Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Ο Δημιουργός τού χώρου και τού χρόνου

Δεβόνιος περίοδος

365.000.000 - 340.000.000 έτη πριν

Η περίοδος τών ψαριών, και τα πρώτα αμφίβια

Κατάλογος όλων τών αρχείων τού Χρονολογίου


Και είπεν ο Θεός: "Εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών..." (Γένεσις 1/α΄ 20).

Η τρίτη περίοδος τού Παλαιοζωικού γεωλογικού αιώνα είναι η Δεβόνιος. Βρίσκεται μετά την Σιλούριο περίοδο, και πριν από τη Λιθανθρακοφόρο.

Χωρίζεται στις υποπεριόδους: Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα.

 

Κρυπτοζωικός αιώνας

Φανεροζωικός αιώνας

Κάμβριος

Σιλούριος

Δεβόνιος
Κατωτέρα Μέση Ανωτέρα

Λιθανθρακοφόρος

Πέρμιος

 

Ζωή

Καινοτομίες στην ανάπτυξη τής ζωής: Διαφοροποίηση χονδριχθύων (που έχουν χόνδρους όπως οι καρχαρίες), από τους οστεϊχθύς, που έχουν σιαγόνες και οστέινο σκελετό.

Εμφάνιση πνευμόνων, καρδιά τρίχωρη, πλάκες για κάλυψη, χερσαία κίνηση.

Τα άγναθα διαφοροποιούνται, και δημιουργούν μία ομάδα σπονδυλωτών με σιαγόνες, τα Πλακόδερμα.

Την περίοδο αυτή είχαμε μαζική εξαφάνιση τών θαλασσίων ασπονδύλων.

Πρώτα αμφίβια πριν από 350.000.000 έτη.

Πρώτα τετράποδα: Ακανθόστεγος και Ιχθυόστεγος.

Ακανθόστεγος: Το αρχαιότερο γνωστό τετράποδο. Οκταδάχτυλο. Απόγονοι τών Κροσσοπτερυγίων ιχθύων, προσαρμοσμένοι στην υδρόβια ζωή.  Ζούσαν στον πυθμένα ρηχών θαλασσών.  (Μιλένιουμ Νο 4 σελ. 74 - 80.  Περισκόπιο τής Επιστήμης Νο 225: σελίδα 66).

Ιχθυόστεγος:  Ένα από τα πρώτα τετράποδα.  Ογκώδες ζώο από τη Γροιλανδία, με ισχυρό σκελετό.  Πέτυχαν πιθανώς την εκ περιτροπής μετακίνησή τους στην ξηρά για την αναπαραγωγή ή την εναπόθεση τών αυγών τους.  (Περισκόπιο τής Επιστήμης Νο 225: σ. 66).

Ατμόσφαιρα με περισσότερο οξυγόνο, και πίεση οξυγόνου χαμηλότερη από αυτή που επικρατεί σήμερα στο επίπεδο τής θάλασσας.

Τεκτονική τής Δεβονίου

Η γη κατά τη Δεβόνιο, πριν από 356 εκατομμύρια έτη (http://www.scotese.com).

 

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς κινήθηκαν οι ήπειροι κατά τη διάρκεια τής Δεβονίου, ανά 20 περίπου εκατομμύρια έτη.

(Για περισσότερα περί τής τεκτονικής ιστορίας τής γης, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση: http://www.scotese.com απ' όπου πήραμε τις εικόνες αυτές).

Ακολούθησε η Λιθανθρακοφόρος περίοδος τού Παλαιοζωικού.

 

Δημιουργία αρχείου: 20-12-2001.

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2004.

ΕΠΑΝΩ