Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Θεολογικά

Περί της Θεολογίας * Θεοπτία - θεολογία των θεουμένων * Τα θεολογικά ρεύματα στην Ελλάδα σήμερα * Η Θεολογία είναι μυστήριο

Η αξία τής Θεολογίας ως Πανεπιστημιακός κλάδος

Οφέλη που υποτιμούν οι μη γνωρίζοντες

Μαρία Σκαμπαρδώνη

Φοιτήτρια Θεολογίας και Δημοσιογράφος

 

Η Θεολογία ως πανεπιστημιακός κλάδος, δέχεται συχνά πυκνά διάφορα πυρά πολλών ανθρώπων που δεν έχουν εμβαθύνει στον πραγματικό λόγο ύπαρξής της.  Πολλοί θεωρούν πως είναι ένας κλάδος που δεν προσφέρει ουσιαστική γνώση, άλλοι αμφισβητούν την εγκυρότητά της ως επιστήμη και την υποτιμούν χαρακτηρίζοντάς τη κάτι λιγότερο από άλλα αντικείμενα σπουδών.

Οι άνθρωποι του σήμερα κάνουν το τεράστιο λάθος να κρίνουν τη χρησιμότητα σπουδών ή ενασχολήσεων αποκλειστικά και μόνο από την οικονομική και επαγγελματική καταξίωση. Και κάνουν το λάθος να αναιρέσουν την προσφορά ενός κλάδου στη γενικότερη ψυχική ισορροπία του ανθρώπου, αλλά και τις γνώσεις που μπορεί αυτός να προσφέρει σε έναν άνθρωπο.

Οφείλω να πω πως η Θεολογία είναι διαφορετική από την Ιερατική σχολή. Στη Θεολογία, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύεται, δε γίνεται προσπάθεια προσηλυτισμού στο Χριστιανικό δόγμα. Υπάρχει μία ανάλυση των πεποιθήσεων της Ορθόδοξης Θεολογίας και υπάρχει ταυτόχρονα και μία σύγκριση με τις πεποιθήσεις άλλων θρησκειών.

Η Θεολογία είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος ασχολείται με την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Θεού στον άνθρωπο και με την εμβάθυνση στο βαθύτερο νόημα της ζωής από θεολογικό πρίσμα. Η Φιλοσοφία ασχολείται με την ανακάλυψη της γνώσης από τη λογική του ανθρώπου, ενώ η Θεολογία με τη γνώση που έχει ΗΔΗ για το Θεό, προσπαθεί να Τον προσεγγίσει.

"Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ίνα άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργον αγαθόν εξηρτισμένος.", γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή του  (Β΄ Τιμόθεον 3/γ: 16).

Κάθε θεόπνευστη γραφή, αναφέρει ο Απόστολος, ωθεί τον άνθρωπο του Θεού στην τελειότητα, τον προετοιμάζει για κάθε αγαθό έργο. Αυτό και μόνο αποδεικνύει πως η μελέτη των θεόπνευστων κειμένων, όπως συμβαίνει στη Θεολογική Σχολή, καλλιεργεί τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και του ανοίγει μία διαφορετική θέαση των πραγμάτων: τη θεολογική αντίληψη της ζωής και των ενεργειών του Θεού στη ζωή μας και την ιστορία της ανθρωπότητας. Την εμβάθυνση στην αποκάλυψη του Θεού στην Ιστορία και της μελέτης ιερών κειμένων της Εκκλησίας (την Αγία Γραφή και τους Πατέρες), όπως και της γνωριμίας του σπουδαστή με τις θρησκείες του κόσμου.

Η ενασχόληση με το Θεό και οτιδήποτε τον αφορά, μπορεί να γαληνεύσει την ψυχή του ανθρώπου.

Και το θείο στοιχείο μπορεί να μεταποιήσει την ψυχή σου και να σου ανοίξει νέους δρόμους και μονοπάτια σκέψης.

Δημιουργία αρχείου: 28-5-2020.

Τελευταία μορφοποίηση: 28-5-2020.

ΕΠΑΝΩ