Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

RABBİMİZ ve TANRIMIZ ve KURTARICIMIZ İSUS MESİH’İN GÖĞE YÜKSELİŞİ

 

6. HAFTANIN ÇARŞAMBASINDA

KÜÇÜK AKŞAM DUALARINDA

Bayrama özgü stichera

Ton 6

Rab göğe yükseldi; öyle ki dünyaya Avutucuyu göndersin. Gökler hazırladı O’nun tahtını; bulutlar da yükselişini. Melekler kendilerinden daha yüksekte bir insan olduğunu görüp şaşırıyorlar. Baba, sonsuza kadar bağrında tuttuğunu kabul ediyor. Kutsal Ruh, tüm Meleklerine emrediyor: “Yükseltin kapılarımızı, ey yöneticiler”. Tüm siz uluslar, el çırpın: çünkü Mesih önceden bulunduğu yere çıktı.

Rab, Kerubimler onların üzerinde tahtta oturan Tanrı’nın bulutlar üzerinde yükseldiğini görünce Göğe Yükselişinde Seni düşünüp hayret ettiler ve bizler de Seni yüceltiyoruz; çünkü merhametin tatlıdır. Yücelik Sana!

Ey Mesih, Baba’nın görkeminin parıltısı, kutsal dağlar üzerinde yükseltilişini görerek yüzünün ışıktan oluşmuş suretine ilahiler söylüyoruz; Acılarına tapıyoruz, Dirilişini onurlandırıyoruz; görkemli Göğe Yükselişini yüceltirken. Bize merhamet et.

Rab Mesih, yaşam veren, Elçilerin keder ve gözyaşı doluyken Senin bulutların üzerinde yukarı taşındığını gördüklerinde yas tutup şöyle dediler: “Efendi, şefkatli olduğun için merhametin sayesinde sevdiğin biz kullarını yetim bırakma; ama söz verdiğin gibi, ruhlarımıza ışıkla yol göstermesi için tamamen Kutsal Ruhunu bizlere gönder.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Aynı Tonda

Rab, kurtuluş gizemini tamamlayınca Öğrencilerini yanına alarak onları Zeytin Dağı’na çıkardın ve işte orada göğün kubbesinden geçtin. Uğruma benim gibi yoksul oldun ve hiç ayrılmadığın yere çıktın; ruhlarımızı aydınlatması için tümden Kutsal Ruhunu gönder.

Aposticha. Ton 1.

Rab, önceden inmiş olduğun göğe yükselişinle bizleri yetim bırakma. Ruhun dünyaya esenlik getirerek gelsin, insanlığın çocuklarına Senin gücünün eserlerini göstersin, ey insanlığı seven Rab.

Ayet: Tanrı, sevinç sesiyle yükseldi: Rab, boru sesiyle.

Ey Mesih, başlangıcı olmayan Babana yükseldin; ama O’nun sınırları bulunmayan bağrından hiçbir zaman ayrı kalmadın ve göğün güçleri üç kere kutsal övgü ilahisine hiçbir eklemeyi kabul etmedi. Ancak, Rab, Seni beden alışından sonra bile tek Oğul, Baba’nın Biricik Oğlu olarak tanıdı. Merhametinin bolluğu uyarınca bizlere acı.

Ayet: Tüm siz uluslar, ellerinizi çırpın; Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın.

Rab, Meleklerin Elçilerine şöyle dedi: Galileli adamlar, neden göğe bakıp duruyorsunuz: Bu, sizden göğe yükselmiş olan Mesih Tanrı’dır. Göğe gittiğini gördüğünüz gibi aynı şekilde geri gelecek olandır; O’na kutsallık ve doğrulukla hizmet edin.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar Ton 2.

İsteğin üzere doğdun; dilediğin gibi göründün. Bedende acı çektin ey Tanrımız, ölümü ezmiş olarak ölümden dirildin; tüm evreni dolduran Sen, yücelik içinde yükseldin ve bizlere tanrısal Ruh’u gönderdin ki Tanrılığına ilahiler söyleyip onu yüceltelim.

Apolytikion. Ton 4.

Kutsal Ruh vaadiyle Öğrencilerini sevinçli kılarak yücelik içinde yükseldin, Tanrımız Mesih; kutsama aracılığıyla Senin Tanrı’nın Oğlu, dünyanın kurtarıcısı olduğundan emin kılındılar.

BÜYÜK AKŞAM DUALARINDA

Açılış Mezmurundan sonra 10 stichera ve 5 Idiomel söylenir.

Ton 6

Rab göğe yükseldi; öyle ki dünyaya Avutucuyu göndersin. Gökler hazırladı O’nun tahtını; bulutlar da yükselişini. Melekler kendilerinden daha yüksekte bir insan olduğunu görüp şaşırıyorlar. Baba, sonsuza kadar bağrında tuttuğunu kabul ediyor. Kutsal Ruh, tüm Meleklerine emrediyor: “Yükseltin kapılarımızı, ey yöneticiler”. Tüm siz uluslar, el çırpın: çünkü Mesih önceden bulunduğu yere çıktı. (İki kez)

Rab, Kerubimler onların üzerinde tahtta oturan Tanrı’nın bulutlar üzerinde yükseldiğini görünce Göğe Yükselişinde Seni düşünüp hayret ettiler ve bizler de Seni yüceltiyoruz; çünkü merhametin tatlıdır. Yücelik Sana! (İki kez)

Kutsal dağların üzerinde yükseltilişini görerek, ey Mesih, Baba’nın görkeminin ışığı, yüzünün ışıktan oluşmuş görüntüsüne ilahiler söylüyoruz. Acılarına tapıyoruz, Dirilişini onurlandırıyoruz görkemli Göğe Yükselişini yüceltirken. Bize merhamet et. (iki kez)

Rab Mesih, yaşam veren, Elçilerin keder ve gözyaşı doluyken Senin bulutların üzerinde yukarı taşındığını gördüklerinde yas tutup şöyle dediler: “Efendi, şefkatli olduğun için merhametin sayesinde sevdiğin biz kullarını yetim bırakma; ama söz verdiğin gibi, ruhlarımıza ışıkla yol göstermesi için tamamen Kutsal Ruhunu bizlere gönder. (iki kez)

Rab, kurtarışının gizemini tamamlayınca Öğrencilerini yanına alarak onları Zeytin Dağı’na çıkardın ve işte orada göğün kubbesinden geçtin. Uğruma benim gibi yoksul oldun ve hiç ayrılmadığın yere çıktın; ruhlarımızı aydınlatması için tümden Kutsal Ruhunu gönder. (İki kez)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar Aynı Tonda.

Pek tatlı İsus, Baba’nın bağrından ayrılmadan ve yeryüzündekiler arasında insan olarak yaşadıktan sonra bugün Zeytin Dağı’ndan yücelik içinde yükseldin ve düşmüş doğamızı merhametinle yükseltmiş olarak Baba ile bir arada oturttun. Bu nedenle, Bedensiz Güçlerin göksel dizileri bu harikaya şaşırıp korkudan kendilerini kaybettiler ve titremeye kapılıp Senin insanlığa olan sevgini ululadılar. Bizlerse Senin bizlerden yükselişini yüceltirken Sana yalvarıyoruz ve diyoruz ki: “Yükselmen sırasında Öğrencileri ve Seni doğurmuş olan Tanrı Annesini sevinçle doldurdun. Onların duaları ile yüce merhametin sayesinde bizleri de seçilmişlerinin sevincine layık kıl”. 

Giriş, Ey Sevinç dolu Işık, Güne ait Prokeimenon ve Okumalar.

Yeşaya Peygamberin Kitabından sözler.
[2,2-3]

RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ, Gelecekte dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Ulusların hepsi oraya akın edecek. Birçok halk gelecek, "Haydi, RAB'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler, "O bize kendi yolunu öğretsin, Biz de O'nun yolundan gidelim."

Yeşaya Peygamberin Kitabından sözler.
 [62,10-63,3; 7-9]

Şöyle diyor Rab: Geçin, geçin kent kapılarından! Halkın yolunu açın! Toprak yığıp yol yapın, Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin! RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: "Siyon kızına, 'İşte kurtuluşun geliyor' deyin, 'Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.'" Siyon halkına, "RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk" diyecekler. Ve sen Yeruşalim, "Aranan, terk edilmemiş kent" diye anılacaksın. Edom'dan, Bosra'dan al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde, Büyük güçle yürüyen kim? "O benim! Adaletle konuşan, Kurtarmaya gücü olan." Giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? "Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim, Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları, Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı, bütün elbisemi kirletti. Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından, evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü RAB'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım. RAB dedi ki: "Onlar kuşkusuz benim halkım, Beni aldatmayacak çocuklardır." Böylece onların Kurtarıcısı oldu. Sıkıntı çektiklerinde O da sıkıntı çekti. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı, Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı.

Zekeriya Peygamberin Kitabından sözler.
 [14,4; 8-11]

Şöyle diyor Rab: O gün O'nun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek. O gün Yeruşalim'in içinden diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacak. RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O'nun adı kalacak. Bütün ülke Geva'dan Yeruşalim'in güneyindeki Rimmon'a dek Arava Ovası gibi olacak. Ama Yeruşalim yükseltilecek ve Benyamin Kapısı'ndan ilk kapıya, Köşe Kapısı'na, Hananel Kulesi'nden kralın üzüm çiğneme çukurlarına dek yerli yerinde duracak. İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir daha yıkıma uğramayacak.

Liti sırasında Idiomel Stichera.
Ton 1

Rab, önceden inmiş olduğun göğe yükselişinle bizleri yetim bırakma. Ruhun dünyaya esenlik getirerek gelsin, insanlığın çocuklarına Senin gücünün eserlerini göstersin, ey insanlığı seven Rab.

Aynı Tonda

Ey Mesih, başlangıcı olmayan Babana yükseldin; ama O’nun sınırları bulunmayan bağrından hiçbir zaman ayrı kalmamıştın ve göğün güçleri üç kere kutsal övgü ilahisine hiçbir ilave kabul etmedi. Ancak, Rab, Seni beden alışından sonra bile tek Oğul, Baba’nın Biricik Oğlu olarak tanıdı. Merhametinin bolluğu uyarınca bizlere acı.

Aynı Tonda.

Rab, Meleklerin Senin Elçilerine şöyle dedi: Galileli adamlar, neden göğe bakıp duruyorsunuz: Bu, sizden göğe yükselmış olan Mesih Tanrı’dır. Göğe gittiğini gördüğünüz gibi aynı şekilde geri gelecek olandır; O’na kutsallık ve doğrulukla hizmet edin.

Ton 4.

Ey Mesih, Baba’nın sevgi dolu iyiliğini gerçekleştirmek için Zeytin Dağı’na geldiğinde göğün Melekleri hayret etti ve yerin altındakiler korkuyla ürperdi. Öğrenciler Sen onlara konuşurken kenarda durup sevinçle titrediler. Beklemekte olan bir bulut taht olarak onların karşısında hazırlanmışken kapılarını açan gökyüzü güzelliğiyle belirdi ve yeryüzü gizli mahzenlerini gösterdi; öyle ki Âdem’in inişi ve yeniden çıkışı bildirilsin. Ama Senin adımların sanki bir el tarafından yukarı kaldırıldı; bu sırada ağzından yüksek sesli bir kutsama çıktığı duyuldu. Bir bulut aldı Seni ve gökyüzü içine kabul etti. Rab, bu yüce ve mucizevî eylemi ruhlarımızın kurtuluşu için gerçekleştirdin.

Aynı Tonda.

Ey Tanrı, yeryüzünün en alçak yerlerine inmiş olan Âdem’in doğasını Sende yenileyerek bugün onu her yönetim ve yetkinin üstüne taşıdın; onu sevdiğin için Seninle birlikte oturttun. Ona acıdığın için Kendinle birleştirdin. Acı çekmeye tabi olmadığın halde acı çektin ve onu Sende yücelttin. Ama Cisimsiz güçler şöyle diyordu: Bu güzel adam da kim? Yalnızca insan değil, hem Tanrı hem insan; her ikisi de birlikte görünüyor. Böylece parlak giysilerinde uçuşan hayret etmiş Melekler Öğrencilere seslendi: Galileli adamlar, insan ve Tanrı olarak sizden ayrılan bu İsus, inanlılara günahların affını ve yüce merhametini bağışlayıp yaşayanların ve ölülerin yargıcı Tanrı-insan olarak yeniden gelecek.

Aynı Tonda.

Mesih Tanrı, Öğrencilerin bakarken yücelik içinde yükseldiğinde bulutlar Seni bedeninle kabul etti. Göğün kapıları yükseltildi; Melekler korosu mutluluktan coştu; daha yüce güçler şöyle dedi: Yükseltin kapılarınızı siz hükmedenler ve yüceliğin Kralı girecek. Bu sırada Öğrenciler şaşırmış bir halde şöyle diyordu: iyi Çoban, bizden ayrılma; ama yol gösterip ruhlarımızı güçlendirmesi için bizlere tümden kutsal Ruhunu gönder.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar Aynı Tonda

Ey Rab, çağlardan ve nesillerden saklı tutulmuş gizemi iyi olduğun için tamamladığında Öğrencilerinle birlikte ve her şeyin Mimarı ve Yaratıcısı Seni doğurmuş olanı da yanına alarak Zeytin Dağı’na geldin. Çünkü acıların ve ölümün esnasında bir anne olarak çok acı çekmiş olanın, teninin yücelik kazandığı sırada sınırsız sevinçle dolması gerekliydi. Bizler de Senin göğe yükselişinin sevincini paylaşarak ey Efendi, bizlere ulaşmış olan yüce merhametini ululuyoruz.

Aposticha’da, Idiomel Stichera. Ton 2.

İsteğin üzere doğdun; dilediğin gibi göründün. Bedende acı çektin ey Tanrımız, ölümü ezmiş olarak ölümden dirildin; tüm evreni dolduran Sen yücelik içinde yükseldin ve bizlere tanrısal Ruh’u gönderdin ki Tanrılığına ilahiler söyleyip onu yüceltelim.

Ayet: Tüm siz uluslar, ellerinizi çırpın; Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın.

Zeytin Dağı’ndan yükseldiğinde güçler Seni görerek birbirlerine şöyle dediler: Bu da kim? Ve onlara şöyle dendi: Bu Kudretli Olan, Güçlü; bu, savaşta Güç Sahibi; bu gerçekten yüceliğin Kralıdır. Ve neden Senin giysilerin al renkte? Bosor’dan, yani, bedenden geldi. Ama Tanrı olarak Yüceliğin sağında oturup ruhlarımızı yönlendirip kurtarması için bizlere Kutsal Ruh’u gönderdin.

Ayet: Tanrı, bir çığlıkla yükseldi: Rab, boru sesiyle.

Tanrımız Mesih, Öğrencilerinin huzurunda Zeytin Dağı’ndan yücelik içinde yükseldin ve Tanrılığınla evreni doldurarak Babanın sağ yanında yerini aldın ve onlara ruhlarımızı aydınlatan ve güçlendiren ve kutsayan Kutsal Ruh’u gönderdin.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Ton 6.

Tanrı, bir çığlıkla yükseldi: Rab, boru sesiyle çıktı; Âdem’in düşmüş suretini ayağa kaldırmak ve ruhlarımızı kutsal kılmak amacıyla Avutucu Ruh’u göndermek için.  

Apolytikion. Ton 4

Kutsal Ruh vaadiyle Öğrencilerini sevinçli kılarak yücelik içinde yükseldin, Tanrımız Mesih; kutsama aracılığıyla Senin Tanrı’nın Oğlu, dünyanın kurtarıcısı olduğundan emin kılındılar. (3 kez

GÖĞE YÜKSELİŞİN PERŞEMBESİ

SABAH DUALARINDA

Psalter’daki 1. Okumadan sonra, Kathisma.
Ton 1. Taş mühürlendiği zaman

Melekler yükselişinin tuhaflığına hayret ederken ve Öğrenciler yukarı kaldırılışının huşu uyandıran doğasına şaşırırken Sen Tanrı olarak yücelik içinde yukarı gittin ve kapılar Senin için yükseltildi, ey Kurtarıcı. Bu nedenle göğün güçleri hayret edip haykırdı: Yücelik olsun Senin alçalışına, ey Kurtarıcı! Yücelik olsun Senin krallığına! Yücelik olsun Senin Göğe Yüksekişine, en insanlığı tek seven!

2. Psalter okumasından sonra, Kathisma.
Ton 3. Güzelliğiyle korkuya kapılıp.

Çağlar öncesindeki Tanrı ve başlangıcı olmayan, edindiği insan doğasını tanrısal kıldıktan sonra bugün yükseldi. Büyük görkem içinde göğe girdiğinde Melekler acele edip O’nu Elçilere gösterdiler. Elçiler de O’na tapıp şöyle dediler: “Yükselmiş Tanrı’ya yücelik olsun!”

Polyeleos sonrası, Kathisma.
Ton 5. Biz inanlılar.

Göklerden yeryüzündeki şeylere geldiğinde ve Ölüler Diyarının hapishanesinde yatmakta olan Âdem’in doğasını Tanrısallığın sayesinde kendinle birlikte yükselttiğinde Göğe Yükselişinle onu cennete taşıdın ey Mesih ve Baba’nın tahtının üzerinde Seninle birlikte oturttun; çünkü merhametlisin ve insanlığı seversin.

1. Anavathmi İlahisi, Ton 4,
sonra Prokeimenon, Ton 4.

Tanrı, sevinç sesiyle yükseldi: Rab, boru sesiyle.

Ayet: Tüm uluslar, ellerinizi çırpın; Tanrı’ya sevinç çığlığı atın.

Dirilişin 3. İncil Okuması, Dirilişi Görerek… İlahisi, Mezmur 50

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun Ton 2.

Elçilerin dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Idiomel, Ton 6.

Ayet: Bana acı ey Tanrı, büyük merhametin uyarınca; merhametinin bolluğu uyarınca sil günahlarımı.

Bugün, insan doğamızı göklerde görerek yukarıdaki Güçler yükselişin tuhaf tarzına hayret edip şaşkınlık içinde birbirlerine dediler: Bu gelen de kim? Ama kendi Efendilerini gördüklerinde bile onlara göksel kapıları yükseltmeleri emrediliyordu. Onlarla birlikte bizler de Seni, oradan bedeninle herkesin Yargıcı ve her şeye gücü yeten Tanrı olarak dönecek olan Seni durmadan yüceltiyoruz.

Kanon – 5. Ton
Keşiş Yuhanna tarafından bestelenmiş.
Ode 1. Irmos.

İnsanlara denizde ayakları ıslanmadan yol göstermiş olan ve Firavun ile tüm ordusunu suda boğmuş olan Kurtarıcı Tanrı’ya, yalnız O’na şarkı söyleyelim: çünkü yücedir O.  

Troparia.

Tüm halklar, yücelik içinde Kerubimlerin omuzlarında yükselmiş ve bizleri Babası’nın sağında oturtmuş olan Mesih’e bir zafer şarkısı söyleyelim; çünkü yücedir O.

Melekler korosu Mesih’i, Tanrı ile insanlık arasındaki arabulucuyu en yukarıda bedeniyle gördüklerinde şaşırdılar ve tek bir sesle O’na bir zafer şarkısı söylediler.

Tanrı’ya, Sina Dağında görünmüş ve Musa’ya yasayı vermiş olana, Tanrı’yı görmüş olana ve Zeytin Dağı’ndan bedende yükselmiş olana şarkı söyleyelim; çünkü yücedir O.

Theotokion.

Lekesiz Tanrıdoğuran, senden ten almış olan ama yine de Babası’nın bağrından ayrılmamış olan Tanrı’ya, şekillendirdiklerini tüm felaketlerden koruması için durmaksızın yalvar.

Kanon Ton 4,
YUSUF’UN İLAHİSİ

Selanikli Yusuf tarafından yazılmış.
Ağzımı açacağım.

Doğan gereği ölümsüz olarak üçüncü gün dirildin ve On Birlere ve tüm Öğrencilere göründün ve bir buluta binerek Baba’ya döndün, ey Mesih, evrenin Yaratıcısı.

Davut, Tanrı tarafından esinlenmiş bir şekilde, şarkısında açıkça dile getirdi: “Rab, bir sevinç çığlığıyla ve boru sesiyle göksel yerlere çıktı ve ışığın kaynağı olan Babası’na geldi”.

Pek çok günah yüzünden eskimiş bir dünyayı acılarınla ve ölümden kalkışınla yenileyip ey Rab, bir buluta binerek göksel yerlere yükseldin. Yücelik olsun görkemine!

Theotokion.

Tümden lekesiz Hanımefendi, sen herkesin Efendisini, gönüllü olarak acı çekmeyi kabul edeni ve beden aldığı halde hiç ayrılmadığı Babasına döneni doğurdun. 

Katavasia.

Hızlı konuşamayan, tanrısal karanlıkta gizli,
Tanrı tarafından yazılmış yasayı ilan etti;
Çünkü silkeleyip zihninin gözünden tozu,
Görüyor Var Olanı ve başlıyor Ruh’u bilmeye
Esinlenmiş şarkılarla övgüler sunarak.

Ode 3. Irmos.

Çarmıhının gücüyle, ey Mesih, kurtarıcı Göğe Yükselişini yüceltmem ve ona ilahiler söylemem için bana anlayış ver.

Troparia.

Ey Mesih, yaşam Veren, insanlığı seven, Baba’na çıktın ve sözle anlatılmaz merhametin sayesinde ırkımızı yükselttin.

Melekler dizisi Senin ölümlü doğanın Seninle birlikte yukarı çıktığını görerek, ey Kurtarıcı, hayrete düştüler ve durmaksızın Sana övgüler söylediler.

Melekler korosu, Senin bedeninle yükselişini görünce şaşırdı ey Mesih ve kutsal Göğe Yükselişine övgüler söyledi.

Çürüme yüzünden düşmüş olan insan doğasını yukarı kaldırdın ey Mesih ve göğe yükselişinle bizleri de kendinle birlikte yükseltip yücelttin.

Theotokion.

Rahminden çıkmış olana durmaksızın aracılık et, pak Hanımefendi; öyle ki seni Tanrıdoğuran olarak övenler Şeytanın hilesinden kurtulsunlar.

Tanrıdoğuranla ilgili bir diğer ilahi

 “Göksel kapıları yükseltin; çünkü işte, Kral ve Rab Mesih, yersel bedenini giyerek geliyor” dedi aşağıdaki güçler yukarıdakilere.

Yılanın hilesiyle yolundan sapmış Âdem’i arayıp bulduğun zaman, ey Mesih, onun doğasını giyinip yükseldin ve eşit egemen olarak Baba’nın sağında yerini aldın; bu esnada Melekler Sana övgüler söyledi.

Bugün yeryüzü bayram yapıp dans ediyor ve gökyüzü yaratılışın mimarının, ayrı olanları kendi isteğiyle açıkça birleştirmiş olanın Göğe Yükselişine seviniyor.

Theotokion.

Tamamen pak Bakire anne, sen ki ölümün Yok Edicisini, tek ölümsüz Tanrı’yı doğurdun; beni öldüren tutkuları yok etmesi ve beni kurtarması için O’na sürekli yalvar.

Katavasia.

Bir zamanlar sadece peygamber Anna’nın
Kudretli Olana ve bilgi Tanrısına kırgın bir ruh sunanın
Duası kırdı çocuksuz rahmin zincirlerini
Ve çok çocuklunun acımasız hakaretlerini.

Kathisma. Ton 8. Bilgelik ve Söz.

Göğün bulutlarına binip arkanda yeryüzündekilere esenlik bırakarak Baba ve Kutsal Ruh ile özdeş olduğundan yukarı çıktın ve Baba’nın sağında oturdun. Çünkü bedende göründün; ama değişmeden kaldın. Bu nedenle yeryüzüne tüm dünyayı yargılamaya geleceğin zamanı, nihai sonu bekliyorsun. Ey Rab, âdil Yargıç, kullarına merhamet eden Tanrı olarak ruhlarımızı kurtar ve suçlarımızın affını bağışla. (İki kez)

Ode 4. Irmos.

Duydum, Rab, Çarmıhının kudretinin bildirisini; Cennetin onun aracılığıyla nasıl açıldığını ve haykırdım: Yücelik Senin gücüne ey Rab.

Troparia.

Yücelik içinde yükseldin, Meleklerin Kralı, bizlere Baba’dan Avutucuyu göndermek için. Ve bu yüzden haykırıyoruz: Yücelik olsun ey Mesih, Senin Göğe Yükselişine!

Kurtarıcı, bedeniyle Babasına yükseldiğinde Melekler ordusu hayrete düştü ve haykırdı: Yücelik olsun, ey Mesih, Senin Göğe Yükselişine!

Meleksel Güçler yukarıdakilere seslendi: Kapılarınızı yükseltin Kralımız Mesih için; O’na ve Baba ile Ruh’a övgüler söylüyoruz.

Theotokion.

Bakire, doğum yaptı ve bir annenin çektiği sancıları çekmedi; ama Bakire kalmasına rağmen Annedir. Ona övgü söyleyerek diyoruz: Selam, Tanrıdoğuran!

Bir diğer ilahi: Görkem içinde oturmakta Olan

Yaşam Veren İsus, sevdiklerini yanına alıp Zeytin Dağı’na çıktı ve onları kutsadı. Bir buluta binerek hiç ayrılmadığı Babasının bağrına geldi.

Görünen ve görünmeyen tüm dünya neşeyle bayram ediyor; Melekler ve insanlar iyiliği sayesinde tende bizimle bir olmuş olanın Göğe Yükselişini durmadan yüceltirken sevinçle zıplıyor.

Ey insanlığı Seven, ölümsüz Rab olarak ölümün kudretini yok ettikten sonra herkese ölümsüzlük bağışladın ve saygıdeğer Öğrencilerin Sana bakarken yücelik içinde yükseldin, her şeye gücü yeten İsus.

Theotokion.

Kutlu kılındı senin rahmin, tümden lekesiz Hanımefendi; çünkü Cehennemin karnını harika bir şekilde boşaltmış Olanı açıklanmaz biçimde içinde taşımaya layık bulundun. Sana övgüler söyleyen bizleri kurtarması için O’na yalvar.

Katavasia.

Kralların Kralı, Tek Olandan Tek Olan,
Aracı olmaksızın Baba’dan çıkmış Söz,
Bağışçı olarak yanılmadan gönderdin
Güçte eşit Ruhunu, Elçilerine,
İlahi söylerken onlar: Yücelik ey Rab, Senin kudretine!

Ode 5. Irmos.

Şafak vakti kalıp Sana sesleniyorum ey Rab: Kurtar bizi; çünkü Sen bizim Tanrımızsın. Senden başkasını bilmiyoruz.

Troparia.

Evreni mutlulukla doldurduktan sonra, merhametli Rab, bedeninle birlikte yücelerdeki güçler arasındaki yerini aldın.

Meleksel güçler Senin yükseldiğini görerek haykırdılar: Kapıları yükseltin Kralımız için!

Elçiler, Kurtarıcının göğe kaldırıldığını görüp korkuyla haykırdılar: Yücelik olsun Sana, Kralımız!

Theotokion.

Tanrıdoğuran, seni doğumdan sonra da Bakire kalan olarak övüyoruz; çünkü Söz Tanrı’yı dünya için bedende doğurdun.

Bir diğer ilahi: Evren hayret etti.

Ölümü ölümünle yok ettiğinde, Rab, sevdiklerini alıp kutsal Zeytin Dağı’na çıktın ve oradan hemen Baba’na döndün ey Mesih, bir buluta binerek. 

Ey Yaşam Veren, tuhaftı Doğumun, tuhaftı Dirilişin, tuhaf ve korkunçtu dağdan tanrısal Göğe Yükselişin ki İlyas dört atlı bir arabaya binip yukarı gittiğinde onu simgelemişti, Sana övgüler söyleyerek.

Melekler bakmakta olan Elçilerle konuştular: Galileli adamlar, Yaşam Veren Mesih’in Göğe Yükselişine niçin şaşırıyorsunuz? Pek âdil Yargıç olarak, yeryüzüne tüm dünyayı yargılamak için yeniden gelecek.

Katavasia.

Ey Kilise’nin ışıktan yaratılmış çocukları
Alın Ruh’un ateş soluyan çiyini
Kurtarıcı bir arınma günahlardan
Çünkü şimdi yeni bir yasa çıktı Siyon’dan,
Meşaleden diller şeklinde Ruh’un kayrası

Ode 6. Irmos.

Derinlikler sarmaladı beni, balina gömülüşüm oldu; ama Sana seslendim, insanlığı Seven ve Senin sağ elin kurtardı beni ey Rab.

Troparia.

Yaratıcının bugün yükselişini görerek Elçiler Ruh’un ümidiyle sevinç içinde zıpladılar ve korku içinde haykırdılar: Yücelik olsun Senin göğe çıkışına!

Melekler geldi ve şöyle dedi, ey Mesih, Senin Öğrencilerine: Mesih’in göğe gittiğini gördüğünüz gibi, O herkesin âdil yargıcı olarak bedende yine gelecektir.

Göksel güçler Kurtarıcımız olan Senin bedeninle yükseklere kaldırıldığını gördüklerinde şöyle dediler: Yücedir Efendi, insanlığa olan sevgin.

Theotokion.

Yanmamış çalı, dağ, canlı merdiven ve göksel kapı olarak yaraşır şekilde yüceltiyoruz seni, görkemli Meryem, Ortodoksların övüncü.

Bir diğer ilahi: Gelin, tanrısal düşünceye sahip insanlar.

Bulutlar bizlere yukarıdan sonsuz mutluluk yağdırsın; çünkü Mesih, Kerubimler üzerindeymiş gibi bir buluta binip bugün Babasına çıkıyor.

Bedensel surette görünüp önceden ayrı olan şeyleri birleştirdin ey insanlığı Seven; Öğrencilerin Sana bakarken, ey Merhametli, göksel yerlere kaldırıldın.

 “Bedenin katılığıyla birleşmiş Olanın giysileri niçin kırmızı?” dedi kutsal Melekler, Mesih’in değerli acılarının tanrısal izlerini taşıdığını gördüklerinde.

Theotokion.

Pak Erden, hamile kalışına ilahiler söylüyoruz; aracılığıyla yok olmaktan, kötülükten ve Cehennemin kasvetli hapsinden kurtarıldığımız sözle anlatılmaz doğuruşuna ilahiler söylüyoruz.

Katavasia.

Ey Mesih, Efendi, Bakireden parladın
Bizler için af ve kurtuluş olarak
Ki peygamber Yunus gibi çekip alasın
Çürümüşlükten, deniz canavarının bağrından,
Âdem’in tüm düşmüş neslini.

 

Kontakion. Örnek Melodi. Ton 8.
[Aziz Romanos]

Uğrumuza kurtuluşu gerçekleştirip yeryüzündeki şeyleri göktekilerle birleştirdiğinde, görkem içinde yükseldin, Tanrımız Mesih. Hiçbir şekilde bölünmeden ama ayrılmaz kalarak Seni sevenlere şöyle dedin: “Ben sizinle birlikteyim ve kimse size karşı değildir”.

The Ikos

Yeryüzüne ait şeyleri yeryüzünde bırakarak, küle ait şeyleri şimdi toza bırakarak akıllanalım ve gözlerimizi ve zihinlerimizi yükseltelim. Ölümlüler, bakışlarımızı duyularımızla birlikte göğün kapılarından geçirelim. Zeytin Dağı üzerinde durduğumuzu hayal edelim ve bakışlarımızı bir bulut üzerinde yükselen Kurtarıcıya dikelim. Çünkü Rab aceleyle göğe döndüğü yerden, vermeyi Seven O, aynı yerden armağanlarını Elçilerine dağıttı; onlara bir baba olarak şefkat göstererek ve onları güçlendirerek, onları oğullar olarak yönlendirip onlara şöyle diyerek: “Sizden ayrılmıyorum. Sizinle beraberim ve kimse size karşı değildir”.

Synaxarion sonrası aşağıdaki ilahi:

Paskalya’nın 6. Haftasındaki Perşembe günü, Rabbimiz ve Tanrımız ve Kurtarıcımız İsus Mesih’in Göğe Yükselişini kutluyoruz.

Ayetler
Ey Söz, oturmuş olarak Baba’nın sağında,
Daha sağlam bir iman bağışlıyorsun öğrencilere.

Yücelik içinde yükselmiş Tanrımız Mesih, bize merhamet et. Âmin.

Ode 7. Irmos

Ateş fırınında Sana övgüler söyleyen gençleri kurtardın; kutlusun Sen, atalarımızın Tanrısı.

Troparia

Bir ışık bulutu üzerinde yükseldin ve dünyayı kurtardın; kutlusun Sen, atalarımızın Tanrısı.

Yolunu şaşırmış doğamızı omuzların üzerinde kaldırarak ey Mesih, yükseldin ve onu Baba Tanrı’ya taşıdın.

Cisimsiz Baba’ya bedende yükseldin; kutlusun Sen, atalarımızın Tanrısı.

Günah yüzünden katledilmiş doğamızı kaldırarak ey Kurtarıcı, öz Baba’na taşıdın.

Theotokion.

Tanrıdoğuran kıldığın bir Bakireden doğdun; kutlusun Sen, atalarımızın Tanrısı.

Bir diğer ilahi: Dindar Gençler puta eğilmediler.

Rab, anlayışı aşan bir şekilde yeryüzünden götürülürken, ışık olan Seni bir ışık bulutu içine aldı ve göksel topluluklar Elçilerle birlikte Seni övüp şöyle dedi: “Ey Tanrı, kutlusun Sen”. 

Hepimiz Mesih’in Göğe Yükselişinde ellerimizi sevinçle çırpalım ve neşeyle haykıralım: “Rab boru sesiyle yukarı gitti ve yücelikte Baba’ya eşit olarak sonsuza kadar O’nun sağında yerini aldı”.

Yüce Musa bir zamanlar şarkı söyleyip haykırdı: Göğün Melekleri her şeyin Kralı olarak göğe çıkan Mesih’e tapsın. O’na diyoruz: “Atalarımızın Rabbi ve Tanrısı, kutlusun Sen”.

Theotokion.

Ah muhteşem harikalar! Ey Tanrı’nın kayrasıyla dolu olan, hiçbir yere sığmaz Tanrı’yı; kendini bedence yoksul kılmış olanı ve bugün büyük görkem içinde göksel yerlere kaldırılmış ve insanlığa yaşam vermiş olanı nasıl içinde taşıdın?

Katavasia.

Çalgıların ahenkli melodisi buyurdu
Altından yapılmış yaşamsız puta saygı.
Ama Avutucunun yaşam dolu kayrası
Esin veriyor saygıyla şöyle demek için: Yalnızca Kutsal Üçlü Birlik
Güçte eşit, başlangıçsız; kutlusun Sen.

Ode 8. Irmos

Oğul ve Tanrı, çağlardan önce Baba’dan doğmuş olan ve son zamanlarda bir Bakire Anneden beden almış olan; Seni övüyor kâhinler, halk yüceltiyor sonsuza kadar.

Troparia.

Yaşam Veren, iki doğasıyla yücelik içinde göğe yükselmiş ve şimdi Baba ile birlikte oturan Mesih; Seni övüyor kâhinler, halk yüceltiyor sonsuza kadar.

Yaratılışı putlara kölelikten kurtarmış ve öz Babanın huzurunda özgür kılmış olan Kurtarıcı; Seni övüyor kâhinler, halk yüceltiyor sonsuza kadar.

Alçalışıyla karşıt olanı deviren ve göğe yükselişiyle insanlığı yükseltmiş Olan; Seni övüyor kâhinler, halk yüceltiyor sonsuza kadar.

Theotokion.

Pak Tanrıdoğuran, Kerubimlerden daha yüce olduğun açıklandı; çünkü onlar üzerinde duranı rahminde taşıdın ki O’nu biz ölümlüler, cisimsiz güçlerle birlikte sonsuza kadar ululuyoruz.

Bir diğer ilahi: Tanrıdoğuran’ın çocuğu

Melekler Göğe Yükseliş sırasında Elçilere görünüp dediler: “Niçin öyle bakıp duruyor ve şaşırıyorsunuz? Göğe çıkmakta olan, insanlığı yeryüzünde yargılamak için dönecek; çünkü O tek yargıçtır”.

Tanrı’ya yücelik sunalım; tek bir sesle haykıralım; şarkı söyleyelim; dans edelim ve el çırpalım. Tanrımız yeryüzünden göğe çıktı; Melekler ve Baş Melekler her şeyin Efendisi ve Yaratıcısı olan O’na övgüler söylerken. 

Bir zamanlar düşmüş olan doğamız Meleklerin üstüne yükseltildi ve anlayışı aşan biçimde Tanrı’nın tahtına yerleştirildi. Gelin, bayram edip haykıralım: “Övün Rabbi, siz tüm O’nun eserleri; sonsuza kadar yüceltin O’nu.

Theotokion.

İşte, Tanrıdoğuran, Oğlun Çarmıhı ile ölümü talan ederek üçüncü gün dirildi ve Öğrencilerine görünerek göksel yerlere aceleyle döndü. Seninle birlikte O’na taparken sonsuza kadar övgü ve yücelik sunuyoruz.

Katavasia.

Tanrılığın kaynağının üçlü ışıyan örneği
Çözüyor bağları ve çeviriyor alevi çiye;
Gençler övgüler sunuyor, tüm yaratılmış doğa kutsarken
Bağışçı olan tek Kurtarıcıyı ve Yaratıcısını her şeyin.

Ode 9. Irmos

Zamansız Olanı anlayışı aşan bir şekilde zamanlar içinde doğurmuş Tanrı Annesi olarak, biz inanlılar seni tek bir sesle ululuyoruz.

Troparia

Mesih Tanrı, dünyanın Kurtarıcısı olan Senin tanrısal biçimde yükseltildiğini görerek Elçiler sevinçten zıplayıp Seni huşu içinde yücelttiler.

Ey Mesih, Melekler şimdi tanrısal kılınmış tenini yükseklerde gördüklerinde birbirlerine işaret ettiler: Gerçekten bu, Tanrımızdır.

Mesih Tanrı, cisimsiz güçlerin dizileri Senin bulutlar üzerinde yukarı kaldırıldığını görerek şöyle dediler: Yüceliğin Kralı için yükseltin kapıları.

Yerin en alçak yerlerine inmiş, insanlığı kurtarmış ve onu göğe yükselişinle yüceltmiş Kişi olan Seni ululuyoruz.

Theotokion.

Selam, Tanrıdoğuran, Mesih Tanrı’nın Annesi; doğurmuş olduğunun bugün yerden yukarı gittiğini gördüğünde Meleklerle birlikte yücelttin O’nu.

Bir diğer ilahi: Yeryüzünden doğmuş olanlar

Megalynarion: Melekler, Efendinin göğe çıkışını görerek O’nun yücelik içinde yeryüzünden yukarıdaki şeylere kaldırılışına hayret ettiler.

Ey anlayışı aşan armağanlar! Ey ürkütücü gizem! Çünkü her şeyin Efendisi yerden göğe kalkarak Öğrencilerine onların zihinlerini aydınlatan ve onları kayra ile alevlendiren Kutsal Ruh’u gönderdi.

Megalynarion: Melekler, Efendinin göğe çıkışını görerek O’nun yücelik içinde yeryüzünden yukarıdaki şeylere kaldırılışına hayret ettiler.

Öğrenci grubuna Rab şöyle dedi: Yeruşalim’de kalın ve Ben size görkemde Baba’ya eşit ve şerefte, yükseldiğini ve bir ateş bulutuna bindiğini gördüğünüz Bana eşit bir başka Avutucu göndereceğim.

Megalynarion: Melekler, Efendinin göğe çıkışını görerek O’nun yücelik içinde yeryüzünden yukarıdaki şeylere kaldırılışına hayret ettiler.

Bedende yoksul olmuş Olanın yüceliği göklerin üstüne yükseltildi ve düşmüş doğamız Baba ile birlikte oturmaktan şeref kazandı. Bayram edelim ve tek bir sesle hep birlikte haykıralım ve ellerimizi sevinçle çırpalım.

Theotokion.

Işıktan parlamış olan Işık senden doğdu, Tanrı tanımazlığın tüm karalığını dağıttı ve gecede uyumuş olanlara ışık taşıdı ve bu yüzden, yaraşır olduğu gibi, Seni çağlar boyunca kutlu diye çağırıyoruz.

Katavasia

Selam Kraliçe, görkemli bakire anne;
Çünkü konuşma sanatına sahip
Her akıcı, her güzel konuşan ağız
Güçsüz kalıyor sana layıkıyla şarkılar söylemede;
Ama her zihin sersemliyor anlamaya çalışınca
Senin doğuruşunu; bu nedenle tek bir sesle yüceltiyoruz seni.

Exapostilarion. Örnek Melodi. Ton 2.

Öğrencilerin bakarken, ey Mesih, O’nun ile birlikte oturmak için Babana kaldırıldın. Melekler öne atıldı haykırarak: “Yükselin kapılar, yükselin; çünkü kral görkeme gitti, ışığın kaynağı”. (üç kez)

Övgüler sırasında 4 Stichera ve 3 Prosomia

Ton 1. Göksel orduların sevinci.

Biz dünyadakiler bir yücelik tahtı üzerinde taşınan Tanrı için Melekler gibi bayram kutlayalım, yüksek sesle şu ilahiyi söylerken: Kutsalsın Sen, göksel Baba; kutsalsın Sen, Baba ile başlangıçtan beri birlikte olan Oğul; kutsalsın Sen, tamamen kutsal Ruh.

Kurtarıcı, Meleklerin prensleri Senin göğe çıkışının tuhaflığını görerek şaşırdılar ve birbirlerine dediler: “Bu gördüğümüz şey de ne? İnsan suretine sahip, ama Tanrı olarak göklerden çok üstün bir bedenle yükseliyor.

Ey Söz, Galileli adamlar Senin bir bedende Zeytin Dağı’ndan yükseldiğini görerek Meleklerin onlara şöyle seslendiğini duydular: “Neden bakıp duruyorsunuz? Tıpkı O’nu gördüğünüz şekilde bedenle yine gelecektir”.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar Ton 2.

İsteğin üzere doğdun; dilediğin gibi göründün. Bedende acı çektin ey Tanrımız, ölümü ezmiş olarak ölümden dirildin; tüm evreni dolduran Sen yücelik içinde yükseldin ve bizlere tanrısal Ruh’u gönderdin ki Tanrılığına ilahiler söyleyip onu yüceltelim.

Büyük Yücelik Duası ve Gönderiş

TANRISAL AYİNDE

Antiphon 1. Ton 2.

Tüm siz uluslar, ellerinizi çırpın; Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın.

Tanrıdoğuran’ın dularıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Çünkü En Yüce Rab dehşet vericidir, tüm yeryüzünde yüce bir Kraldır.

Tanrıdoğuran’ın dularıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Halkları egemenliğimiz altına soktu; ulusları ayaklarımız altına serdi.

Tanrıdoğuran’ın dularıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Tanrıdoğuran’ın dularıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Antiphon 2. Aynı Tonda.

Yücedir Tanrımız ve fazlasıyla yüceltilmelidir; Tanrımızın şehrinde ve kutsal dağı üzerinde.

Bizlerden yücelik içinde göğe yükselmiş olan Tanrı Oğlu, Sana Alleluia şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Tanrı o şehrin saraylarında bilinir; ona yardım ettiği her zaman.

Bizlerden yücelik içinde göğe yükselmiş olan Tanrı Oğlu, Sana Alleluia şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Çünkü işte, yeryüzünün kralları toplandılar; bir araya geldiler.

Bizlerden yücelik içinde göğe yükselmiş olan Tanrı Oğlu, Sana Alleluia şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Tanrı’nın Biricik Oğlu ve Sözü…

Antiphon 3. Ton 4.

Duyun bunu siz tüm uluslar; kulak verin dünyada oturanlar.

Kutsal Ruh vaadiyle Öğrencilerini sevinçli kılarak yücelik içinde yükseldin, Tanrımız Mesih; kutsama aracılığıyla Senin Tanrı’nın Oğlu, dünyanın kurtarıcısı olduğundan emin kılındılar.

Ağzım bilgelik belirtecek ve kalbimin düşüncesi de anlayış.

Kutsal Ruh vaadiyle Öğrencilerini sevinçli kılarak yücelik içinde yükseldin, Tanrımız Mesih; kutsama aracılığıyla Senin Tanrı’nın Oğlu, dünyanın kurtarıcısı olduğundan emin kılındılar.

Bir benzetmeye kulak vereceğim; harp üzerinde çözeceğim sorunumu.

Kutsal Ruh vaadiyle Öğrencilerini sevinçli kılarak yücelik içinde yükseldin, Tanrımız Mesih; kutsama aracılığıyla Senin Tanrı’nın Oğlu, dünyanın kurtarıcısı olduğundan emin kılındılar.

Giriş

Tanrı, bir çığlıkla yükseldi: Rab, boru sesiyle.

Bizlerden yücelik içinde göğe yükselmiş olan Tanrı Oğlu, Sana Alleluia şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Apolytikion. Ton 4

Kutsal Ruh vaadiyle Öğrencilerini sevinçli kılarak yücelik içinde yükseldin, Tanrımız Mesih; kutsama aracılığıyla Senin Tanrı’nın Oğlu, dünyanın kurtarıcısı olduğundan emin kılındılar. (Üç kez)

Kontakion. Ton 8. [Romanos]

Uğrumuza kurtuluşu gerçekleştirip yeryüzündeki şeyleri göktekilerle birleştirdiğinde, görkem içinde yükseldin, Tanrımız Mesih. Hiçbir şekilde bölünmeden ama ayrılmaz kalarak Seni sevenlere şöyle dedin: “Ben sizinle birlikteyim ve kimse size karşı değildir”.

Prokeimenon 7. Ton.

Yüksel ey Tanrı, göklerin üzerinde ve yüceliğin olsun tüm yeryüzünde.

Ayet: Kalbim hazır ey Tanrı, kalbim hazır: Görkemim içinde şarkı söyleyeceğim.

Elçilerin İşleri 1, 1-12

Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı yükseldiğini güne dek olanları yazmıştım. İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın Egemenliğine dair konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: «Kudüs'ten ayrılmayın, Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.» Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: «Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?» İsa onlara, «Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi. «Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.» İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi. «Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?» diye sordular. «Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.»

Alleluia 3. Tonda.

Ayet 1: Tüm siz uluslar, ellerinizi çırpın; Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın.

Ayet 2: Tanrı, sevinç çığlığıyla yükseldi: Rab, boru sesiyle.

İNCİL OKUMASI

Luka 24: 36-53

Bunları anlatırlarken İsa'nın kendisi gelip aralarında dikildi. Onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara, «Neden telaşlanıyorsunuz? İçinizde neden böyle kuşkular doğuyor?» dedi. «Ellerime, ayaklarıma bakın; işte ben'im! Bana dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz, ama görüyorsunuz, bende var.» Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık içinde olan öğrencilerine İsa, «Sizde yiyecek bir şey var mı?» diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu aldı ve onların gözleri önünde yedi. Sonra onlara, «Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim: `Musa'nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir'» dedi. Bundan sonra İsa, Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, «Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara O'nun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.» İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.

Meryem Ana’ya Övgü
Ton 5.

Ey Tanrıdoğuran, Zamansız olanı aklı ve mantığı aşan tarzda ve anlatılmaz şekilde zaman içinde doğurduğun için biz inanlılar seni tek bir zihinle ululuyoruz.

Komünyon

Tanrı, bir çığlıkla yükseldi: Rab, boru sesiyle. Alleluia.

Gerçek Işığı gördük… ilahisi yerine:

Kutsal Ruh vaadiyle Öğrencilerini sevinçli kılarak yücelik içinde yükseldin, Tanrımız Mesih; kutsama aracılığıyla Senin Tanrı’nın Oğlu, dünyanın kurtarıcısı olduğundan emin kılındılar.

 

 

28-5-2014 tarihinde yazéldé.

28-5-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN