سر بریدن نبی مکرم و پیشرو یحیای تعمید دهنده

توسط: کاهن اعظم اندرو فیلیپس

منبع: https://pravoslavie.ru/73542.html

 

به نام پدر و پسر و روح القدس.

چرا کلیسا چنین احترامی به قدیس یحیای تعمید دهنده می گذارد، حتی یک روز سخت روزه را به افتخار او تعیین می کند؟ در اینجا ده دلیل وجود دارد:

1. خود خداوند ما گفت که قدیس یحیی بزرگترین پیامبر در میان مولود از زنان بود (لوقا 7: 28). برخی با شنیدن این سخن متعجب می شوند. آنها می پرسند: مطمئناً خود مسیح بزرگترین مردی است که از زنان متولد شده است؟ با این حال، مسیح از یک زن (یعنی یک زن متاهل) متولد نشد، بلکه از یک باکره متولد شد. بنابراین، در اطاعت از سخن خداوندمان، که قدیس یحیی بزرگترین متولد شده از زنان است، کلیسا او را به نحو شایسته گرامی می دارد. در واقع، حداقل شش جشن برای قدیس یحیی در سال کلیسایی وجود دارد. اولین مورد، آبستنی او در 23 سپتامبر / 6 اکتبر است. سپس مراسم بزرگداشت او در 7/20 ژانویه، یک روز پس از جشن تعمید مسیح است.  سومین جشن، دوم یافتن سر او در 24 فوریه / 9 مارس است. جشن بعدی او سومین یافتن سر او در 25 می / 7 ژوئن است. پنجمین جشن تولد یا میلاد او در 24 ژوئن / 7 ژوئیه است. سرانجام جشن امروز، آخرین جشن سال کلیسایی، سر بریدن او در 29 آگوست / 11 سپتامبر است.

2. پدر و مادر قدیس یحیی در نوع خود انسانهای بزرگ و مقدسی بودند و فرزندشان هدیه ای بود در پاسخ به دعایی که در دوران پیری پرهیزگارانه آنها ساخته شد. پدرش قدیس زکریا، نبی، کاهن و شهید شد. مادرش، قدیس الیزابت، خواهر قدیس آنا، یعنی خواهر مادر مادر خدا بود. این رابطه بین مادر خدا و خویشاوندش، قدیس یحیی، در شمایلی که بر درهای مقدس در هر کلیسای ارتدوکس نصب شده است، بیان شده است. این نشان می دهد که مسیح در مرکز، مادر خدا در سمت راست او و قدیس یحیی تعمید دهنده در سمت چپ او است. این شمایل دیسیس ( Deisis) نامیده می شود و نشان می دهد که چگونه نجات ما نه تنها به نجات دهنده ما، بلکه به مادر مقدس او و قدیس یحیی مربوط می شود.

3. به همین دلیل قدیس یحیی لقب خاص پیشرو را به زبان یونانی پرودروموس دارد که یک نام رایج مسیحی یونانی است. قدیس یحیی به تنهایی می تواند ادعا کند که پیشرو مسیح است، بنابراین پیشگام ایمان ماست.  بنابراین، چگونه می‌توانیم از ارج نهادن ویژه به او کوتاهی کنیم؟

4. به پیشروی مقدس لقب نبی نیز داده شده است. در واقع می توان گفت که او آخرین پیامبر عهد عتیق بود.  همانطور که ممکن است به خاطر داشته باشید، هفده کتاب آخر عهد عتیق، کتابهای نبوی هستند، از قدیس اشعیا تا قدیس ملاکی. به این ترتیب می توان گفت که قدیس یحیی اولین پیامبر یا نبی عهد جدید است. بنابراین، قدیس یحیی را می توان به عنوان یک لولا در نظر گرفت که به عهد عتیق و عهد جدید می پیوندد. همچنین توجه می کنیم که نه تنها قدیس یحیای تعمید دهنده اولین پیامبر عهد جدید بود، بلکه آخرین پیامبر عهد جدید نیز یوحنا/یحیی نام داشت.  این قدیس یوحنای الهیدان بود که آخرین کتاب عهد جدید و تنها کتاب نبوی آن، کتاب مکاشفه را نوشت.

5. قدیس یحیای تعمید دهنده، اولین پیامبر عهد جدید، همچنین اولین شهید در طول موعظه عمومی مسیح بود، حدود سه سال قبل از شماس اعظم مقدس استفان، که اولین شهید پس از صعود مسیح بود.

6. همچنین می توان گفت که قدیس یحیی تعمید دهنده اولین راهب بود، در واقع به همین دلیل است که او قدیس-حامی راهبان و زندگی رهبانی است. این همان معنای انجیل اول امروزی است که در آن خداوند ما به جوانی که می‌خواهد از او پیروی کند می‌گوید اول از همه فرامین را اطاعت کند و سپس از همه ثروت خود بگذرد. به این ترتیب بود که قدیس آنتونی کبیر با شنیدن همین انجیل تصمیم گرفت به صحرا برود و از قدیس یحیی تعمید دهنده تقلید کرد.

 ما اهمیت زندگی رهبانی را برای کلیسای ارتدوکس به یاد می آوریم. رهبانیت فشارسنج کلیسا است. وقتی زندگی رهبانی شکوفا می شود، کل کلیسا نیز شکوفا می شود. وقتی زندگی رهبانی ضعیف است، آنگاه کل کلیسا ضعیف است. و قدیس یحیی در راس این می ایستد.

7. اولین قدم به سوی زندگی رهبانی، و در واقع به سوی زندگی مسیحی به طور کلی، توبه است. و این اولین کلمه قدیس یحیی است. بنابراین او بزرگ است، زیرا او توبه را موعظه می کند. توبه حرف الف الفبای مسیحی ارتدوکس است، این نشانه حقیقت، نشانه متانت، فقدان تعالی، احساس واقعیت است. بنابراین، اولین شاگردان قدیس یحیی، اندرو و پطرس، اولین شاگردان مسیح نیز بودند. و ما نباید فراموش کنیم که قدیس یحیی توبه را نه تنها بر روی زمین، بلکه در هاویه نیز موعظه کرد.  پس از سر بریدن، قدیس یحیی به هاویه رفت، جایی که تمام بشریت عزیمت کرده اسیر بودند، و در آنجا به همه نسل‌ها، از آدم و حوا به بعد، در کمتر از سه سال از آن زمان، آمدن قریب‌الوقوع مسیح را موعظه کرد.

8. اولین قدم در زندگی رهبانی، اطاعت است. این اطاعت را می توان در نماز و روزه ی قدیس یحیی دید. او در صحرا نماز می خواند و عسل و ملخ می خورد و لباس موی شتر می پوشید. فرشتگان به او خدمت می کردند.  بنابراین، در کلیسا او را "یک مرد آسمانی و یک فرشته زمینی" می نامند. اطاعت او را می توان در پذیرش تعمید پسر خدا مشاهده کرد که به قول خودش حتی لیاقت باز کردن بند کفش های او را نداشت.

9. گام دوم در زندگی رهبانی فقر است، نه تنها از نظر بی پولی، بلکه از نظر نداشتن قدرت. قدیس یحیی بدون ترس قدرتی را که مورد سوء استفاده قرار می گرفت و برای انجام شر استفاده می شد، محکوم کرد. این معنای انجیل دوم امروزی، انجیل قدیس یحیی است. این انجیل به ما می گوید که چگونه قدیس یحیی، هرود آنتیپاس، پسر هیرودیس را که تقریباً سی سال قبل معصومین مقدس را در بیت لحم قتل عام کرده بود، محکوم کرد، که در زمان موعظه قدیس یحیی حاکم جلیل بود.

10. سرانجام، قدیس یحیی بزرگ بود، زیرا او گام سوم در زندگی رهبانی را، یعنی قدم عفت و پاکدامنی را بشارت داد. قدیس یحیی گناهان نفسانی هرود آنتیپاس را تقبیح کرد، او تقدم بدن بر روح را محکوم کرد. دومی ابتدا با دختر یک شاهزاده عرب به نام آرتاس ازدواج کرده بود، سپس خواهر قانونی او، هیرودیا را برای معشوقه خود گرفت. او از وی صاحب یک دختر به نام سالومه شد. و سپس هیرودیس با این دختر که معشوقه اش بود رابطه محارم برقرار کرد. در نتیجه محکوم کردن گناه هیرودیا توسط قدیس یحیی، او را سر بریدند و سر او را روی یک بشقاب به حضور هیرودیا آوردند. به همین دلیل است که ارتدوکس ها همیشه در موارد تومورهای مغزی، میگرن و سردرد، برای شفا به قدیس یحیی تعمید دهنده دعا می کنند.

 

 همانطور که شنیدیم، در جشن تولد هیرودیس بود که هیرودیس، هیجان زده از رقص دخترش، به درخواست همسرش مبنی بر گردن زدن قدیس یحیی تن داد.

این دلیلی است که ما ارتدوکس ها برای تولد خود هیاهوی بزرگ برپا نمی کنیم، بلکه برای روز قدیسین خود جشن عظیم می گیریم. زیرا این قسمت با هیرودیس تنها زمانی است که در عهد جدید از تولد می شنویم و باعث جنایت بزرگی شد.

مجازات هیرودیس وحشتناک بود. اولاً، پادشاهی او توسط شاهزاده عرب آرتاس، که بسیار مشتاق بود انتقام ناموس دخترش را بگیرد، مورد تهاجم قرار گرفت. سپس هیرودیس با تمام خانواده اش توسط رومیان خشمگین تبعید شد.  که توسط آنها به لریدا در اسپانیا تبعید شد، در یک زمستان وحشتناک بود که دخترش سالومه هنگام عبور از یک رودخانه یخ زده از سوراخی در یخ افتاد. وقتی در رودخانه فرو رفت، یخ دور گردنش یخ زد. او در تلاش برای رهایی خود، پاهایش را حرکت داد، انگار در حال رقصیدن بود. اما در آن لحظه لبه های دندانه دار یخ گردن او را برید و سر او را جدا کرد. بدن گناهکار و پشیمان نشده او برای همیشه در زیر یخ ناپدید شد. شاهدان عینی سر بریده او را روی یخ دیدند، آن را برداشتند و- روی یک بشقاب!- نزد هیرودیس بردند. در مورد هیرودیس و هیرودیا، آنها نیز ناپدید شدند، زیرا در شکافی افتادند که در هنگام زلزله در لریدا باز شد. بنابراین، آنها بدون اطاعت از دعوت قدیس یحیی برای توبه، از تاریخ ناپدید شدند و توسط آتش های زیر زمین بلعیده شدند. اما در مورد قدیس یحیی که دعوت به توبه کرد و هنوز هم فرا می خواند، نام او برای همیشه زنده است.

  ای یحیای تعمید دهنده، پیشروی مقدس، و نبی بزرگ، به خدا برای ما دعا کن!    آمین سر بریده شده قدیس یحیی تعمید دهنده در قاب طلایی همواره مورد تکریم مومنان است.

 

 

 

 

Article created:  4-6-2022.

Updated on:  4-6-2022.

TOP OF PAGE