Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

 

6 Ocak TEOFANİ YORTUSU

Kaynak: http://biserica.org/Publicatii/ServiceBook/Services/Waters/Greater_Waters.htm

Ingilizce’den Tûrkçe;ye çeviren Theofilos

 

 
Teofani (Grekçe’de “görünmek” “zuhur etmek” anlamına gelen “Theophania” sözcüğünden türemiştir), Ortodoks Kilisesi’nin başlıca yortularından biri olup 6 Ocak’ta kutlanmaktadır. Bu yortuda Rab Mesih’in vaftizi aracılığıyla Kutsal Üçleme'nin kendini dünyaya gösterip ilan etmesi (Matta 3:13-17, Markos 1:9-11, Luka 3:21-22) hatırlanmaktadır.

MESİH’İN VAFTİZ EDİLİŞİ

Teofani yortusuyla Mesih’in öncü peygamber Yuhanna tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz edilişi ve peygamberlik görevine başlaması anılır. Teofani, 25 Aralık’ta başlayıp 6 Ocak’ta sona eren Noel döneminin doruk noktasıdır. Mesih’in vaftizinin mistik anılmasına paralel olarak, bu gün Suların Kutsanması töreni yapılır ve kutsanan sular inanlıların evlerinin papaz tarafından takdis edilmesinde kullanılır.

Bu yortuya Teofani (görünme, zuhur etme) isminin verilme sebebi, Mesih’in vaftiz edilişi esnasında Kutsal Üçleme’nin kendisini insanlığa ilk kez açık bir şekilde göstermesidir: Baba’nın sesi göklerden duyulmuştur, vücut bulup insan olmuş olan Oğul fiziksel bir şekilde Ürdün Nehri’ndedir, Kutsal Ruh bir güvercin şeklinde Oğul’un üzerine inmiştir.

EPİFANİ

Ana dili İngilizce olan Ortodoks Hristiyanlar bazen bu yortuyu “Epifani” olarak adlandırmaktadırlar; ancak Epifani terimi daha çok Batı Kiliselerinde aynı tarihte kutlanan ve bebek Yeshua’nın doğulu yıldızbilimciler tarafından ziyaret edilmesinin anıldığı yortuya atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, “Epifani” sözcüğü Teofani yortusundaki törenlerde geçmektedir.

Kilise’nin ilk döneminde, Tanrı’nın, insan olan Nasıralı Yeshua Mesih aracılığıyla insanlığa görünmesinin kutlandığı tek bir yortu mevcuttu ve bu tek yortu aracılığıyla Mesih’in doğuşu, yıldızbilimcilerin Mesih’e tapınmaları, sünnet ve tapınakta sunulma gibi Mesih’in çocukluk dönemine ilişkin tüm olaylar ve Mesih’in Vaftizci Yuhanna tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz edilmesi kutlanmaktaydı. Bu yortunun da Paskalya ve Pentekost gibi, daha önceki bir Yahudi bayramının Mesih’te yetkinliğe erdirilmiş biçimi olduğu ve söz konusu Yahudi bayramının da Işıklar Bayramı olduğu konusunda neredeyse hiç şüphe yoktur.

YORTUNUN KUTLANMASI

Teofani yortusunun törenleri tıpkı Noel törenleri gibi hazırlanmıştır. Tarihsel olarak, Noel yortusuna ait törenler daha geç bir dönemde belirlenmiştir. 5 Ocak akşamı, Kraliyet Saatleri denen okumalar yapılır ve akşam dualarından sonra Eren Vasileus’un hazırladığı tören düzeninde Efharistiya ayini kutlanır.

Yortu günündeki tören, her zamanki üç ilahi yerine övgü ve yüceltme Mezmurlarının okunmasıyla başlar ve “Kutsal Tanrı……” biçimindeki dua yerine, Galatyalılar’a Mektup 3:27’den alınan ve vaftizle ilgili olarak okunan ayetler söylenir: Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Alleluya!

Törendeki tüm İncil okumaları Rabbin, Ürdün Nehri’nde Yuhanna tarafından vaftiz edilişini anlatır. Kutsal ayinde okunan Yeni Antlaşma mektubunda ise, ilahi epifanya olarak nitelendirilen “Rabbin görünmesinin” sonuçlarından bahsedilir.

Bu yortunun başlıca özelliği suların kutsanması olduğundan, hem akşam ayininden hem de yortu sabahındaki ayinden sonra suların kutsanması törenin icra edilmesi gerekir. Kutsama töreni, insanlığın ve tüm yaratılışın Tanrı’nın kutsayıcı varlığı ile dolsun diye yaratıldığını göstermektedir.

YORTU GÜNÜNE HAZIRLIK İLAHİLERİ

Bugün Rab, Ürdün Nehri’ne giriyor ve Yuhanna’ya şöyle sesleniyor: “Beni vaftiz etmeye korkma; çünkü ben Adem’i, ilk yaratılan insanı, kurtarmak için geldim”.

Hazırlan, ey Zebulun
Süsle kendini, ey Neftali
Ürdün Nehri, akmayı kes
Ve vaftiz olmaya gelen Efendiyi sevinçle karşıla
Adem, ilk annemizle sevinçten coş
Ve bir zamanlar cennette yaptığın gibi, yine saklanma
Çünkü seni çıplak görüp,
Tanrı, seni ilk giysiyle örtmek için belirdi
Mesih, tüm yaratılışı yenilemek için göründü.

YORTU GÜNÜ İLAHİLERİ

Sen Ürdün Nehri’nde vaftiz edilince, ey Rab,
Kutsal Üçleme’ye tapınma belirgin oldu.
Çünkü Baba’nın sesi Sana tanıklık etti
Ve Seni Sevgili Oğlu diye çağırdı.
Ve Ruh da bir güvercin biçiminde,
Senin sözünün doğruluğunu onayladı
Ey Tanrımız Mesih, kendini gösterdin
Ve dünyayı aydınlattın, övgüler olsun Sana!

Bugün kendini dünyaya ilan ettin, ey Rab,
Ve Senin suretinin ışığı üzerimizde işaret bıraktı
Seni tanıyoruz ve Sana övgüler söylüyoruz
Gelip kendini açıkladın,
Ey erişilmez Işık.

YORTU ARİFESİNDEKİ ve SONRASINDAKİ İLAHİ

Geçmişte Ürdün Nehri
İlyas göğe alındığında Elişa’nın mantosunu görünce geriye döndü
Sular ikiye ayrıldı
Ve suyun ortasında kuru bir patika oluştu.
Bu gerçekten vaftizin sembolüdür
Ki biz onun aracılığıyla bu ölümlü yaşamı geride bırakıyoruz
Suları kutsal kılsın diye Mesih Ürdün Nehri’nde belirdi!

 

 

SULARIN KUTSANMASI TÖRENİ


I. Bölüm

Rabbin sesi suların üzerinde çınlayıp şöyle diyor: "Hepiniz gelin, bilgelik Ruhunu, anlayış Ruhunu, Tanrı korkusunun Ruhunu, belirmiş olan Mesih'in Ruhunu alın". (3 kez)

Bugün suların doğası kutsal kılındı, yıkanan Efendi'yi gören Ürdün Nehri ikiye ayrılıp sularının akışını durdurdu. (2 kez)

İnsan olarak, ey Kral Mesih, Ürdün Nehri'ne geldin ve günahlarımız yüzünden, öncü peygamberin elleriyle kulların gibi vaftiz edilmeyi sonsuz iyiliğinle kabul ettin, ey insanlığı seven! (2 kez)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun. Şimdi, sürekli ve sonsuza kadar.

Kul suretini alarak, “Rabbin yolunu hazırlayın” diye çölde yükselen sese geldin Rab, ve günah nedir bilmediğin halde vaftiz edilmeyi istedin. Sular seni gördü ve korkuya kapıldı. Yolunu hazırlayan peygamber titredi ve şöyle haykırdı: “Lamba, ışığı nasıl aydınlatabilir? Hizmetkar, ellerini efendisinin üzerine mi koyacak? Dünyanın günahını ortadan kaldıran Kurtarıcı, beni ve suları kutsal kıl”.

OKUMALAR


Yeşaya Peygamber (35:1-10)

Çöl ve kurak toprak sevinecek, Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, Sevincini haykıracak. Lübnan'ın yüceliği, Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek. İnsanlar RAB'bin yüceliğini, Tanrımız'ın görkemini görecek. Gevşek elleri güçlendirin, Pekiştirin çözülen dizleri. Yüreği kaygılı olanlara, "Güçlü olun, korkmayın" deyin, "İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak." O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, Susuz toprak pınara dönüşecek. Çakalların yattığı yerlerde Kamış, saz ve ot bitecek. Orada bir yol, bir anayol olacak, 'Kutsal yol' diye anılacak, Murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak. Aslan olmayacak orada, Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; Orada bulunmayacaklar. Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda. RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak neşe ve mutluluk, (coşku ve sevinç ) Üzüntü ve inilti kaçacak.

Yeşaya Peygamber (55:1-13)

"Ey susamış olanlar, sulara gelin, Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz, Bolluğun tadını çıkarasınız! "Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım. Bakın, onu halklara tanık, Önder ve komutan yaptım. Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB'den, İsrail'in Kutsalı'ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek." Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın. Kötü kişi yolunu,
Fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB'be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır. "Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB. "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, Yollarım da sizin yollarınızdan, Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Gökten inen yağmur ve kar, Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden Nasıl göğe dönmezse, Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, İstemimi yerine getirecek, Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak. Dikenli çalı yerine selvi, Isırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek, Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak."

Yeşaya Peygamber (12:3-6)

Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. O gün diyeceksiniz ki: "RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın. Halklar arasında yaptıklarını ilan edin, Adının yüce olduğunu duyurun. RAB'be ezgiler söyleyin, Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu. Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır! Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

26. Mezmur

Rab benim aydınlığımdır, kimden korkayım?
Ayet: Rab, hayatımın koruyucusudur, kimden çekineyim?

Aziz Pavlus'un Korintlilere 1. Mektubu (10:1-4)

Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler, ve o kaya Mesih'ti.

Alleluia, Alleluia

Ayet 1: Rabbin sesi, suların üzerindedir.
Ayet 2: Tanrı'nın görkemi, suların üzerinde gümbürdedi.

Markos'a göre İncil (1:9-11)

O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.

Litany ile devam edecek...

 

 

II. BÖLÜM

LITANY

Papaz: Esenlik içinde Rabbe dua edelim.
Topluluk: Rab, merhamet et. (Her yakarıştan sonra tekrarlanır)
Papaz: Yücelerden esenlik ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbe dua edelim....
(Kutsal Ayinde okunan bölümler tekrarlanır, daha sonra suyun kutsanması için dualar eklenir)

Litany sonrasında aşağıdaki dua yüksek sesle okunur.

Yeruşalim Patriği Sophronius’un Duası
Tüm varlıkları, tüm iyiliği, tüm tanrısallığı kapsayıp aşan; her şeye gücü yeten, her zaman ayık olan, akıl sır erdirilmez Üçleme! Ruhsal varlıkların ve aklî doğaların yaratıcısı, yaratılmamış iyilik, dünyaya gelen herkesi aydınlatan erişilmez ışık, değersiz kulun olan bende de parla. Aklımın gözlerini aydınlat ki ölçülemez iyiliğine ve kudretine övgüler söyleme cesareti bulayım. Burada toplanmış halk için yaptığım dualar kabul olsun; öyle ki, kusurlarım, Kutsal Ruh’un buraya gelmesine engel oluşturmasın. Ancak şimdi, mahkum edilmeksizin, Sana seslenmeme ve şöyle söylememe izin ver: Efendimiz, insanlığı seven, tüm iyilikleri aşan, her şeye gücü yeten ebedi Kral. Evrenin yaratıcısı ve şekillendiricisi olan Seni yüceltiyoruz. Anneden babasız, babadan annesiz doğan, Tanrı’nın biricik Oğlu olan Seni yüceltiyoruz. Bundan önceki bayramda, Seni bebek olarak gördük; ama şu anda kutladığımız bayramda, Senin, yani mükemmel Tanrı’dan mükemmel Tanrı olan Tanrımızın, tam ve mükemmel bir insan olarak belirmesini görüyoruz. Çünkü bugün, kutlama anı bizim için buradadır, erenlerin korosu bizimle toplanmıştır ve melekler ölümlülerle birlikte şölen havası içindedir. Bugün, Kutsal Ruh’un kayrası, bir güvercin şeklinde suların üzerinde durdu. Bugün, hiç batmayan Güneş ortaya çıktı ve dünya, Rabbin ışığı ile parıldadı. Bugün Ay, parlaklığıyla dünyamıza ışık saçtı. Bugün, ışıktan yaratılmış yıldızlar, görkemlerinin parlaklığıyla yaşadığımız dünyamızı sevimli kıldı. Bugün göklerdeki bulutlardan, insanlık için adalet sağanak halinde indi. Bugün, yaratılmamış olan, yarattığının kendisine dokunmasını kendi isteğiyle kabul ediyor. Bugün peygamber ve yol hazırlayan yaklaşıyor; ancak Tanrı’nın büyük bir lütuf gösterip aramıza geldiğini görünce korku içinde kenara çekilip bekliyor. Bugün, Rabbin varlığı sayesinde Ürdün Nehri, şifa verici kılınıyor. Bugün tüm insanlık mistik akıntılarla sulanıyor. Bugün insanların günahları Ürdün Nehri’nin sularıyla yıkanıp kayboluyor. Bugün cennet, kapılarını ölümlülere açıyor ve adalet güneşi üzerimizde parlıyor. Bugün, bir zamanlar Musa’nın halkı için acı olan sular, Rabbin varlığı ile tatlılaşıyor. Bugün eski kederden özgür kılındık ve yeni İsrail olarak kurtarıldık. Bugün, karanlığın egemenliğinden kurtarılıp Tanrı bilgisinin ışığı ile dolduk. Bugün, dünyamızdaki kasvetli sis, Tanrımızın görünmesi ile dağıldı. Bugün tüm yaratılış, yücelerden gelen ışık ile parıldıyor. Bugün yanlışlar yok edildi ve Efendimizin gelişi bize kurtuluş yolunu açıyor. Bugün, yücelerdeki varlıklar aşağıdakilerle birlikte bayram kutluyor ve aşağıdaki varlıklar yücelerdekilerle iletişim kuruyor. Bugün, kutsal ve zafer kazanmış Ortodoksluğun şölensel topluluğu sevinçle coşuyor. Bugün, insanları yukarılara eriştirsin diye, Efendimiz vaftiz olmaya koşuyor. Bugün, hiç boyun eğmeyen , bizi kölelikten kurtarmak için yarattığına boyun eğiyor. Bugün, göklerin krallığını satın aldık; çünkü Rabbin krallığının sonu olmayacaktır.
Bugün, kara ve deniz dünyanın sevincine ortak oluyor ve dünyamız mutluluk ile doluyor. Sular Seni gördü, ey Tanrı, sular Seni gördü ve korktu. Tanrılığın ateşinin gözle görülür biçimde gökten indiğini ve sularına girdiğini gören Ürdün Nehri geri döndü. Kutsal Ruh’un bir güvercin suretinde gökten inip Senin üzerinde uçtuğunu görünce, Ürdün Nehri geri döndü. Görünmezin görünür kılındığını, Yaratıcının ten aldığını ve Efendinin kul biçimine girdiğine görünce, Ürdün Nehri geri döndü. Tanrı’nın beden aldığını görünce, Ürdün Nehri geri döndü ve dağlar sıçradı. Bulutlar, ışıktan ışığı, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı’yı, Efendinin Ürdün Nehri’ndeki kutlamasını görüp; O’nun itaatsizlikten doğan ölümü, cehennem tutsaklığını ve günah dürtüsünü suda boğduğunu görüp gerçekleşmiş olanlara hayran kalarak seslerini yükselttiler. Bu sebeple, günahkar ve değersiz bir kulun olan ben de Senin harikalarının büyüklüğünü anlatıyorum ve korku içinde pişmanlıkla Sana sesleniyorum:

Yücesin Sen, ey Rab, ve harikadır Senin işlerin. Harikalarına övgüler söylemek için hiçbir sözcük yeterli değildir. (3 kez) (Topluluk: Övgüler Sana, ya Rab, övgüler Sana)

Çünkü kendi isteğinle evreni yoktan var ettin ve kudretinle yaratılışı bir arada tutuyorsun ve kanunlarınla dünyayı yönetiyorsun. Yaratılışı dört elementten oluşturdun ve sene döngüsünü dört mevsimle taçlandırdın. Tüm ruhsal güçler Senin huzurunda titriyor. Güneş Sana övgüler söylüyor, Ay Seni yüceltiyor, yıldızlar Sana yalvarıyor, ışık Sana itaat ediyor, derinlikler Senin huzurunda titriyor, kaynaklar Senin hizmetkarındır. Gökleri, suların üzerinde kurdun, denize kumdan duvarlar yerleştirdin, nefes için göklerden hava yolladın. Meleksel güçler Sana hizmet ediyor. Baş-melekler korosu Sana övgüler söylüyor. Ayağa kalkıp Senin etrafında uçarken, çok gözlü Kerubim melekleri ve altı kanatlı Serafim melekleri, yaklaşılmaz görkeminin korkusuyla yüzlerini gizliyorlar. Çünkü Sen, başlangıcı bulunmayan ve sözcüklerle ifade edilemeyen Tanrı olan Sen, kul suretini alıp dünyamıza geldin ve ölümlülere benzer oldun. Çünkü Sen, ey Efendimiz, insan ırkının Şeytanın eziyetlerine maruz kalmasına merhamet ve şefkatinden dolayı tahammül edemedin ve gelip bizi kurtardın. Senin inayetinin farkındayız, Senin merhametini ilan ediyoruz, Senin iyiliğini gizlemiyoruz. Irkımızın nesillerini özgür kıldın. Doğumun aracılığıyla bakire bir rahmi kutsadın. Göründüğünde tüm yaratılış Sana övgüler söyledi. Çünkü Sen, yeryüzünde görünmüş ve ölümlüler arasında yaşamış olan Tanrımızsın. Tümden Kutsal Ruhunu göklerden gönderip Ürdün Nehri’nin sularını kutsadın ve orada pusuya yatmış bekleyen ejderlerin başını ezdin.

Bu yüzden, ey Kral, insanlığı seven, şimdi de Kutsal Ruh’un ziyareti aracılığıyla burada olup bu suyu kutsal kıl (3 kez)

Ve ona kurtuluş kayrasını ve Ürdün Nehri’nin kutsallığını ver. Onu çürümezlik kaynağı, kutsama armağanı, günahlardan kurtulma ve hastalıkları kovma aracı kıl. Onun meleklerin kuvvetiyle dolu olmasını ve düşman güçlerin ona yaklaşamamasını sağla. Bu sudan alanlar ve onu içenler, onu bedenlerinin ve ruhlarının arınmasında, tutkuların giderilmesinde, evlerinin kutsanmasında ve başka her tür uygun amaçla kullansınlar. Çünkü Sen, günah yüzünden eskimiş yaratılışımızı su ve Ruh aracılığıyla yenilemiş olan Tanrımızsın. Sen, Nuh’un günlerinde günahı sel sularında boğmuş olan Tanrımızsın. Sen, Musa’nın döneminde İbrani ırkını Firavuna kölelikten deniz aracılığıyla kurtarmış olan Tanrımızsın. Sen, çölde kayayı yarıp su çıkartmış olan Tanrımızsın, çölde sular fışkırmış ve seller oluşmuştu ve Sen halkının susuzluğunu gidermiştin. Sen, İlyas aracılığıyla İsrail’i Baal'e tapma hatasından döndüren Tanrımızsın.

Şimdi de, ey Efendimiz, Kutsal Ruh’un kudretiyle bu suyu kutsal kıl. (3 kez)

Ondan içen herkese kutsanma, bereket, arınma ve şifa bağışla.

Episkoposumuzu (isim), Kilise’nin önderlerini, Mesih’teki diyakozluk kurumunu, tüm rütbelerdeki ruhbanları, burada bulunanları ve iyi bir gerekçeyle aramızda bulunamayan kardeşlerimizi hatırla, ya Rab, ve sonsuz merhametin sayesinde bize acı. Öyle ki, somut varlıklar, melekler, ölümlüler, görünen ve görünmeyenler aracılığıyla Senin tümden kutsal ismin, Baba ve Kutsal Ruh ile birlikte yüceltilsin; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar.

Topluluk: Amin.
Papaz: Size esenlik olsun.
Topluluk: Ve sizin ruhunuza.
Papaz: Rabbin önünde başlarımızı eğelim.
Topluluk: Sana, ey Rab.

Çünkü Sen ruhlarımızın ve bedenlerimizin kutsanmasısın ve Sana övgü, şükran ve tapınma sunarız, başlangıcı olmayan Babana ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhuna. Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Topluluk: Amin.

(Ve papaz hemen suyun üzerine haç işareti çizerek onu kutsar ve değerli çarmıhı suya daldırıp çıkarır.)

Sen Ürdün Nehri’nde vaftiz olunca, ya Rab, Üçleme’ye tapınma belirgin oldu; çünkü Baba’nın sesi Seni “Sevgili Oğul” diye çağırarak Sana tanıklık etti ve bir güvercin suretinde görünen Kutsal Ruh, sözün doğruluğunu onayladı. Görünüp dünyayı aydınlatan Mesih Tanrı, övgüler olsun Sana!

Bugün Sen kendini dünyamıza gösterdin, ve Senin ışığın, ey Rab, Sana inanıp övgüler söyleyen bizlerin üzerinde işaret bıraktı. Geldin ve göründün, ey erişilmez ışık!

Bugün Rab Ürdün Nehri’nin sularına geldi ve Yuhanna’ya şöyle sesleniyor: “Beni vaftiz etmeye korkma; çünkü ben ilk yaratılanı, Adem’i, kurtarmaya geldim”.

(Papaz, topluluğun üzerine su serper ve topluluk sudan içer.)

Biz inanlılar, Tanrı’nın bizimle ilgili planının ve inayetinin büyüklüğünü övelim. Çünkü bizim günahlarımız için, temiz ve kirlenmemiş tek kişi olan O, insan olup Ürdün Nehri’nde yıkandı ve beni ve suları kutsayıp ejderlerin başını suların üzerinde ezdi. Bu sebeple mutlulukla bu sudan alalım, ey kardeşlerim. Çünkü ruhlarımızın kurtarıcısı ve Tanrımız olan Mesih’e iman ile su alanlara Ruh’un kayrası görünmez bir biçimde dağıtılıyor.

Daha sonra 33. Mezmur okunur. 

 20-1-2010 tarihinde yazéldé.

 20-1-2010 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN