Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

KUTSAL RUH 

 

 

 

Sarılar Mahallesi Rum Ortodoks Kilisesi


Kutsal Ruh置n kimliği hakkında epey çok yanlış anlama vardır. Bazıları Kutsal Ruh置 mistik bir güç olarak görür. Başkaları Kutsal Ruh置, Tanrı地ın Mesih段 izleyenlere sağladığı kişisel olmayan güç olarak algılar. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh置n kimliği hakkında ne der? Basitçe söylemek gerekirse Kutsal Kitap, Kutsal Ruh置n Tanrı olduğunu söyler. Kutsal Kitap bize ayrıca Kutsal Ruh置n ilahi bir Kişi, aklı, duyguları ve iradesi olan bir varlık olduğunu da söyler. Kutsal Ruh置n Tanrı olduğu gerçeği, Elçilerin İşleri 5:3-4 dahil, birçok Kutsal Kitap ayetinde açıkça görülür. Bu ayette Petrus Hananya馳ı neden Kutsal Ruh誕 yalan söylediği konusunda sorgular ve ona, 鉄en insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun der. Bu ayet, Kutsal Ruh誕 karşı yalan söylemenin Tanrı馳a karşı yalan söylemek olduğunun açık bir bildirisidir. Kutsal Ruh置n Tanrı olduğunu ayrıca O, Tanrı地ın özelliklerine sahip olduğu için de bilebiliriz. Örneğin, Tanrı地ın her yerde birden oluşu Mezmurlar 139:7-8壇e görülür: 哲ereye gidebilirim senin Ruhun'dan, nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam, oradasın, ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın. Bundan sonra 1 Korintliler 2:10-11壇e Kutsal Ruh置n her şeyi bilmesi özelliğini görüyoruz: 徹ysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bilemez.葱utsal Ruh置n aklı, duyguları ve iradesi olduğundan O地un gerçekten de ilahi bir Kişi olduğunu bilebiliriz. Kutsal Ruh düşünür ve bilir (1 Korintliler 2:10). Kutsal Ruh kederlendirilebilir (Efesliler 4:30). Kutsal Ruh bizim için duada aracılık eder (Romalılar 8:26-27). Tanrı地ın isteğine göre kararlar verir (1 Korintliler 12:7-11). Kutsal Ruh Tanrı壇ır, Üçlü Birlik段n üçüncü Kişisi壇ir. Kutsal Ruh, Tanrı olarak gerçekten de İsa地ın O地un olacağını vaat ettiği şekilde Tesellici ve Danışman işlevini yerine getirebilir (Yuhanna 14:16, 26, 15:26).

 

 

9-6-2014 tarihinde yazld.

9-6-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN