Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προτεσταντισμός, Πεντηκοστιανισμός και Μελέτες

Kεφάλαιο 7ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 9ο

Απαντήσεις

στις κυριότερες Προτεσταντικές πλάνες

Τού Παναγιώτη

 

Προτεσταντικές διδασκαλίες Μέρος 3ο:

Συκοφαντίες περί δήθεν "ειδωλολατρείας"

 

Μέρος 8ο:

Λένε οι Προτεστάντες: «Αποδίδουμε λατρεία και προσκύνηση αποκλειστικά στο Θεό. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, απευθύνουμε την λατρεία και την προσκύνηση μας αποκλειστικά προς τον Θεό Πατέρα, τον Θεό Υιό και τον Θεό Άγιο Πνεύμα. Κανένα δημιούργημα δεν πρέπει να λαμβάνει λατρεία ή προσκύνηση, συμπεριλαμβανομένων των αγίων και των αγγέλων».

 

Κατηγορούν ψευδώς για «λατρεία» κτισμάτων την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία απορρίπτει τη διδασκαλία αυτή ως σατανική

Κατ’ αρχάς ας δείξουμε ότι οι Προτεστάντες όταν λένε ότι «κανένα δημιούργημα δεν πρέπει να λαμβάνει προσκύνηση» διδάσκουν το ακριβώς αντίθετο από την Αγία Γραφή:

«Προσκύνησε ο Αβραάμ αντίκρυ τού λαού τής γης» (Γένεσις 23:12)

«Θα σε προσκυνήσουν οι γιοι τού πατέρα σου» (Γένεσις 27:28-29)

«Ήλθαν να τον συναντήσουν και τον προσκύνησαν μέχρι το έδαφος» (Β΄ Βασιλειών 2:15)

«Γονάτισαν και προσκύνησαν τον Κύριο, και τον βασιλιά» (Α΄ Χρονικών 29:20).

Δεν ξέρουν οι Προτεστάντες ότι η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με αναφορές προσκύνησης κτισμάτων; Φυσικά και το ξέρουν, αλλά όταν αποκόπηκαν από τους ήδη πλανεμένους παπικούς τον 16ο αιώνα, βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν σχεδόν από το μηδέν μια πίστη, με μοναδικό στόχο να μην μοιάζει με των ρωμαιοκαθολικών, ώστε να έχουν το άλλοθι «φύγαμε από εσάς γιατί διδάσκετε λάθος». Έτσι οι Προτεστάντες άρχισαν να εξετάζουν ένα προς ένα αυτά που πίστευαν οι παπικοί, και κατόπιν σκέφτονταν τι θα διδάξουν στη θέση τους. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για μια εκ θεμελίων ανθρώπινη κατασκευή, τα πιστεύω τους είναι γεμάτα αυθαιρεσίες και αντιφάσεις και τους διαίρεσαν στο πλήθος των ομάδων που γνωρίζουμε.

Όπως βλέπουμε λοιπόν στο τελευταίο από τα τέσσερα παραπάνω εδάφια, η διατύπωση «προσκύνησαν τον Κύριο, και τον βασιλιά» είναι μια απόδειξη ότι και για την απλή απόδοση σεβασμού σε κτίσμα αλλά και για την λατρευτική πράξη προς τον Θεό, χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή η ίδια λέξη «προσκυνώ». Οι πονηροί Προτεστάντες όμως το αποκρύπτουν αυτό και ξεγελούν λέγοντας πως η Ορθόδοξη Εκκλησία όταν χρησιμοποιεί την λέξη «προσκυνώ» της δίνει πάντα την έννοια της λατρείας προς τον Θεό!

Αυτό όμως είναι ένα ανήθικο ψέμα. Η Εκκλησία μιλάει ξεκάθαρα για δύο εντελώς διαφορετικές ενέργειες του ανθρώπου, την τιμητική προσκύνηση και την λατρευτική προσκύνηση, καθώς απορρίπτει ως σατανική διδασκαλία τη λατρεία σε κτίσμα, αφού λατρεία επιτρέπει μόνο για τον Τριαδικό Θεό. Σύμφωνα λοιπόν με τον αλάθητο Όρο Πίστεως της 7ης Οικουμενικής Συνόδου (που συμπεριλαμβάνει και τις ιερές εικόνες), ξεκαθαρίζεται ότι:

«Η λατρεία οφείλεται μόνο στη Θεία Φύση» (Ιωάννης Καρμίρης, «Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας», τόμ. Α΄, 2η έκδ., σελ. 240-241). Επίσης, η Εκκλησία, όχι στην αρχαιότητα μόνο, αλλά και πολύ πιο πρόσφατα, στις «Αποκρίσεις των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής» το 1716, διατυπώνει ξεκάθαρα, ότι ο σεβασμός στη Θεοτόκο ή τους αγίους είναι απλά τιμητικός και «όχι λατρευτικόςμακριά από μας αυτή η βλασφημία. Διότι τον Θεό και μόνο Αυτόν προσκυνούμε λατρευτικά» (Ιωάννης Καρμίρης, «Τα Δογματικά …», τόμ Β΄, σελ. 809-810).

Άρα, οποιαδήποτε συσχέτιση της Εκκλησίας με δήθεν «λατρεία αγίων και αγγέλων», αποτελεί χονδροειδές προτεσταντικό ψέμα. Γι’ αυτό άλλωστε δεν πρέπει να αφήνουμε αναπάντητες παρανοήσεις που προκύπτουν από αθεολόγητες εκφράσεις του συρμού, όπως π.χ. ο όρος «εικονολάτρες». Ουδέποτε υπήρξαν «εικονολάτρες» στην Ορθόδοξη Εκκλησία παρά μόνο εικονόφιλοι. Η Εκκλησία καταδικάζει απερίφραστα κάθε λατρεία κτισμάτων ως πράξη σατανική και βλάσφημη.

 


Kεφάλαιο 7ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 9ο


Δημιουργία αρχείου: 23-10-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-10-2021.

ΕΠΑΝΩ