Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 2ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 4ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 1ο:

Αγία Γραφή και Εκκλησία

 

Sola Scriptura, μέρος 3ο:

Εάν ίσχυε το δόγμα «μόνο η Γραφή», αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν έσωζε τον άνθρωπο έως τα μέσα του 4ου αι. καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί ως «Scriptura»=Γραφή η Καινή Διαθήκη (δηλ. ο Κανόνας των 27 βιβλίων της)

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Οι Προτεστάντες πάντα θα βιώνουν οδυνηρή αντίφαση όταν μιλάνε για «Sola Scriptura» αποδεχόμενοι ως ύψιστο πνευματικό τους αγαθό τον Κανόνα (= κατάλογο) των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης που τους παρέδωσε η Εκκλησία:

«Τελικός σταθμός στην εξέλιξη και οριστική διαμόρφωση του κανόνα θεωρείται η 39η Εορταστική Επιστολή του Μ. Αθανασίου (367), στην οποία αναφέρονται ως κανονικά τα 27 βιβλία της Κ.Δ. […] πρώτος ο Μ. Αθανάσιος χρησιμοποιεί τον όρο ‘κανών’ προς δήλωση του σώματος των βιβλίων της Αγίας Γραφής» (Ιωάννης Καραβιδόπουλος «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη», 2η έκδ., σελ. 113).

Ας θυμούνται λοιπόν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία παρέδωσε στην ανθρωπότητα πλήρη και οριστικά τετελεσμένο τον Κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης, 11 αιώνες πριν εμφανιστούν οι Προτεστάντες. Και μάλιστα, ο Θεός επέτρεψε αυτό να γίνει εν μέσω Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (την οποία απεχθάνονται οι Προτεστάντες) από την Εκκλησία Του η οποία:

–τιμούσε αγίους,

–αποδεχόταν την ειδική ιεροσύνη,

–αποδεχόταν τα Ιερά Μυστήρια,

–δεν αποδεχόταν την αργία του Σαββάτου αλλά της Κυριακής,

–τελούσε μνημόσυνα.

Οι Προτεστάντες λοιπόν, από μία Εκκλησία που διαρκώς καθυβρίζουν, δέχτηκαν ως πηγή αλήθειας και σωτηρίας τον Κανόνα των 27 βιβλίων στον οποίο βασίζεται το κυριότερο δόγμα τους, το «Sola Scriptura»!

Πράγματι, ο Θεός έδωσε την ευλογία Του στην Ορθόδοξη Εκκλησία να παραδώσει στην ανθρωπότητα οριστικά διαμορφωμένο το ιερότερο πνευματικό έργο του Χριστιανισμού, τον Κανόνα των 27 βιβλίων, ως απόδειξη ότι ήταν απλανής και μετέδιδε αλάθητα την Αποστολική Διδασκαλία.

Γι’ αυτό άλλωστε μερικές προτεσταντικές ομάδες κατανοώντας τις αντιφάσεις αυτές, θέλουν να σώσουν το δόγμα «Sola Scriptura» με τη δικαιολογία ότι η Εκκλησία «πλανήθηκε» μετά την δημιουργία του Κανόνα της Κ.Δ., κάπου στα μέσα του 4ου αιώνα (παρενθετικά αναφέρουμε ότι κάθε προτεσταντική ομάδα έχει κατασκευάσει ένα δικό της όριο για το πότε τάχα «πλανήθηκε» η Εκκλησία. Άλλοι λένε μετά τον θάνατο των Αποστόλων, και άλλοι θέτουν διαφορετικές χρονολογίες που φτάνουν μέχρι και τον 5ο αιώνα).

Φυσικά, αυτά είναι προσχηματικές δικαιολογίες. Όπως είπαμε, «Sola Scriptura» σημαίνει ότι ως μοναδικό δρόμο προς την Αλήθεια αποδέχονται τα 27 κανονικά (=γνήσια) βιβλία της Κ.Δ. όπως αυτά περιγράφονται το 367 μ.Χ. Καμία προτεσταντική ομάδα δεν αποδέχεται άλλον Κανόνα της Κ.Δ. πλην αυτού των 27 βιβλίων.

Όμως, πριν η Ορθόδοξη Εκκλησία, μετά το τέρμα των διωγμών, διαμορφώσει οριστικά και παραδώσει στον κόσμο τον Κανόνα των 27 βιβλίων, υπήρξε ένα μέγα πλήθος από διαφορετικούς Κανόνες της Κ.Δ., γεγονός που φανερώνει ακόμα περισσότερο την πλάνη του «Sola Scriptura» και αποδεικνύει πως η Εκκλησία προηγείται της Γραφής στην παράδοση της Αλήθειας και ότι η αληθινή Εκκλησία έχει πλήρη συνείδηση ότι μεταδίδει την Αλήθεια και χωρίς να είναι ολοκληρωμένη η Αγία Γραφή.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σε ένα δωμάτιο υπάρχει σκορπισμένος ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιβλίων, ανακατεμένα όλα μαζί, κανονικά (=γνήσια) και απόκρυφα (=νόθα) Ευαγγέλια, κανονικές και απόκρυφες Πράξεις των Αποστόλων, κανονικές και απόκρυφες Επιστολές των Αποστόλων ή Αποκαλύψεις.

Τι γινόταν λοιπόν ως προς το «Sola Scriptura» των 27 βιβλίων πριν τον 4ο αιώνα, τότε που κατά τους Προτεστάντες δεν είχε… «πλανηθεί ακόμα» η Εκκλησία;

Ο λεγόμενος «Κανόνας του Ειρηναίου» (140-202 μ.Χ.), υιοθέτησε μόνο 22 κανονικά (= γνήσια) βιβλία συν το απόκρυφο (= νόθο) βιβλίο «Ποιμένας του Ερμά» (σημείωση: επειδή για λόγους οικονομίας δεν μπορούμε διαρκώς να πληκτρολογούμε τα ονόματα των βιβλίων που διαφοροποιούνται από τον γνωστό σημερινό Κανόνα της Κ.Δ., αν κάποιος ενδιαφέρεται, ας δανειστεί ή ας αγοράσει μια «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη» για να δει όλα τα στοιχεία). Βλέπουμε λοιπόν πως η Κ.Δ. ήταν λειψή, διότι λείπουν 5 κανονικά βιβλία, ενώ συμπεριλαμβάνεται και ένα απόκρυφο.

Ο λεγόμενος «Κανόνας του Μουρατόρι» (τέλη 2ουμ.Χ. αιώνα), διάσημος στους Θεολογικούς κύκλους, υιοθέτησε κι αυτός 22 βιβλία, διαφορετικά όμως από αυτά που περιγράφει ο Ειρηναίος·  έβγαλε τον «Ποιμένα του Ερμά» και συμπεριέλαβε με επιφύλαξη τη νόθα «Αποκάλυψη Πέτρου». Άρα, άγνωστη για μία ακόμη φορά στους τότε πιστούς η Κ.Δ. των 27 βιβλίων.

Κατόπιν, ο «Κανόνας του Τερτυλλιανού» (155-240 μ.Χ.), υιοθέτησε πάλι 22 βιβλία και πάλι διαφορετικά και από αυτά του Ειρηναίου και από αυτά του Μουρατόρι! Τα υπόλοιπα έμειναν ξανά εκτός, πάλι λειψή η Κ.Δ., και βιβλία που μέχρι χτες ήταν κανονικά, μπαίνουν και πάλι στην αμφιβολία.

Μετά, ο «Κανόνας του Ωριγένη» (185-254 μ.Χ.), υιοθέτησε μόνο 21 βιβλία και επιπλέον με θεολογική επιφύλαξη συμπεριέλαβε και τρία απόκρυφα. Τα υπόλοιπα έμειναν εκτός, πάλι λειψή η Κ.Δ.

Ο «Κανόνας του Ιππολύτου» (170–235 μ.Χ.), έβγαλε τα τρία απόκρυφα, και υιοθέτησε πάλι 21 κανονικά βιβλία αλλά όμως διαφορετικά από του Ωριγένη. Τα υπόλοιπα που σήμερα γνωρίζουμε ως κανονικά έμειναν εκτός, οπότε πάλι άγνωστη η Κ.Δ. των 27 βιβλίων.

Ο «Κανόνας του Ευσεβίου» (265-340μ.Χ.), υιοθέτησε πάλι 21 βιβλία αλλά και πάλι διαφορετικά και από τον Ωριγένη και από τον Ιππόλυτο. Πάλι λειψή η Κ.Δ. και πάλι βιβλία που μέχρι χτες ήταν κανονικά, μένουν εκτός.

Άρα, αγαπητοί Προτεστάντες αποδεικνύεται πως επί τόσους αιώνες οι Χριστιανοί σώζονταν χωρίς την πλήρη και οριστική Καινή Διαθήκη, δηλ. δεν υφίστατο καν το δόγμα «Sola Scriptura» που κατασκευάσατε εκ των υστέρων.

Γι’ αυτό ρωτάμε το αυτονόητο: αυτό το ολέθριο Προτεσταντικό δόγμα «Sola Scriptura», δηλαδή το δόγμα «μόνο ό,τι είναι γραμμένο», τι Χριστιανούς δημιούργησε επί τόσους αιώνες, όταν πλήθος βιβλίων εκ των 27 είτε δεν υπήρχαν (στον πρώτο αιώνα), είτε δεν διδάσκονταν, είτε διδάσκονταν πριν και μετά όχι, είτε δημιουργούσαν αμφιβολίες;

Τι δόγμα είναι το «Sola Scriptura», όταν οδηγεί απλώς σε έναν παραλογισμό αβεβαιότητας και ασάφειας; Διότι όταν οι Προτεστάντες διδάσκουν ως «σωτήριο» δόγμα το «Sola Scriptura», είναι σαν να βλασφημούν ότι χωρίς τα 27 βιβλία, ο Χριστός άφησε τους πιστούς επί αιώνες χωρίς δυνατότητα Σωτηρίας! Και εδώ είναι «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» διότι αν μας πουν ότι οι πιστοί σώζονταν όλους αυτούς τους αιώνες και χωρίς το «Sola Scriptura» των 27 βιβλίων, τότε ομολογούν ότι κατασκεύασαν και  διδάσκουν ένα εντελώς άχρηστο δόγμα που δεν σώζει!

Αποδείξαμε λοιπόν πως ο φορέας της Σωτηρίας ουδέποτε ήταν «μόνο η Αγία Γραφή». Ο φορέας της Σωτηρίας ήταν πρωτίστως η Εκκλησία του Χριστού με την Αποστολική Διαδοχή της η οποία προηγείται οποιουδήποτε γραπτού κειμένου, προηγείται και του οριστικού Κανόνα της Καινής Διαθήκης, προηγείται και 15 ολόκληρους αιώνες της Προτεσταντικής πλάνης. Το «Sola Scriptura» είναι ένα πλαστό δόγμα.

 


Kεφάλαιο 2ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 4ο


Δημιουργία αρχείου: 9-10-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 9-10-2021.

ΕΠΑΝΩ