Μια συνεργασία της

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Ποιοι είμαστε
Θέματα

Είμαστε μια ομάδα Χριστιανών, που κάποτε υπήρξαμε μέλη τής οργάνωσης τής Σκοπιάς. Κάποιοι από εμάς γεννηθήκαμε από γονείς "Μάρτυρες τού Ιεχωβά", και κάποιοι την πιστέψαμε στην πορεία τής ζωής μας, νομίζοντας ότι είναι ο "αγωγός" τού Θεού για την αλήθεια.

Κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε από τις μελέτες μας, ότι στη δογματική τής Σκοπιάς υπήρχαν σοβαρά λάθη και αντιφάσεις. Άλλοι παρακινήθηκαν να ερευνήσουν, παρατηρώντας κάποιες τακτικές που κάθε άλλο παρά ήταν Χριστιανικές, στα πλαίσια λειτουργίας τής οργάνωσης. Αυτό, σύντομα μας έφερε σε σύγκρουση με την ηγεσία τής Σκοπιάς, και άλλοι εκουσίως, άλλοι ακουσίως, βρεθήκαμε χωρίς θρησκεία.

Οι έρευνές μας, μας οδήγησαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία τού Κυρίου, μετά από έρευνα και περιπέτειες σε πολλές Προτεσταντικές κυρίως ομάδες. Όμως όταν γνωρίσαμε καλύτερα το Ορθόδοξο δόγμα, αντιληφθήκαμε ότι ελάχιστη σχέση είχε με όσα η Εταιρία Σκοπιά μας είχε πει. Έτσι, κάποια στιγμή, κάποιοι από εμάς που είχαμε πρόσβαση στο Ίντερνετ, συνεργαστήκαμε εντός τής ΟΟΔΕ, μιας ομάδας που σκοπό έχει τη δημοσίευση τού Ευαγγελίου, και την έρευνα και οριοθέτηση τού Χριστιανικού δόγματος στο Ίντερνετ.

Η ειδική για τη Σκοπιά ιστοσελίδα αυτή, δημοσιεύεται στα πλαίσια αυτής τής προσπάθειας, με τη φιλοδοξία να συμπεριλάβει μεγάλο μέρος τών πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας, για ωφέλεια τών συνανθρώπων μας που έπεσαν θύματα τής οργάνωσης αυτής.

Θέματα

Δημιουργία αρχείου: 13-5-2002.

Τελευταία ενημέρωση: 4-12-2004.

Επάνω