Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri HABERLER VE ETKİLEYİCİ OLAYLAR

 

Hoca Hristiyan Oldu

Cuma, 14-10-2005 09:19:20

www.orthodoxia.gr

 

Sağlam kaynaklara göre, Mısır’ın tanınmış bir Hocası, ailesiyle birlikte Müslümanlığı bırakıp Hristiyanlığı seçerek vaftiz oldu. Suda (Girit) Amerikan üssünde çalışmakta olan bir Amerikalı albay da Ortodoks Hristiyan olarak vaftiz edildi. Şunu da hatırlatalım ki, bu iki mucizenin evvelinde, Suudî Arabistan’lı çok zengin adamın yeniden dirilişi da meydana gelmişti.

Ancak, tanınmış Hocanın, ki anlaşılır sebeplerden dolayı ismini yayınlamıyoruz, Hristiyanlığı seçmesine sebep olan sansasyonel olay neydi? Kendi anlattıklarına göre, yön değiştirmesinin sebebi bir mucizeye dayanıyor. Sabık Hoca ve şimdi de yeni Hristiyan olmuş olanın küçük kızı, tedavisi olanaksız hastalığa tutulmuştu. Mısır’da kısa bir zaman öncesine kadar yaşadığı bütün hastaneleri gezmiş, hatta dış memleketlere de gitmiş ve birçok doktoru da ziyaret etmişti. Hemen hemen bütün doktorlar aynı görüşe varıyorlardı. Tedavi olmasını tavsiye ediyorlardı, fakat yine de, ölümü önlemek için pek bir işe yaramayacağını da söylüyorlardı. Bir de, babasına, kızını evine almasını tavsiye etmişlerdi. Çünkü artık tedavinin olmadığına inanıyorlardı. Ümidini kesmiş olan çok güzel sesli Hoca, her gün Allah

’a yardım için yalvarıyordu.

Onu üzgün gören bir yakın arkadaşı, kızının yastığının üstüne bir haç koymasını tavsiye etti. Bunu duyan Hoca tepki gösterdi... «Böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Ben dinimi satacak değilim...», dedi. Fakat, haç koyma fikri onu ilgilendirmeğe başladı. Hiç kimseye bir şey söylemeden, bir haç satın aldı ve odada yalnız olduğunda, kızının yastığının üzerine onu koymağa başladı. Günler geçiyor ve kızı çevreyle irtibatını keserek komaya girdi. Ailede herkes ve sabık Hoca olarak hizmet verdiği bölgedekiler de ölümü beklemeğe başladılar. Ümitsiz baba, gece gündüz onun yanında ağlayarak oturuyordu. Şimdi söylediğine göre ise, içinde hep bir şeylerin olacağından ümidi vardı.

Akşamın birinde, üzüntülü baba, kızının elini tuttuğu bir anda, yastığının üzerinde olan haçtan bir kuvvetli ışığın çıktığını gördü. Öyle ki bütün yatağına dağıldı. Önceleri bir rüya gördüğünü veya da sıkıntısından dolayı düşüncelerinden ötürü bir şeyin olduğunu zannetti. Ancak, ışığı meydanda görüyordu. Ansızın, kızının yataktan kalktığını ve de şöyle konuştuğunu görür: «Baba, açım. Bana yemem için bir şeyler getir»! Ümitsiz Hoca, ne olduğunu anlayamıyordu. Sevinçli bir şekilde mutfağa gitti. Onun sesleri hanımını ve komşularını da kaldırdı. Kısa bir zaman içerisinde, evinde, iğne atsan yere düşmezdi. Kendisi, tekrar tekrar ne olup bittiğini söylüyordu. Haçın mucizesi hakkında da konuşuyordu. Aynı zamanda, kendisine, küçük kızının yastığına haç koyma önerisinde bulunan arkadaşına da telefon etti ve ona teşekkürlerini sundu.

Onun komşuları ve arkadaşları, olan bu mucizeyi, Müslümanların kabul ettikleri, Aziz Yorgos’a mal etmek istediler. Fakat o, haçın gücünü biliyordu. Mucizeyi yaşadı. Artık kızında hiçbir şey yoktu. Kızının durumunu bilen ve tedavisini yapan doktorlar, yeni yapılan muayenelerde hiçbir şeyin olmaması yüzünden onlar da gözlerine inanamıyorlardı. Bu mucizeden birkaç gün sonra, Hoca artık kararını vermişti. Hanımına, Hristiyan olacağını söyledi. Hanımı önce tepki gösterdi ve kendisiyle ailesinin, Müslümanlardan göreceği kovuşturmaları düşündü. «Bizi öldürecekler», diyordu. O ise artık yolunu çizmişti. Mısır’dan temelli ayrılacaklarını kendisine bildirdi. «Hristiyan olarak vaftiz edileceğiz ve artık başka bir memlekette yaşayacağız». Nitekim öyle de yaptı.

Ancak, kendisinin İsa Mesih’in kilisesine giriş haberi, hizmet ettiği şehirde olduğu kadar, Müslüman din adamları çevresinde de hızla ve geniş bir şekilde yayıldı. Bugün, sabık Hoca ve şimdi de yeni vaftiz olmuş olan Hristiyan, ilâhiyat okuyor. Bugün, Müslümanlar, kendisini ve ailesini yakalayana ödül vereceklerdir. Daha fazla bilgi yayınlayamamızın sebebi de budur.

18-7-2008 tarihinde yazéldé.

18-7-2008 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN