Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Γενικά

Τι είναι οι "Μάρτυρες τού Ιεχωβά"; // Ποιοι είναι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και τι διδάσκουν; // Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ως Προτεστάντες

Βασικές διαφορές δογμάτων τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά από τα Χριστιανικά

Περιληπτική παρουσίαση τών βασικών διαφορών 

Και δεσμοί για εκτενέστερη μελέτη

 

Μία συνηθέστατη ερώτηση τών Χριστιανών είναι: "Σε τι διαφέρει η πίστη τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά από τη δική μας;" Είναι μία συνήθης αλλά εξαιρετικά περίπλοκη ερώτηση, καθώς η θρησκεία αυτή "κάνει το άσπρο μαύρο" σε όλα σχεδόν τα Χριστιανικά δόγματα και αντιστρέφει την αλήθεια με το ψεύδος. Γι' αυτό και λόγω τής πληθώρας τών διαφορών, είναι δύσκολο να δοθεί πλήρης και επαρκής απάντηση.

Στο παρόν άρθρο λοιπόν, ΔΕΝ θα κάνουμε αναίρεση τών δογμάτων τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, αλλά απλώς θα καταγράψουμε περιληπτικότατα τις βασικές από τις διαφορές μας με αυτούς, δίνοντας όμως παράλληλα και δεσμούς προς εκτενέστερες αναλύσεις και αναιρέσεις τους, που ήδη υπάρχουν σε πιο εξειδικευμένα άρθρα τού ιστοτόπου μας. Θα καλύψουμε έτσι ένα βασικό ερώτημα για τις διαφορές μας, και παράλληλα θα δώσουμε ερείσματα και δυνατότητα, για περεταίρω μελέτη σε όποιον ενδιαφέρεται.

Κάποιες συγκρίσεις θα είναι για εμάς ασήμαντες αλλά γι' αυτούς σημαντικές, και κάποιες άλλες, θα είναι για εμάς σημαντικές και γι' αυτούς ασήμαντες. Γι' αυτό μην παραξενευτείτε για τη σκοπιμότητα τέτοιων ασήμαντων αναφορών. Άλλωστε θα παραληφθούν πλήθος άλλων διαφορών μας, λόγω τής μικρής τους σημασίας και για τις δύο πλευρές.

Χριστιανοί

Μάρτυρες τού Ιεχωβά

Περί Θεού

 1. Είναι πανταχού Παρών και δεν περιορίζεται ούτε από τον χώρο ούτε από τον χρόνο.
 2. Είναι ασώματος.
 3. Είναι Παντογνώστης.
 4. Είναι ένας, ως μία ουσία σε τρία πρόσωπα.
 5. Γιαχβέ ονομάζονται και τα τρία πρόσωπα.
 6. Εκτός από το όνομα τού Ιησού Χριστού, "δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο δια τού οποίου να σωθούμε".
 7. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο τής Θεότητας.
 8. Ο Ιησούς Χριστός είναι Γεννητό και Άκτιστο πρόσωπο τής Θεότητας με αρχή Του στον Πατέρα ως προς την αιτία.
 9. Τον Θεό κατά την ουσία Του δεν τον βλέπει κανένα απολύτως κτίσμα, ορατό και αόρατο.
 10. Ο Θεός είναι ανόμοιος κατά την ουσία Του με οτιδήποτε κτιστό, ορατό και αόρατο.

Περί Θεού (Αναλύσεις Εδώ)

 1. Είναι κάπου στο σύμπαν και στέλνει τη δύναμή του σαν ηλεκτρική ενέργεια όπου θέλει να ενεργήσει.
 2. Έχει πνευματικό σώμα.
 3. Έχει εγκέφαλο και σκέπτεται.
 4. Είναι ένα πρόσωπο και είναι μόνο ο Πατέρας.
 5. Ιεχωβά ονομάζεται μόνο ο Πατέρας.
 6. Η χρήση τού ονόματος "Ιεχωβά" για τον Θεό είναι βασικό στοιχείο τής σωτηρίας και κριτήριο αληθείας.
 7. Το Άγιο Πνεύμα είναι απρόσωπη δύναμη.
 8. Ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, εφ' όσον κτίζω και γεννώ ταυτίζονται, και έχει χρονική αρχή.
 9. Τον Θεό τον  βλέπουν μόνο τα πνευματικά κτίσματα, επειδή είναι και αυτά πνεύματα.
 10. Ο Θεός μοιάζει με τα πνευματικά πλάσματα στο ότι είναι και Αυτός πνεύμα όπως εκείνα.

Περί Χριστού

 1. Είναι ο Δημιουργός όλων τών κτισμάτων.
 2. Είναι ασύγκριτα ανώτερος από κάθε άγγελο.
 3. Στην προανθρώπινη ύπαρξή Του ήταν Θεός.
 4. Στη γη ήταν Θεάνθρωπος.
 5. Στον ουρανό είναι ακόμα Θεάνθρωπος.
 6. Το ανθρώπινο Σώμα Του αναστήθηκε.
 7. Είναι Παντογνώστης κατά τη Θεϊκή Του φύση.
 8. Θα βασιλεύσει αιώνια.
 9. Έγινε βασιλιάς ως άνθρωπος το 33 μ.Χ.
 10. Σταυρώθηκε σε σταυρό.
 11. Πέθανε μόνο ως άνθρωπος.
 12. Κατέβηκε ως ψυχή στον Άδη και κήρυξε.
 13. Η αξία τής ζωής Του είναι ανώτερη από τού ατελούς Αδάμ, και όλων τών άλλων κτισμάτων μαζί, γι' αυτό και σώζει τους πάντες, ως ο μόνος τέλειος που έζησε ποτέ.

Περί Χριστού (Αναλύσεις Εδώ)

 1. Είναι το πρώτο κτίσμα τού Θεού.
 2. Είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ.
 3. Στην προανθρώπινη ύπαρξή Του ήταν άγγελος.
 4. Στη γη ήταν μόνο άνθρωπος.
 5. Στον ουρανό είναι ξανά μόνο άγγελος.
 6. Το ανθρώπινο Σώμα Του διαλύθηκε.
 7. Δεν ξέρει το μέλλον.
 8. Θα βασιλεύσει προσωρινά.
 9. Έγινε βασιλιάς το 1914 μ.Χ.
 10. Σταυρώθηκε σε σκέτο πάσσαλο.
 11. Πέθανε όπως κάθε άνθρωπος.
 12. Πεθαίνοντας αφανίσθηκε όσο ήταν νεκρός.
 13. Η αξία τής ζωής του είναι όση τού τελείου Αδάμ, επειδή είναι ο μόνος τέλειος άνθρωπος εκτός από τον τέλειο Αδάμ που έζησε ποτέ στη γη.

Περί Εκκλησίας

 1. Είναι όλοι όσοι βαπτίσθηκαν εις Χριστόν.
 2. Η Εκκλησία είναι φανερή επί 2000 χρόνια, από την εποχή τών Αποστόλων ως σήμερα.
 3. Οι Απόστολοι είχαν Συνοδικό Σύστημα όπως σήμερα.
 4. Η Ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι ένα από τα χαρίσματα τού Αγίου Πνεύματος.
 5. Η μοναδική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη.
 6. Πιστοί και Φρόνιμοι δούλοι είναι οι άξιοι Επίσκοποι που δίνουν την τροφή τής Θείας Κοινωνίας.

Περί Εκκλησίας (Αναλύσεις Εδώ)

 1. Είναι μόνο 144.000 από τους βαπτισμένους.
 2. Η Εκκλησία τού 1ου αιώνα αποστάτησε και ήταν κρυφή ως το 1919 μ.Χ. που ο Χριστός επέλεξε αυτούς.
 3. Οι Απόστολοι είχαν Κυβερνόν Σώμα όπως οι ΜτΙ.
 4. Η Καινή Διαθήκη δεν έχει πλέον ιερείς, αλλά πρεσβυτέριο με διοικητικές λειτουργίες.
 5. Η μοναδική Εκκλησία είναι οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά.
 6. Πιστός και Φρόνιμος δούλος είναι η ηγεσία τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά που δίνουν την εν καιρώ τροφή.

Περί Ευαγγελίου

 1. Το Ευαγγέλιο είναι αναλλοίωτο από την εποχή τών Αποστόλων ως το τέλος.
 2. Το Ευαγγέλιο δόθηκε μία μόνο φορά στους αγίους.
 3. Ο Χριστός θα έλθει στη Β΄ Παρουσία Του ορατός από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο.
 4. Ο χρόνος τής Β΄ Παρουσίας είναι άγνωστος.
 5. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587 π.Χ. και είναι κάτι άσχετο με το Ευαγγέλιο και τη Β΄ Παρουσία.
 6. Το Ευαγγέλιο είναι η φανέρωση σ' εμάς τής εν Χριστώ εμπειρίας τών αγίων.
 7. Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστος ανθρώπινος λόγος περί τού ανέκφραστου λόγου τού Θεού.
 8. Η Εκκλησία είναι η μόνη πηγή πίστης, στην οποία στηρίζονται τα δόγματα τής Αγίας Γραφής 76 βιβλίων.
 9. Οι ψυχές τής αμέτρητης Εκκλησίας θα κατέλθουν στην άφθαρτη Καινή Γη, για να αναστηθούν με άφθαρτα υλικά σώματα στον Μέλλοντα Αιώνα.
 10. Η Χιλιετής Βασιλεία είναι μία συμβολική περίοδος χρόνου που λαμβάνει χώρα σήμερα.
 11. Ο Αρμαγεδδών θα είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος.
 12. Η Βασιλεία τού Θεού είναι η μετοχή στις Άκτιστες Ενέργειες τού Θεού από τους αγίους, οι οποίοι ήδη από τώρα βιώνουν τη Ζωή τού Θεού και κυριαρχούν επί τής άλογης κτίσης.
 13. Το τέλος τού κόσμου θα έλθει σαν κλέφτης χωρίς κανένα προηγούμενο σημείο.
 14. Ο Αντίχριστος θα είναι ένας ηγέτης που θα έλθει πριν από τη Β΄ Παρουσία στη θέση τού Χριστού και κατά τού Χριστού.
 15. Η Βαβυλώνα η Μεγάλη θα είναι η πολιτικο-θρησκευτική πρωτεύουσα τού Αντιχρίστου.
 16. Ο Θεός στη Β΄ Παρουσία δεν θα καταστρέψει, αλλά θα ανακαινίσει την κτίση δια Ακτίστου Πυρός.
 17. Στη Β΄ Παρουσία, θα γίνει ανάσταση νεκρών, δικαίων και αδίκων ανεξαιρέτως, και θα μεταβούν οι μεν δίκαιοι σε ζωή αιώνια, οι δε άδικοι σε τιμωρία αιώνια.
 18. Οι αναστημένοι θα λάβουν άφθαρτα σώματα ανάλογα με την πρόοδο που είχαν στην επίγεια ζωή τους, φωτεινά ή σκοτεινά.
 19. Ευαγγέλιο είναι η πρόσκληση για την Βασιλεία τού Θεού σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος γίνεται συμβασιλέας με τον Χριστό όταν βαπτισθεί και αγιασθεί εν Αγίω Πνεύματι και γίνει καθ' ομοίωσιν Θεού αντανακλώντας το Φως Του.
 20. Η ουράνια Βασιλεία προσφέρεται εξ ίσου σε κάθε άνθρωπο, είτε έζησε προ Χριστού είτε μετά.
 21. Μόνο οι έχοντες το χάρισμα τού Ευαγγελιστού και την ευλογία γι' αυτό, κάνουν αυτό το έργο, αλλά όλοι οφείλουν να δώσουν απολογία ή μαρτυρία για την πίστη τους.

Περί Ευαγγελίου (Αναλύσεις Εδώ)

 1. Το Ευαγγέλιο έχει αλλάξει, επειδή τα γεγονότα τού σχεδίου τού Θεού έχουν προχωρήσει.
 2. Το Ευαγγέλιο συμπληρώνεται με νέες κατανοήσεις.
 3. Ο Χριστός ήλθε στη Β΄ Παρουσία Του αόρατα, και μόνο ένα σύνθετο σημείο δεινών το φανέρωσε αυτό.
 4. Η Β΄ Παρουσία το 1914 μ.Χ. ήταν προφητευμένη.
 5. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 607 π.Χ. και είναι μέρος τής προφητείας για τη Β΄ Παρουσία το 1914.
 6. Το Ευαγγέλιο είναι οι διδασκαλίες τής Σκοπιάς ως ερμηνεία τής Αγίας Γραφής.
 7. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος τού Θεού, ως υπαγορευμένος από τον Θεό στους Θεοπνεύστους συγγραφείς.
 8. Η Αγία Γραφή με 66 βιβλία, είναι η μόνη πηγή πίστης στην οποία στηρίζονται τα δόγματα τής Εκκλησίας.
 9. Η ελπίδα τής Εκκλησίας τών 144.000 είναι μόνο ουράνια, ενώ αμέτρητο μεγάλο πλήθος θα ζήσουν μόνο στη γη με φθαρτά αλλά αθάνατα σώματα.
 10. Μετά την ανάσταση θα προηγηθεί μία 1000ετής μεσοβασιλεία, που θα προηγηθεί τής αιώνιας.
 11. Ο Αρμαγεδδών θα είναι μία καταστροφή από τον Θεό.
 12. Η Βασιλεία τού Θεού είναι μία κυβέρνηση με Βασιλιά τον Χριστό και κυβερνήτες τους αξιωματούχους τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, που βασιλεύουν πάνω σε πιστούς.
 13. Το τέλος τού κόσμου μπορεί να προβλεφθεί από ένα σύνθετο σημείο.
 14. Ο Αντίχριστος είναι ένα σύνθετο σώμα που αποτελείται από τους κληρικούς όλων τών άλλων θρησκειών.
 15. Η Βαβυλώνα η Μεγάλη είναι όλες οι άλλες ψεύτικες θρησκείες εκτός  τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά.
 16. Ο Θεός στον Αρμαγεδδώνα θα καταστρέψει οποιονδήποτε δεν είναι Μάρτυς τού Ιεχωβά, ακόμα και τα παιδιά τους.
 17. Θα αναστηθούν όλοι εκτός από όσους πέθαναν από το χέρι τού Θεού, τον Αδάμ και την Εύα, και τους Αποστάτες τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά.
 18. Οι αναστημένοι τής γης, θα τρώνε και θα πίνουν και θα απολαμβάνουν τις σημερινές απολαύσεις σε έναν επίγειο παράδεισο.
 19. Ευαγγέλιο είναι το κήρυγμα τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά για αιώνια ζωή σε μια παραδεισένια γη, ώστε να αποδειχθεί ότι τα πλάσματα τού Θεού παραμένουν πιστά σε Αυτόν κάτω από κάθε είδους δοκιμασία ώστε να αμειφθούν με ζωή.
 20. Όλοι οι προ Χριστού πιστοί εξαιρούνται από την ουράνια βασιλεία τού Θεού. Θα μείνουν στη γη.
 21. Κάθε Χριστιανός οφείλει να κηρύττει και να προειδοποιεί τους άλλους για τη ζωή ή το θάνατο. Αν δεν το κάνει, ο Θεός θα τον σκοτώσει ως ένοχο θανάτου τών συνανθρώπων του.

Περί Ψυχής

 1. Η ψυχή είναι πολυσήμαντη λέξη και σημαίνει ή τη ζωή, ή την υπόσταση, ή το πνευματικό συστατικό τού ανθρώπου.
 2. Η ψυχή πεθαίνει, αλλά είναι αθάνατη κατά χάριν.
 3. Ο Θεός διατηρεί την προσωπικότητα τού ανθρώπου που πεθαίνει, επειδή έτσι το θέλει, και τού δίνει νέο φορέα.
 4. Ο νεκρός αν είναι άπιστος παραμένει ως ψυχή μετά το θάνατό του στον τόπο αναμονής τής Ανάστασης τού Άδη, και αν είναι δίκαιος στην παρουσία τού Θεού στον ουρανό.
 5. Άδης είναι ο "τόπος" αναμονής τών ψυχών για ανάσταση.
 6. Με την κάθοδό Του ο Χριστός στον Άδη, ανέστησε πνευματικά τους απ' αιώνος δικαίους και όσους απίστους πίστεψαν στο κήρυγμά του εκεί, και πήρε τις ψυχές τους μαζί Του στην παρουσία Του, όπου πάνε πλέον οι δίκαιοι.
 7. Ο Θεός δεν σκοτώνει κανέναν αιώνια, ούτε βασανίζει κανέναν. Οι άνθρωποι κολάζονται από τη δική τους κακία και το δικό τους μίσος. Γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε κόλαση, αλλά ο Ίδιος βιώνεται ως φως ή πυρ, και αυτό που για κάποιον είναι παράδεισος, για άλλον είναι κόλαση.
 8. Η πρώτη ανάσταση είναι η ανάσταση τής ψυχής, όταν αναγεννάται μετά το βάπτισμα, και η δεύτερη ανάσταση είναι τού σώματος στον Μέλλοντα Αιώνα.

Περί Ψυχής (Αναλύσεις Εδώ)

 1. Η ψυχή είναι πολυσήμαντη λέξη, αλλά σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, αλλά είναι ψυχή ο ίδιος.
 2. Η ψυχή πεθαίνει.
 3. Ο θάνατος είναι αφανισμός και δεν υπάρχει τίποτα που να επιβιώνει απ' αυτόν, όπως στα ζώα.
 4. Ο νεκρός παραμένει μόνο στη μνήμη τού Θεού ως την ανάσταση αν πρόκειται να αναστηθεί, διαφορετικά ο Θεός δεν θα τον θυμηθεί στην ανάσταση.
 5. Άδης είναι οι κοινός τάφος τού ανθρωπίνου γένους.
 6. Από το 1919 μ.Χ. οι 144.000 άγιοι ανασταίνονται μόλις πεθάνουν και παίρνουν αγγελικά ουράνια πνευματικά σώματα και ζουν ως συμβασιλείς με τον Χριστό, ενώ οι άλλοι νεκροί είναι ακόμα ανύπαρκτοι ως την επίγεια ανάστασή τους.
 7. Ο Θεός σκοτώνει αιώνια όσους δεν αξίζουν να ζουν στη γη Του, και θα έκαναν άσχημη τη ζωή τών δικαίων για μια αιωνιότητα, αλλά δεν βασανίζει αιώνια τους ανθρώπους σε κάποια κόλαση γιατί δεν είναι σαδιστής για να φτιάξει κολάσεις. Απλώς τους αφαιρεί το δώρο τής ζωής.
 8. Η πρώτη ανάσταση είναι η ανάσταση τών 144.000 για ουράνια ζωή ως άγγελοι, και η δεύτερη ανάσταση είναι η ανάσταση τών υπολοίπων μετά τον Αρμαγεδδώνα, που θα ζήσουν στη γη.

Περί Χριστιανικής ζωής και πρακτικών

 1. Οι άνθρωποι κάθε πίστης δεν διαφέρουν, και υπόκεινται σε πάθη, είτε φανερά, είτε κρυφά.
 2. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξεκαθάρισε ότι το χωράφι του, η Εκκλησία, έχει και σίτο και ζιζάνια, και το έργο τού διαχωρισμού ανήκει στους αγγέλους στη συντέλεια.
 3. Η Εκκλησία οφείλει να μη διώχνει ούτε τους ακαθάρτους, αλλά να τους βοηθάει να καθαρισθούν.
 4. Νουθεσία επιβάλλεται προς πιστούς και απίστους.
 5. Επιτρέπεται η έρευνα προς κάθε κατεύθυνση.
 6. Μόνο η βρώση αίματος απαγορεύεται.
 7. Σώμα και Αίμα Χριστού λαμβάνουν όλοι οι βαπτισμένοι Χριστιανοί που δεν τους κωλύει κάτι.
 8. Η λατρευτική Προσκύνηση ανήκει μόνο στον Θεό. Υπάρχει και η τιμητική Προσκύνηση προς κάθε τι ιερό ή σεβαστό.
 9. Οι εικόνες είναι είδωλα, μόνο όταν απεικονίζουν τον Θεό.
 10. Η Παναγία είναι αγιότερη από κάθε άλλο άγιο, γι' αυτό και την ονομάζουμε Παναγία.
 11. Η Παναγία είναι αειπάρθενος και δεν έκανε άλλα παιδιά. Τα αδέλφια τού Χριστού ήταν μεγαλύτερα παιδιά τού Ιωσήφ.
 12. Βαπτίζονται και τα παιδιά αν οι γονείς τους είναι Χριστιανοί.
 13. Το βάπτισμα είναι για αναγέννηση.
 14. Οι άγιοι στον ουρανό δέχονται τις παρακλήσεις μας να προσευχηθούν προς τον Χριστό ως συμβασιλείς Του.
 15. Ο Θεός κάνει θαύματα δια τών αγίων Του.
 16. Η Εκκλησία δεν έπαυσε να έχει χαρισματούχους αγίους.
 17. Ο σταυρός είναι θυσιαστήριο και όπλο τού Χριστιανού.
 18. Ο νεκρός Χριστιανός παραμένει ακόμα Ναός τού Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και συχνά μένει άφθαρτος.
 19. Ο Θεός τοποθετεί τη Χάρη Του και σε υλικά αντικείμενα.
 20. Ειδικό ντύσιμο για τον κλήρο είναι χρήσιμο.
 21. Τα χρηματικά έσοδα τής Εκκλησίας πάνε σε λειτουργικές ανάγκες και σε φιλανθρωπίες.
 22. Στην Εκκλησία γίνεται κυρίως Λειτουργία και Υμνολογία, και οι κατηχήσεις σε άλλες ώρες.

Περί Χριστιανικής ζωής και πρακτικών (Αναλύσεις Εδώ)

 1. Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά διαφέρουν από τους άλλους επειδή είναι καλύτεροι άνθρωποι.
 2. Η οργάνωση τής Σκοπιάς είναι μία καθαρή οργάνωση, γιατί διώχνει τους αμετανόητους αμαρτωλούς με δικαστικές επιτροπές που εποπτεύουν τη ζωή τους.
 3. Η Εκκλησία οφείλει να διώχνει τους ακαθάρτους και να μη τους αφήνει να τη μολύνουν.
 4. Δεν επιτρέπεται να μιλάμε σε πρώην μέλη τής Εκκλησίας.
 5. Απαγορεύονται αναγνώσεις αποστατικών βιβλίων
 6. Η βρώση και η μετάγγιση αίματος απαγορεύεται.
 7. Άρτο και Οίνο ως εμβλήματα λαμβάνουν μόνο οι 144.000 Χρισμένοι για ουράνια ζωή.
 8. Η Προσκύνηση είναι λατρεία και επιτρέπεται μόνο στον Θεό, διαφορετικά είναι ειδωλολατρεία.
 9. Οι θρησκευτικές εικόνες είναι είδωλα.
 10. Η μητέρα τού Κυρίου δεν είναι πιο αγία από τον Θεό ώστε να ονομάζεται "Παναγία".
 11. Η Μαρία έκανε και άλλα παιδιά με τον Ιωσήφ μικρότερα από τον Χριστό.
 12. Μόνο οι ενήλικοι επιτρέπεται να βαπτίζονται.
 13. Το βάπτισμα είναι για αφιέρωση.
 14. Οι άγιοι στον ουρανό δεν δέχονται προσευχές. Οι προσευχές απευθύνονται μόνο στον Θεό.
 15. Οι άγιοι δεν κάνουν θαύματα.
 16. Τα χαρίσματα τής Εκκλησίας έχουν πλέον παύσει.
 17. Ο σταυρός είναι φονικό όργανο και είδωλο.
 18. Ο νεκρός πιστός είναι ύλη χωρίς αξία, αφού εκμηδενίσθηκε ως πρόσωπο με το θάνατο.
 19. Η χρήση υλικών αντικειμένων είναι ειδωλολατρεία.
 20. Ειδικό ντύσιμο για τους Πρεσβυτέρους είναι λάθος.
 21. Τα χρηματικά έσοδα τής οργάνωσης τής Σκοπιάς πάνε όλα στο κήρυγμα και σε επεκτάσεις.
 22. Στις συναθροίσεις γίνεται μόνο διδασκαλία, και λίγες προσευχές και ύμνοι.
Υπενθυμίζουμε ότι με τα παραπάνω, κάθε άλλο παρά εξαντλήσαμε τις διαφορές μας με τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να γεμίσουμε τόμους ολόκληρους με πολύ περισσότερες διαφορές μας. Αλλά αυτές είναι οι σημαντικότερες και οι πιο συνηθισμένες που συναντάει κανείς.

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω λίστες, θα φανούν χρήσιμες για μια πρώτη ματιά στα δόγματα αμφοτέρων, τόσο προς τους Ορθοδόξους, όσο και προς τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά, για να έχουν μία ιδέα τών διαφορών μας.

Δ΄ Βιβλικός.

Δημιουργία αρχείου: 5-10-2016.

Τελευταία μορφοποίηση: 7-10-2016.

ΕΠΑΝΩ