توضيحات تكميلى براى استفاده از تقويم ارتدوكس  

به فيض خداوند و با دعاهاى مادر مقدس تقويم كليسايى ارتدوكس را افتتاح كرديم.

لذا در طى سال ٢٠٢١ به طور مداوم تقويم هر هفته را آنلاين در اختيار شما عزيزان قرار مى دهيم.

 

رنگ هاى مشخص شده در صفحات اصلى هر ماه مطابق با تقويم جديد مى باشد. اما در داخل هر يك أز صفحات روزانه، روزه دارى مطابق با هر دو تقويم جديد و قديم مشخص شده است.

 

همچنين تاريخ اعياد و روزهاى جشن بزرگداشت قديسين در زير شمايل هاى مربوطه به دو صورت تقويم قديم و تقويم جديد نوشته شده است.

خوانندگان گرامى با كليك بر روى هر يك از شمايل قديسين يا آيكون هاى مخصوص اعياد و جشن ها مى توانيد مطالب مربوط به آن جشن يا قديس و شمايل را مطالعه نماييد.

 

قابل توجه است كه تاريخ عيد قيام (عيد پاك) در دو تقويم يكسان مى باشد، لذا دوره روزه بزرگ نيز براى هر دو تقويم يكسان است.

 

برخى دعاها، اعم از كانن قديسين و آكاتيست ها بخصوص در ايام دوره روزه بزرگ ، با فايل صوتى نيز ارائه مى شود. لذا كافى است در صفحه مربوط به آن دعا بر روى فايل صوتى كليك و روشن نماييد. 

 

توجه: رنگهاى مشخص كننده روزها بيان كننده نوع خوراك مجاز در ايام روزه ، به شرح زير مى باشند.

 

رنگ سبز، يعنى روزه نداريم.

 

رنگ قرمز، يعنى روزه سخت داريم به اين معنا كه هيچ خوراك حيوانى اعم از گوشت و مرغ و ماهى و لبنيات و تخم مرغ و همچنين روغن استفاده نمى شود، تنها خوراك هاى گياهى و غير حيوانى مجاز مى باشند.

 

رنگ طوسى، يعنى فقط گوشت (هر نوع گوشتى) حذف مى شود اما لبنيات و تخم مرغ و روغن مجاز هستند.

 

رنگ زرد، يعنى در روزه سخت مجاز به استفاده از روغن و شراب هستيد.

 

رنگ آبى، يعنى در روزه سخت مجاز به استفاده از ماهى هم هستيد.