Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αιρέσεις, Οικογένεια και Σωτηρία

Λέσχη τών ερωτευμένων με Μάρτυρες τού Ιεχωβά * Τα σκυλιά τής Αποκάλυψης * Η "Οδός" και η Σωτηρία * Ολόκληρη η Εγκύκλιος τής Ιεράς Συνόδου για την Οικογένεια και το Σύμφωνο Συμβίωσης * Σεξουαλικότητα, Γάμος, Οικογένεια, και ο Ορθόδοξος Χριστιανός * Ο Γάμος ως μυστήριο

Γάμοι με αιρετικούς

Τι προβλέπει η Εκκλησία;

Ένα οξύ πρόβλημα πολλών Χριστιανών

 

Πολλοί Χριστιανοί βρίσκονται στη δύσκολη θέση, να είναι παντρεμένοι με κάποιον αλλόθρησκο, άπιστο ή αιρετικό. Τι λέει η Εκκλησία για τέτοιες περιπτώσεις;

Στον 72ο Κανόνα τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, διαβάζουμε σχετικά τα εξής:

Αρχαίο Κείμενο:

"Μη εξέστω Ορθόδοξον άνδρα αιρετική συνάπτεσθαι γυναικί, μήτε μην αιρετικώ ανδρί γυναίκα Ορθόδοξον συζεύγνυσθαι· αλλ' ει και φανείη τι τοιούτον υπό τινος τών απάντων γινόμενον, άκυρον ηγείσθαι τον γάμον, και το άθεσμον διαλύεσθαι συνοικέσιον· ου γαρ χρη τα άμικτα μιγνύναι, ουδέ τω προβάτω τον λύκον συμπλέκεσθαι, και τη τού Χριστού μερίδι τον τών αμαρτωλών κλήρον· ει δε παραβή τις τα παρ' ημών ορισθέντα, αφορισζέσθω.

Ει δε τινες, έτι εν τη απιστία τυγχάνοντες, και ούπω τη τών Ορθοδόξων εγκαταλεγέντες ποίμνη, αλλήλοις γάμω νομίμω ηρμόσθησαν, είτα ο μεν, το καλόν εκλεξάμενος, τω φωτί τής αληθείας προσέδραμεν, ο δε, υπό τής πλάνης κατεσχέθη δεσμού· μη προς τας θείας ακτίνας ατενίσαι ελόμενος, (ευδοκεί δε τω πιστώ η άπιστος συνοικείν, ή το έμπαλιν, ο άπιστος τη πιστή), μη χωριζέσθωσαν, κατά τον θείον Απόστολον· ηγίασται γαρ ο άπιστος ανήρ εν τη γυναικί, και ηγίασται η άπιστος γυνή εν τω ανδρί" (Α΄ Κορινθίους 7: 13,14).

 

Μετάφραση:

"Να μην επιτρέπεται ο Ορθόδοξος άνδρας να παντρεύεται με αιρετική γυναίκα, ούτε η Ορθόδοξη γυναίκα να παντρεύεται με αιρετικό άνδρα· αλλά αν αποκαλυφθεί ότι κάποιος από όλους κάνει κάτι τέτοιο, ο γάμος να θεωρείται άκυρος και να διαλύεται η παράνομη συμβίωση· γιατί δεν πρέπει ν' αναμιγνύουμε αυτά που δεν αναμιγνύονται, ούτε να μπερδεύεται ο λύκος με το πρόβατο και η κληρονομιά τών αμαρτωλών με τη μερίδα τού Χριστού· κι αν κανείς παραβεί τα όσα ορίσαμε εμείς, να αφορίζεται.

Αν κάποιοι παντρεύτηκαν μεταξύ τους με νόμιμο γάμο, όταν ακόμη ήταν άπιστοι και πριν ακόμη συγκαταλεχθούν στο ποίμνιο τών Ορθοδόξων, και έπειτα αν ο ένας επέλεξε το ωραίο και έτρεξε στο φως τής αλήθειας, ενώ ο άλλος εμποδιζόμενος από τα δεσμά τής πλάνης δεν προτίμησε να κοιτάξει προς τις θείες ακτίνες, αν η άπιστη ευτυχεί στη συμβίωσή της με τον πιστό, ή αντίθετα ο άπιστος με την πίστη, να μη χωρίζουν, σύμφωνα με τον θείο Απόστολο· "γιατί ο μη Χριστιανός άνδρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του αγιάσθηκε· και η μη Χριστιανή γυναίκα αγιάσθηκε χάρη στην ένωση με τον Χριστιανό". (Α΄ Κορινθίους 7: 13,14).

Δημιουργία αρχείου: 5-11-2022.

Τελευταία μορφοποίηση: 5-11-2022.

ΕΠΑΝΩ