Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

KELDANI KADIN

Metropolit Pavlus Yazici

 


 

İNCİL VE AÇIKLAMASI

İNCİL
Matta : 15 ; 21 - 28

AZİZ MATTA İNCİLİNDEN ALINAN SÖZLER;

21İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. 22O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ォYa Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutsak, çok kötü durumdaサ diye feryat etti. 23İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ォSal şunu, gitsin!サdiye rica ettiler.ォArkamızdan bağırıp duruyor.サ

24İsa, ォBen yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildimサ diye cevap verdi. 25Kadın ise yaklaşıp, ォYa Rab, bana yardım et!サ diyerek O'nun önünde yere kapandı. 26İsa ona, ォÇocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildirサ dedi. 27Kadın, ォHaklısın, Rabサ dedi. ォAma köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.サ 28O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: ォEy kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.サ Ve kadının kızı o saatte iyileşti.

İNCİL AÇIKLAMASI:

KENANLI KADIN

İncilin yazarı Matta bu kadını, Yahudilerin düşmanı olan eski atalarının yerleşik olduğu bölgeye bağlı olarak Kenanlı Kadın olarak niteler. Havariler İsa壇an kadını salıvermesini isterler zira sorularıyla onları rahatsız ediyordu. Onlar da hiçbir şefkat göstermeyip hiçbir ihtiyacına duyarlılık hissetmiyorlardı. Bizler de ruhsal şeylerle uğraşmamıza rağmen bazen çevremizdekilerin ruhsal ihtiyaçlarını görmeyebiliyoruz.

Tahammülsüzlükten veya o insanın sebebiyet verdiği rahatsızlık nedeniyle böyle davranabiliyoruz. Kutsal kitap bize bundan rahatsızlık duyacağımıza bizi çevreleyen fırsatlara karşı duyarlı davranmamızı tavsiye ediyor. Tanrı mesajının bütün insanlara yetişmesi için hazırlıklı ol. Rab Mesih段n sözleri, tanrı mesajının bütün insanlara olduğu gerçeği ile çelişmiyor. İsa Mesih birçok vesilelerle insanlara hizmet sunmuştur.

Rab İsa地ın kadına söylemek istediği şey: O地u Mesih olarak kabullenmek, Yahudilerin yapması gereken ilk şeydir. Çünkü Allah, sözlerin diğer uluslara sunulması için İsrailoğullarını seçmiştir.(Tekvin 12:3). İsa bu kadını reddetmedi. Ama onun imanını sınamak ve bu durumu fırsat bilerek imanın bütün insanlara sunulmuş olduğu hususunda Yahudilere ders vermek istedi.

Yahudiler genellikle kendilerinden olmayan milletlere köpek kelimesini kullanırlardı. Çünkü Tanrı地ın nimetlerine nail olma konusunda kendilerinden başka herkesi köpekten daha farklı saymazlardı. Rab İsa bu sözlerle kadına hakaret etmek kastından değildi, aksine Yahudilerin diğer uluslara karşı tutumlarını sergilemek ve aynı zamanda kendi tutumuyla olan farkı onlara göstermekti. Kadın ise bu hususta mücadeleye girmeyip İsa Mesih段n kullandığı ibareleri kullanıp, mademki kızı için tanrının bereketine nail olacak bunun için köpek olarak nitelenmeyi kabul etti. Bunun yanında ne yazık ki birçok Yahudi Mesih段 reddettikleri için tanrı bereketini kaybedebiliyor. Oysa birçok Yahudi olmayanlar İsa Mesih弾 iman etmekle kurtuluşa nail oluyorlar.

 

 24-3-2013 tarihinde yazld.

24-3-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN