Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

8/11 BAŞMELEKLER MİHAİL,RAFAİL VE CEBRAİL BAYRAMI

 

 

 


Aziz Pavlus şöyle diyor; “Bütün melekler, kurtuluşu miras alacak olanların hizmetine gönderilen ruhlardır.” (İbraniler: 1-14)

 Allah melekleri, her ümmete ve her topluluğa koruyucu ve doğru yola sevk edici olarak gönderdi. Allah’a güvenenlere herhangi bir zarar gelmemesi ve evlerine herhangi bir kötülük uğraşmaması hususunda meleklerin koruyucu olmalarını emreder. (Mezmur 90:9-11)
Onlar göklerde daima yüce Allah’ın yüzünü görerek ona kutsal üçleme tesbih ezgilerini terennüm eder, bizler için şefaat dilerler. Melekler bir günahkar kişinin tövbe etmesi halinde sevinç ve coşku ile dolarlar. (İşaya 6:2-3,Matta 18:10,Luka 15:7,Res. İşl. 12:15)
Kısaca melekler bizlerin iyiliği için Allah’a hizmet sunarlar.

Mihail isminin anlamı “Allah’ın örneğinden” Cebrail’in anlamı ise “Allah’ın gücü”dür.


Melekler dokuz guruptan oluşurlar:

1- Kürsüler,

2- Şerobim,

3- Serafim,

4- Egemenlikler,

5- Kuvvetler,

6- İdareciler,

7- Başkanlıklar,

8- Baş Melekler,

9- Melekler, Melekler sayılamayacak kadar çoktur.

 

 

AZIZ MIHAIL VE CEBRAIL ILAHISI

http://www.youtube.com/watch?v=jsL1qZ4dBAg&feature=youtu.be

 

 

 8-11-2013 tarihinde yazéldé.

 8-11-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN