Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

KUTSAL KILISE BABALARININ PAZARI

 

İçinde bulunduğumuz ayın 13'ü ile 19'u arasındaki Pazar günü, yedi Ekümenik (evrensel) Konsül’e katılmış olan kutsal ve Tanrı-adamı Kilise babalarına adanmıştır. Bu evrensel Konsüller sırasıyla şöyledir:

1) 318 Kilise babası 325 senesinde İznik'te toplanarak Tanrı'nın Oğlu Mesih'in Babası ile aynı özde olduğunu inkar eden Arius'u mahkum etmiştir. Bu Konsülün babaları ayrıca Paskalya bayramının tüm Kilise'de aynı tarihsel hesaplamaya göre kutlanması gerektiğine hükmetmiştir.

2) 150 Kilise babası 381 senesinde Konstantinopolis'te (İstanbul) toplanarak Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu inkar eden Konstantinopolis Patriği Macedonius'u mahkum etmiştir.

3) 200 Kilise babası 431 senesinde Efes'te toplanarak Mesih'in vücut bulmuş Tanrı yerine sıradan bir insan olduğunu (Tanrı'nın Oğlu ile Mesih'in ayrı kişiler olduğunu) öğreten Konstantinopolis Patriği Nestorius'u mahkum etmiştir.

4) 451 senesinde Halkedon'da (Kadıköy) toplanan 630 Kilise babası, Meryem'den vücut alıp doğmasından sonra Mesih'te sadece Tanrısal tabiatın bulunduğunu öğreten Eutyches (Eftikhes) ile Kilise yasalarına uygunsuz bir şekilde Eutyches ile uzlaşan ve Eutyches'i aforoz etmiş Konstantinopolis Patriği Aziz Flavian'ı görevden alan İskenderiye Patriği Dioscorus'u mahkum etmiştir.

5) 165 Kilise babası, Nestorius'un öğretmeni Mopsuestia'lı Theodore ile Origen'i mahkum etmek için 535 senesinde yine Konstantinopolis şehrinde bir araya gelmiştir.

6) 170 Kilise babası, Mesih'te sadece Tanrısal irade bulunduğunu öğreten Monothelite isimli sapkınlığı mahkum etmek için 680 senesinde üçüncü kez Konstantinopolis'te bir araya gelmiştir.

7) 350 Kilise babası İkonaklazm hareketini (ikona ve dinsel tasvir düşmanlığı) mahkum etmek için 787 senesinde ikinci kez İznik şehrinde toplanmıştır.

 

Dönemsel İlahi (Kontakion): Hristiyanların yenilgiye uğramayan koruyucusu, Yaratıcıya sürekli aracılık eden. Günahkarların seslerini küçümseme ve iman ile sana haykıran bizlerin yardımına koş: Şefaatte bulunmak için acele et, ey her zaman koruyucu olan Tanrı-doğuran Meryem, seni onurlandıranlar için yakarışlarını hızlandır.

 

Kutsal Ayinde Okumalar

 

Elçisel Mektup (Pavlus’un Titus’a Mektubu 3:8-15)

 

Bu söz güvenilirdir. Tanrı'ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar, insanlar için iyi ve yararlıdır. Akılsızca tartışmalar ve soyağacı didişmelerinden, Kutsal Yasa ile ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir. Birinci ve ikinci uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes. Böyle bir kişinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin; o kendi kendini mahkûm etmiştir. Ben Artemas'ı ya da Tihikus'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e, yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim. Hukukçu Zenas'ı ve Apollos'u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et. Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlılara selam söyle. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun.

 

İncil: Matta 5:14-19

 

Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenemez. İnsanlar da kandil yakıp tahıl ölçeği altına koymazlar. Tersine, kandilliğe koyarlar; oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan Babanızı yüceltsinler! Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.

 

 

 

27-7-2010 tarihinde yazéldé.

27-7-2010 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN