Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Σωτηριολογικά και Θεολογικά

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Ιησούς Χριστός ο απόλυτος Μεσίτης

Σε τι μεσιτεύει ο Ιησούς Χριστός;

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Αγιογραφική έρευνα

 

15. Μεσίτης στην αποστολή τού Αγίου Πνεύματος

Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, τρώγοντας από τον απαγορευμένο καρπό, "την ημέρα που έφαγε εξάπαντος πέθανε" πνευματικά, (Γένεσις 2: 17), χάνοντας το Άγιο Πνεύμα που τού είχε δοθεί όταν ο Θεός "φύσηξε στο πρόσωπό του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ζωντανή ψυχή" (Γένεσις 2: 7). Τώρα πλέον ήταν πνευματικά νεκρή ψυχή!

Κατά τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι όλων τών επόμενων γενεών, κληρονόμησαν την έλλειψη τού Αγίου Πνεύματος που έχασε ο Αδάμ, και το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν πια "εν αυτοίς" (μέσα τους), αλλά μόνο "επ' αυτών", πάνω δηλαδή σε όποιον έλκυε τη Χάρη τού Θεού.

Όταν όμως ενανθρώπισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και με τη θυσία Του και την ανάστασή Του νίκησε τον θάνατο, το πρώτο που αποκατέστησε, ήταν το Άγιο Πνεύμα ΜΕΣΑ στον άνθρωπο και πάλι, για όσους αποδέχθηκαν τη θυσία Του με πίστη:

"Και ξανά ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ειρήνη σε σας· όπως με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ αποστέλλω εσάς. Και μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς, και τους λέει: Λάβετε Πνεύμα Άγιο." (Ιωάννης 20: 21, 22).

Με τον τρόπο αυτό, τους έδειξε ότι ως Δημιουργός τού ανθρώπου, αναπλάθει πλέον τον άνθρωπο, ξαναφυσώντας του αυτό που έχασε με την αμαρτία τού Αδάμ, και πλέον θα το είχαν οι πιστοί μαζί τους, συστατικό μέρος τής ύπαρξής τους, όπως ο Αδάμ στην αρχή. Ο άνθρωπος θα έμπαινε και πάλι σε πορεία προς το καθ' ομοίωσιν, "ολοκληρος", όπως εξήγησε ο άγιος Ειρηναίος τον 2ο αιώνα μ.Χ.:

"Όταν όμως το Πνεύμα εδώ αναμεμιγμένο με την ψυχή είναι ενωμένο με το πλάσμα του Θεού, τότε ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικός και τέλειος εξ αιτίας της διάχυσης του Αγίου Πνεύματος, και είναι αυτός που φτιάχθηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού.  Αν όμως το Πνεύμα λείπει από την ψυχή, τότε εκείνος που είναι έτσι, είναι πραγματικά ψυχικός, και, έχοντας μείνει σαρκικός, θα είναι ένα ατελές ον, κατέχοντας μεν πράγματι το κατ’ εικόνα (του Θεού) κατά τον σχηματισμό του, αλλά μη έχοντας λάβει το καθ’ ομοίωσιν δια του Πνεύματος, κατ’ αυτόν τον τρόπο το ον αυτό θα είναι ατελές" (Ειρηναίου "Κατά Αιρέσεων" Βιβλίο 5: 6).

Ο πιστός στον Χριστό άνθρωπος τελειοποιείται και ζωοποιείται και πάλι από το Πνεύμα που λαμβάνει μέσα του από τον Χριστό, όπως εξήγησε ο απόστολος Παύλος:

"Εσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Αν, όμως, ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για αμαρτία· το δε πνεύμα ζωή για δικαιοσύνη." (Ρωμαίους 8: 9,10).

Την αποστολή αυτή τού Αγίου Πνεύματος δια τού Χριστού, την είχε προφητεύσει ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος:

"Εγώ μεν σας βαπτίζω με νερό προς μετάνοια· εκείνος, όμως, που έρχεται πίσω από μένα είναι ισχυρότερος από μένα, του οποίου δεν είμαι άξιος να κρατήσω τα υποδήματα· αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά" (Ματθαίος 3: 11).

Ο Ιησούς Χριστός είχε ανανεώσει αυτή την υπόσχεση, λέγοντας ότι θα μεσίτευε για να λάβουν αυτό το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά αποστέλλεται δια τού Υιού:

"Όταν, όμως, έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε σας από τον Πατέρα, το Πνεύμα τής αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα." (Ιωάννης 15: 26).

"Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα τής αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει· εσείς, όμως, το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και θα είναι μέσα σας." (Ιωάννης 14: 16,17).

Ως τότε ήταν απλώς μαζί τους το Άγιο Πνεύμα. Τώρα όμως θα το λάμβαναν μέσα τους. Και λίγο πριν αναληφθεί τούς είπε:

"εγώ στέλνω την υπόσχεση του Πατέρα μου επάνω σας· κι εσείς καθήστε στην πόλη, την Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου ντυθείτε δύναμη από ψηλά." (Λουκάς 24: 49).

Και την ημέρα τής Πεντηκοστής, πράγματι το έστειλε!

Το Άγιο Πνεύμα που έλαβε ο Αδάμ μέσα του με το εμφύσημα τού Θεού και κατόπιν το έχασε, (και ακόμα περισσότερες "μερίδες" Χάριτος τού Πνεύματος), από την ημέρα τής Πεντηκοστής ως και σήμερα, οι Χριστιανοί το λαμβάνουν μέσω τού αγίου Βαπτίσματος στο όνομα τού Χριστού, όπως εξήγησε ο απόστολος Πέτρος την ημέρα τής Πεντηκοστής:

"Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών· και θα λάβετε το δώρο τού Αγίου Πνεύματος" (Πράξεις 2: 38).

Μέσα στο Σώμα τού Χριστού την Εκκλησία, στην οποία ενσωματώνεται όποιος μετέχει στη Μύηση τού αγίου Βαπτίσματος, γίνεται μέτοχος και τού δικού Του Πνεύματος, όπως εξηγεί ο απόστολος Παύλος:

"Όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου τού ενός Πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι· και όλοι ποτισθήκαμε σε ένα Πνεύμα" (Α΄ Κορινθίους 12: 13).

Βαπτιζόμενος ο Χριστιανός, υιοθετείται από τον Πατέρα και "ντύνεται τον Χριστό" (Γαλάτες 3: 26-29). Κι έτσι σαν υιοθετημένος γιος τού Θεού, μετέχει στο Ίδιο Πνεύμα που μετέχει και ο Υιός τού Χριστού ο Ιησούς Χριστός:

"Επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα τού Υιού του στις καρδιές σας" (Γαλάτες 4: 6).

Μόνο μέσω τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού λοιπόν, μπορεί κάποιος να αποκατασταθεί "στο αρχαίο κάλλος", λαμβάνοντας το Άγιο Πνεύμα μέσα του, και να ολοκληρωθεί στην τελειότητα τού "καθ' ομοίωσιν".

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 8-6-2019.

Τελευταία μορφοποίηση: 19-6-2019.

ΕΠΑΝΩ