Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Θρησκείες

ΛΟΑΤΚΙ-σμός ως Ουμανιστική θρησκεία *  Είναι η ομοφυλοφιλία ελάττωμα;

Το «Λαμπερό Πιστεύω» (Sparkle Creed)

εμπαίζει ανοιχτά τον Θεό με τον πιο βλάσφημο τρόπο

Μετάφραση: Κ. Ν.

 

Πηγή: https://www.westernjournal.com

Λεζάντα: «Ο Ιησούς έχει δύο μπαμπάδες»

Ένα από τα πολλά νεώτερα κακά μάς έρχεται με την ανοιχτή βλασφημία κατά του ενός από τα παλαιότερα δόγματα της χριστιανικής πίστης που είναι γνωστό ως «Αποστολικό Σύμβολο της Πίστεως» ή «Παλαιό Ρωμαϊκό Σύμβολο της Πίστεως».

Το Σύμβολο της Πίστεως των Αποστόλων χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και έκτοτε αποτελεί επιβεβαιωτική δήλωση Πίστεως για τον Δυτικό Χριστιανισμό.

Το Σύμβολο της Πίστεως των Αποστόλων αναφέρει:

"Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συνπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.

Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν".

Ωστόσο, οι ακόλουθοι του Σατανά διεξάγουν πόλεμο φανερά εναντίον του Συμβόλου της Πίστεως των Αποστόλων με μια δική τους - δαιμονικά επινοημένη - «μοντέρνα» ερμηνεία, και με αυτήν, υπερήφανα οδηγούν τους ενορίτες στο να επιβεβαιώνουν την  βλασφήμια του.

Σύμφωνα με το Religion Unplugged, «η λουθηρανική εκκλησία της κοινότητας Edina στην Μιννεάπολις προκάλεσε σάλο πρόσφατα, δημοσιεύοντας μέρος της «λειτουργίας» του Μήνα Υπερηφάνειας, που παρουσίαζε μια ριζικά μοντερνοποιημένη διατύπωση για την Πίστη που είχε παραδοθεί διαχρονικά στους αιώνες, ήτοι: το «Λαμπερό Πιστεύω» (Sparkle Creed)».

Η Anna Helgen (άνω φωτο) είναι μια γνωστή συν-εφημέρισσα στην εκκλησία της, και την βλέπουμε να οδηγεί το «εκκλησίασμά» της στην επιβεβαίωση αυτής της βεβήλωσης του αρχικού δόγματος, κατά την διάρκεια ενός «κηρύγματος» ενός «μήνα υπερηφάνειας».

Η Ομολογία Πίστεως της Helgen:

«Πιστεύω στον «μη-δυαδικό» (=που δεν δέχεται πως τα ανθρώπινα φύλα είναι δύο) Θεό, οι αντωνυμίες του Οποίου είναι στον πληθυντικό. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό, το παιδί τους, που φορούσε έναν υπέροχο χιτώνα, και που είχε δύο μπαμπάδες και που έβλεπε όλους σαν αδελφοπαίδια του Θεού. Πιστεύω στο Πνεύμα του ουράνιου τόξου, που γκρεμίζει την εικόνα μας ως ενός λευκού φωτός και το διαθλά σε ένα ουράνιο τόξο υπέροχης διαφορετικότητας. Πιστεύω στην εκκλησία των καθημερινών αγίων ως πολυάριθμους, δημιουργικούς και ανθεκτικούς, ως μπαλώματα πάνω στο πάπλωμα του AIDS, των οποίων τα πόδια είναι γειωμένα στη λάσπη, και που τα μάτια τους αγναντεύουν τα αστέρια με θαυμασμό. Πιστεύω στο κάλεσμα προς τον καθένα μας πως «η αγάπη είναι αγάπη που είναι αγάπη», έτσι λοιπόν αγαπημένοι μου, ας αγαπήσουμε. Πιστεύω, ένδοξε Θεέ. Βοήθησε την απιστία μου».

Το πιο ενοχλητικό σημείο στης Helgen το αποτρόπαιο δόγμα της κόλασης ήταν πως το μεγαλύτερο μέρος του εκκλησιάσματος είπε «αμήν» στο τέλος της εκφώνησης…

Αν και αυτό το «Λαμπερό Πιστεύω» φαίνεται να εξαπλώνεται γρήγορα σε μπλε πολιτείες όπως η Μιννεσότα, δεν ξεκίνησε από εκεί.

Σύμφωνα με το Religion Unplugged, η Αιδ. Ρέιτσελ Σμολ Στόουκς, η οποία κατάγεται από την «Ενωμένη Εκκλησία του Χριστού Immanuel» στο Louisville του Κεντάκι, είχε ξεκινήσει αυτό το «Σύμβολο Πίστεως».

Μια ανάρτηση στο Facebook από τον Ιούνιο του 2021 από την First Community Church UCC του Ντάλας «χρεώνει» την Στόουκς ως το σατανικό μέσον δια του οποίου γεννήθηκε αυτή η νέα βλασφημία, καθώς μοιράστηκε αυτή την «έμπνευσή» της μέσα από την σελίδα της στο Facebook.

Η Στόουκς σημείωσε στην ανάρτησή της το εξής:  «Παρασκηνιακή λεπτομέρεια: Έστειλα με ένα ηχητικό μήνυμα σε γραπτή μορφή το «Αποστολικό Πιστεύω» σε ένα συνάδελφο και μεταφράστηκε «αυτόματα» από το πρόγραμμα αυτό ως «Λαμπερό Πιστεύω». Αποφάσισα αμέσως πως αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για τον «Μήνα Υπερηφάνειας»!  Έτσι λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη μου προσπάθεια πάνω σε αυτό. Μπορείτε να το κοινοποιήσετε ελεύθερα, αν σας συγκινήσει.»

Θα μπορούσε κανείς να γράψει μια μακροσκελέστατη διατριβή σχετικά με τον αριθμό των αιρέσεων που υπάρχουν μέσα σε αυτή την απαίσια μαρτυρία υπέρ του Σατανά.

Η Στόουκς φρόντισε επιμελώς να αμφισβητηθεί η ιδιότητα του Θεού ως Παναγίου Πατρός, με το να υπαινίσσεται πως ο Ιησούς ήταν γκέη («θαυμάσιος») και πως είχε δύο γκέη πατέρες, βλασφημώντας και το Πανάγιο Πνεύμα με το να αποδίδει την δύναμή Του σε ένα δαιμονικό «πνεύμα ουράνιου τόξου» το οποίο καταπολεμά αορίστως την «λευκότητα», και επίσης φρόντισε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο σλόγκαν των ΛΟΑΤΚΙ: «Η αγάπη είναι αγάπη».

Προσευχηθείτε για την κατάσταση αυτής της χώρας καθώς βλέπουμε περισσότερες βλάσφημες βρωμιές όπως το «Λαμπερό Πιστεύω» να αρχίζουν να εξαπλώνονται και να κυριεύουν τις μελλοντικές γενιές που κατηχούνται από «χριστιανούς ηγέτες» όπως η Stokes και η Helgen, που μισούν ξεκάθαρα τον Θεό και τον Λόγο Του.

Γαλάτες 1:8: «αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ' ό ευηγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω. 9 ως προειρήκαμεν, και άρτι πάλιν λέγω· ει τις υμάς ευαγγελίζεται παρ' ό παρελάβετε, ανάθεμα έστω.».

Δημιουργία αρχείου: 22-9-2023.

Τελευταία ενημέρωση: 22-9-2023.

ΕΠΑΝΩ