αυτό οι Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν τους μοναχούς «καθ’ ημάς ναζιραίους» (βλ. Γρηγ. Θεολ.PG 36,533D - Θεόδ. Στουδ. PG 108,893D στη σημείωση αρ.7).

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όπως διαπιστώνουμε από τους διατροφικούς περιορισμούς στο Λουκά 1:15 ήταν ένας αφιερωμένος Ναζιραίος και όπως ξέρουμε «ζούσε στις ερημιές» (βλ. Λουκά 1:80 · 3:2 · 5:16).

Από εκεί και πέρα, το έργο του μοναχισμού στην Εκκλησία είναι μεγάλης σημασίας διότι δημιουργεί εστίες προσφοράς προς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη πνευματικής στήριξης αλλά και εστίες συνεχούς προσευχής για όλους τους ανθρώπους, όπως ακριβώς ορίζει η Αγία Γραφή:

«εάν και εσείς μας βοηθήσετε με προσευχή» (2 Κορινθίους1:11)

«προσευχηθείτε εσείς για μένα προς τον Κύριο» (Πράξεις 8:24)

«προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, για να θεραπευτείτε» (Ιακώβου 5:16)

«να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους» (Α΄ Τιμόθεο 2:1-3).

 


Kεφάλαιο 19ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 21ο


Δημιουργία αρχείου: 23-11-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 23-11-2021.

ΕΠΑΝΩ