Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Διαστροφές ΜΝΚ

Οι δύο αναστάσεις // Η τελική ανάσταση κατά τη Σκοπιά // Τι πίστευε η αρχαία Εκκλησία για την Αρπαγή; // Οι δικαιολογίες Μαρτύρων του Ιεχωβά για τις παραποιήσεις της Αγίας Γραφής στη ΜΝΚ

Το ενοχλητικό "άμα" και η ανάσταση

Οι λέξεις τής Αγίας Γραφής που ενοχλούν, εξαφανίζονται!

 

Λογοκρισία τής Αγίας Γραφής από τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά

 

Αχ, τι θα κάνει η οργάνωση τής Σκοπιάς με αυτές τις ενοχλητικές λεξούλες τού πρωτοτύπου αρχαίου κειμένου τής Αγίας Γραφής! Όλο της χαλάνε τη "συνταγή" με τα δόγματα που μαγειρεύει και της τα βγάζουν λάθος! Τι θα κάνει η Σκοπιά λοιπόν με τις λεξούλες αυτές;

-Ποιες λεξούλες; Δεν υπάρχουν τέτοιες λεξούλες! ΦΥΣΙΚΑ Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΚ!

 

Α΄ Θεσσαλονικείς 4/δ΄ 15-17:

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς
Τούτο γαρ υμίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου: ότι ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις την παρουσίαν τού Κυρίου, ου μη φθάσωμεν τους κεκοιμηθέντας. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβήσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι, άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν τού Κυρίου εις αέρα. Και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα. Διότι αυτό σας λέμε μέσω τού λόγου τού Ιεχωβά: ότι εμείς οι ζωντανοί που απομένουμε μέχρι την παρουσία τού Κυρίου δεν θα προηγηθούμε από εκείνους οι οποίοι έχουν κοιμηθεί τον ύπνο τού θανάτου. επειδή ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και εκείνοι που είναι νεκροί σε ενότητα με τον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Ύστερα, εμείς οι ζωντανοί που απομένουμε θα αρπαχθούμε μέσα σε σύννεφα μαζί με αυτούς για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. και έτσι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο.

Φυσικά δεν θα αναφερθούμε εδώ στην αυθαίρετη αλλαγή τής λέξης "Κύριος" με τη λέξη: "Ιεχωβά", η οποία δεν μαρτυρείται από κανένα αρχαίο κείμενο. Ούτε θα αναλύσουμε τις πρόσθετες λέξεις που βάζει για "τον ύπνο τού θανάτου", που μάλλον ερμηνεία μπορεί να χαρακτηρισθεί, παρά μετάφραση. Το θέμα μας εδώ είναι άλλο.

Στα παραπάνω δύο κείμενα, παρατηρούμε τη σαφή διαστροφή τής Σκοπιάς στα εδάφια. Η λέξη: "άμα", που σημαίνει: "ταυτόχρονα" λείπει από τη Μετάφραση τής Σκοπιάς. Γιατί όμως η Σκοπιά ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ τη λεξούλα αυτή;

Μια βασική διδασκαλία τής Σκοπιάς, είναι ότι μετά από τη δεύτερη παρουσία τού Χριστού (που κατ' αυτήν έγινε το 1914), άρχισε η "πρώτη ανάσταση" τών αγίων. Αυτό κατά τη Σκοπιά συνέβει το 1918, όπου οι 144.000 άγιοι άρχισαν να ανασταίνονται με άλλα, αγγελικά πνευματικά σώματα, για ουράνια ζωή (Σκοπιά 1-10-1986 σελ. 14). Λένε επίσης, ότι οι υπόλοιποι άγιοι, από το 1918 και μετά, ένας ένας που πεθαίνουν, γίνονται στιγμιαία πνευματικά όντα, και ότι αυτό θα συνεχιστεί ως την τελική επέμβαση τού Θεού στα ανθρώπινα. (Α΄ Κορινθίους 15/ιε΄ 51,52. Α΄ Θεσσαλονικείς 4/δ΄ 15-17).

Το εδάφιο όμως που αναφέραμε στην αρχή, λεει άλλα πράγματα! Ιδιαίτερα η λεξούλα: "άμα", αποδεικύει εντελώς εσφαλμένη όλη αυτή τη θεωρία τής Σκοπιάς. Γιατί το εδάφιο λέει, ότι ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, όταν θα αναστηθούν οι κεκοιμημένοι άγιοι, ΘΑ ΑΡΠΑΧΘΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ από τον Κύριο, για να είναι πάντοτε μαζί Του.

Όμως το 1918 δεν αρπάχθηκε κανένας ζωντανός άγιος! Πώς λοιπόν έγινε η ανάσταση; Προφανώς δεν έγινε τίποτα, και όλα αυτά είναι στη φαντασία τών ηγετών τής Σκοπιάς. Όμως η λεξούλα "άμα" (ταυτόχρονα) είναι σαφής. Και η Σκοπιά έπρεπε να την εξαφανίσει! Έτσι, την έβγαλε χωρίς τύψεις από τη Μετάφραση Νέου Κόσμου, όχι μόνο σε άλλες γλώσσες, αλλά τόλμησε να τη βγάλει ακόμα και στα Ελληνικά, στηριζόμενη στην άγνοια τών οπαδών της.

Η λεξούλα αυτή είναι καταπέλτης! Ακυρώνει ταυτόχρονα, τόσο το δόγμα τής Σκοπιάς για την ανάσταση, όσο και το δόγμα της για τη δήθεν παρουσία τού Χριστού το 1914. Γιατί εφ' όσον τα γεγονότα που περιγράφονται εδώ, πρόκειται να συμβούν στην παρουσία τού Κυρίου, και το 1914 ή το 1918 δεν έγινε αρπαγή τών ζώντων αγίων, απλούστατα, δεν συνέβει ούτε ανάσταση, ούτε παρουσία.

-Μα πώς κατηγορείτε τη Σκοπιά για απάτη, εφ' όσον ακόμα και ο Ορθόδοξος Βάμβας παρέλειψε τη λέξη "άμα" στη δική του Μετάφραση; (ίσως μας ρωτήσει κάποιος).

Η κατάσταση όμως εδώ διαφέρει για δύο σημαντικούς λόγους:

Πρώτος λόγος, είναι ότι ο Βάμβας μετέφρασε την Αγία Γραφή χωρίς αυτή η μετάφραση να είναι αποδεκτή από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για το λόγο αυτό η Εκκλησία χρησιμοποιεί ως σήμερα το αρχαίο κείμενο, επειδή γνωρίζει ότι καμία μετάφραση δεν είναι σωστή. Αντιθέτως, η ΜΝΚ είναι η επίσημη μετάφραση τής οργάνωσης τής Σκοπιάς, και αυτή χρησιμοποιείται στις συνάξεις τους.

Δεύτερος λόγος, είναι ότι ο Βάμβας ως Ορθόδοξος, δεν είχε κανένα λόγο να εξαφανίσει επίτηδες τη λέξη: "άμα", καθώς η Χριστιανική Εκκλησία πιστεύει στην ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΡΠΑΓΗ ζώντων και κεκοιμημένων πιστών κατά την παρουσία τού Χριστού και την ανάσταση. Συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος να γίνει επίτηδες από Ορθόδοξο αυτό το λάθος. Πολύ περισσότερο εφ' όσον το κείμενο αυτό ποτέ δεν χρησιμοποιείται από την Εκκλησία στη λατρεία ή σε σοβαρή μελέτη. Και μάλιστα, αυτό είναι και σημαντική ένδειξη τού λόγου για τον οποίο ο Βάμβας έκανε το λάθος αυτό: Επειδή προφανώς έχοντας τη σωστή άποψη για το θέμα, δεν ήταν δυνατόν να φαντασθεί ότι κάποτε θα έβγαινε μια αίρεση που θα πίστευε ότι η ανάσταση θα γινόταν σε "δόσεις", και θεώρησε τη λέξη "άμα" ως πλεονασμό. Όμως ο Θεός γνώριζε το μέλλον, και φρόντισε στην Αγία Γραφή να υπάρχει ΚΑΙ αυτή η λεξούλα, ώστε να είναι αναπολόγητοι όσοι πιστεύουν τέτοιες κακοδοξίες σήμερα, και κυρίως να αποδεικνύονται οι πονηρές τους προθέσεις, όταν προσπαθούν να την εξαφανίσουν.

-Και πού ξέρετε ότι η Σκοπιά το έκανε επίτηδες; Μπορεί η λέξη να της διέφυγε! (ίσως επιμείνει καλοπροαίρετα κάποιος).

Κι εδώ όμως η εκουσιότητα τής Σκοπιάς αποδεικνύεται! Γιατί τυφλώνει τους πονηρούς ο Θεός, για να κάνουν λάθη και να εκτίθενται προς όσους θέλουν να δουν την αλήθεια. Ας δούμε την απόδειξη τής δολιότητας τών μεταφραστών τής Σκοπιάς:

Υπάρχει ένα βιβλίο τών εκδόσεων τής Σκοπιάς, που ονομάζεται: "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" Πρόκειται για το αρχαίο κείμενο τής Καινής Διαθήκης στα αρχαία Ελληνικά και από κάτω από τις λέξεις, υπάρχει λέξη προς λέξη η Αγγλική μετάφραση τών λέξεων. Στη δεύτερη στήλη κάθε σελίδας, υπάρχει η Αγγλική Μετάφραση Νέου Κόσμου, για να μπορεί ο αναγνώστης να τη συγκρίνει με το πρωτότυπο κείμενο!

Είναι ενδιαφέρον, ότι ενώ τα βιβλία τής Εταιρίας Σκοπιά κυκλοφορούν σε εκατομμύρια αντίτυπα, αυτό έχει κυκλοφορήσει σε πολύ μικρό αριθμό, παρά τη σπουδαιότητά του. Για παράδειγμα, στην έκδοση τού 1985 που έχουμε στα χέρια μας, αναγράφεται ότι έχει κυκλοφορήσει σε 800.000 αντίτυπα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ότι οι περισσότεροι "Μάρτυρες τού Ιεχωβά", αγνοούν εντελώς την ύπαρξη αυτού τού βιβλίου. Γιατί άραγε αυτή η τόσο μικρότερη κυκλοφορία;

Ένας πρώτος λόγος για τη μικρή κυκλοφορία τού βιβλίου αυτού, είναι ότι οι οπαδοί τής οργάνωσης αυτής, καλούνται ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΒΑΘΕΙΑ, αλλά να αποδέχονται τυφλά όσα τους λέει η οργάνωση (δηλαδή "πίστευε και μη ερεύνα"). Ένα τέτοιο βιβλίο λοιπόν, σε ευρεία κλίμακα, θα γινόταν αιτία να ασχοληθούν πολλοί "Μάρτυρες" με βαθύτερη μελέτη τού αρχαίου κειμένου, κάτι που θα τους επέτρεπε να ανακαλύψουν τη δόλια μετάφραση τής οργάνωσης. Έτσι, το βιβλίο κυκλοφόρησε σε λίγα αντίτυπα.

Τώρα βέβαια θα μου πείτε: "Γιατί τότε κυκλοφόρησε, έστω και σε τόσο λίγα αντίτυπα;"

Όμως και γι' αυτό υπήρχε λόγος. Και ήταν λόγος εντυπωσιασμού. Έπρεπε η οργάνωση να πείσει τους οπαδούς της ότι η Μετάφραση Νέου Κόσμου είναι έγκυρη και σωστή. Πολύ περισσότερο, όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος, γνωρίζοντας τις μεθόδους τής Σκοπιάς, έλεγε στους "Μάρτυρες" ότι η μετάφρασή τους είναι αλλοιωμένη. Για δημιουργία λοιπόν εντυπώσεων προς τα μέλη της, η οργάνωση προχώρησε στην έκδοση αυτή, για να δείξει ότι δεν φοβάται τη σύγκριση. Έβαλε λοιπόν στη μία στήλη τη ΜΝΚ και στην άλλη το αρχαίο κείμενο, με λέξη προς λέξη μετάφραση από κάτω, για σύγκριση. Και η έκδοση αυτή έγινε σε λίγα αντίτυπα, επειδή γνωρίζει η Σκοπιά ότι ελάχιστοι οπαδοί της έχουν την τάση για βαθύτερη έρευνα ή αμφισβήτηση. Το βιβλίο αυτό λοιπόν απευθυνόταν ειδικά σε αυτούς τους λίγους, για να τους "κλείσει τα μάτια". Όμως όταν κάποιος δεν γνωρίζει Ελληνικά, και μάλιστα αρχαία Ελληνικά, είναι πολύ δύσκολο έστω και έτσι να αντιληφθεί τις παραποιήσεις τού κειμένου στις οποίες προχώρησε η Σκοπιά.

Ειδικά στην Ελλάδα, το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε ελάχιστα, επειδή εδώ, υπήρχαν αρκετοί που θα μπορούσαν να καταλάβουν! Θυμάμαι ότι όταν ήμουν ακόμα στην οργάνωση, όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει, έψαχνα στις συνελεύσεις να το βρω, και εξασφάλιζα τότε αρκετά αντίτυπα όταν το έβρισκα. Και να που χρειάστηκε!

Η απόδειξη λοιπόν τού δόλου τής Σκοπιάς, όταν εξαφάνισε τη λέξη "άμα" από το υπό εξέτασιν εδάφιο, φαίνεται στη σελίδα 900 τού βιβλίου αυτού.

Παρατηρούμε, ότι ενώ η λέξη υπάρχει στο αρχαίο Ελληνικό κείμενο, και ενώ η Σκοπιά ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ από κάτω, ("at the same time"), στη ΜΝΚ δίπλα η μετάφραση τής λέξης έχει αφαιρεθεί! Αφού λοιπόν την είδαν, γιατί την αφαίρεσαν; Οι λόγοι είναι προφανείς.

Οι μεταφραστές τής Σκοπιάς, είχαν δύο επιλογές: Ή να αφήσουν τη λέξη στη θέση της μεταφρασμένη και να πουν στους οπαδούς τους την αλήθεια, ότι η παρουσία τού Χριστού και η ανάσταση δεν έγιναν ακόμα, και ότι όλα τους τα δόγματα που στηρίζονται στο δόγμα αυτό είναι λάθος, ή να εξαφανίσουν τη λέξη, και να συνεχίσουν να πλανούν τους οπαδούς τους αμετανόητα. Και φυσικά προτίμησαν το δεύτερο, όπως κάνουν πάντοτε.

Και όσον αφορά τους ξενόγλωσσους οπαδούς τής Σκοπιάς, ας πούμε ότι έχουν το ελαφρυντικό τής γλώσσας, που δεν γνωρίζουν Ελληνικά. Οι Έλληνες οπαδοί της όμως; Τι δικαιολογία έχουν που συνεχίζουν να πλανώνται από τέτοιου είδους ασεβείς ανθρώπους προς το ιερό κείμενο τής Αγίας Γραφής;

Αφήνουμε την απάντηση στον κάθε Έλληνα οπαδό τής σέκτας τής Σκοπιάς που θα διαβάσει το άρθρο αυτό.

Γ. Κ.

Το άρθρο αυτό στα Αγγλικά

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2003.

Τελευταία μορφοποίηση: 25-10-2016.

ΕΠΑΝΩ