Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Νέο Φως

Οι... περιπέτειες του "Πολλού Όχλου" στη δογματική της Σκοπιάς * Η γενεά του 1914 και η πόρτα που ανοιγοκλείνει * Μεταμοσχεύσεις * Η Οδός των δικαίων και ο φωτισμός * Οι "περιπέτειες" τού Πιστού και Φρόνιμου Δούλου στη δογματική της Σκοπιάς

Η ανάσταση των Σοδόμων

Αναποφάσιστοι που προτρέχουν τού Χριστού για την αιώνια κρίση

Κώστας Λένης

Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά,

Η οργάνωση τού εκδοτικού οίκου "Η Σκοπιά", σας έχει φέρει στο σημείο να πιστεύετε ότι ο Θεός δίνει το φως τής αλήθειας αποκλειστικά σ' αυτήν, και ότι εσείς μετέχετε αυτού τού φωτός μέσω τών εντύπων της. Αν όμως εξετάσουμε προσεκτικά το "φως" που σας δίνει η Σκοπιά, θα δούμε ότι είναι αδύνατον να προέρχεται από το Θεό τής Βίβλου, διότι το φως Του είναι αιώνιο και δεν αναβοσβήνει όπως το "φως" τής Σκοπιάς.

Π.χ. ας εξετάσουμε το "φως" που σας έχει δώσει η Σκοπιά στην ερώτηση:

ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ;"

1. ΝΑΙ... Γραφικαί Μελέται - τόμος Α΄ σελ. 121.

2. ΝΑΙ... Σκοπιά 7-1879 σελ. 8 (Αγγλική έκδοση).

3. ΟΧΙ... Σκοπιά 1-6-1952 σελ. 338 (Αγγλική έκδοση).

4. ΟΧΙ... Σκοπιά 15-2-1954 σελ. 61.

5. ΝΑΙ... Σκοπιά 1-8-1965 σελ. 479 (Αγγλική έκδοση).

6. ΝΑΙ... Σκοπιά 1965 σελ. 364.

7. ΟΧΙ... Σκοπιά 1-6-1988 σελ. 31.

8. ΝΑΙ... Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα (Παλαιά Έκδοση) σελ. 179.

9. ΟΧΙ... Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα (Νέα Έκδοση) σελ. 179.

10. ΝΑΙ... Ενόραση - τόμος 2ος, σελ. 985 (Αγγλική έκδοση).

11. ΟΧΙ... Αποκάλυψη, σελ. 273.

Καταλαβαίνω το πώς αισθάνεστε και σας προσκαλώ να απαλλαχτείτε από τον θρησκευτικό φόβο που σας έχουν επιβάλλει, και να έρθετε στον Αληθινό Ιησού τής Βίβλου, ο οποίος είναι επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας (Ρωμαίους 8/θ΄ 5). Αυτός είναι ο Μόνος που έχει την δύναμη να σας σώσει.

Αν θέλετε να Τον γνωρίσετε, διαβάστε το βιβλίο μου: "Ιησούς - ο φύσει ων Θεός".

Δημιουργία αρχείου: 16-5-2002.

Τελευταία μορφοποίηση: 17-11-2020.

ΕΠΑΝΩ