Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

A T A L A R   P A Z A R I

 

 


Rabbimiz İsa Mesih’in doğum günü olan Noel gününün yaklaşması nedeniyle 11 Aralık veya bu tarihten sonra rastlayan ilk Pazar günü, İsa Mesih’in bedende olan Atalarının günü kutlanır. (Propatorn Pazarı.) Onlar şeraitten önce ve şeriat döneminde yaşamışlardı. Ve özellikle müminlerin babası Peygamber İbrahim, kendisine vaat verilen ilk kişiydi. Allah ona şöyle demişti: Senin neslin ile yeryüzünün bütün insanları kutsanacaktır. Tekvin (12:3 ve 22:18)

Bu vaat İsa’dan önce 2039 yılında ve İbrahim 75 yaşındayken verildi. Allah ona, vatanını, ailesini ve akrabalarını bırakıp Kenan diyarına gitmesini söyledi. Ve oraya geldiğinde ona şöyle dedi, “Bu toprakları senin nesline vereceğim” (Tekvin: 12:7)

Bu nedenle o topraklar “Vaat edilmiş topraklar” adını aldı.
Tarihçiler tarafından Filistin diye adlandırılan bu yerler İbranilerin vatanıydı. Bu topraklarda  İbrahim, çağrılışından yirmi dört yıl sonra sünnet ile emir olundu. Bundan sonra da  İbrahim yüz yaşında ve eşi Sara ise doksan yaşında iken oğulları İshak doğdu. Ve İbrahim 175 yaşına gelince eceliyle vefat etti.
Rab, İbrahim, İshak ve Yakup’a onların nesillerinden gelecek bir Kurtarıcıyı vaat etti. İsrail dışındaki atalar vasıtasıyla Allah yabancı kavimlerdeki imanlılara seslendi. Bundan kastı, başlangıçtan beri, Yahudi ve yabancıları bir araya getirmek ve onları birleştirmekti. Bunun için önceden bunları tasarladı ve yeryüzündeki birçok milletten tanıklar hazırladı.

Aziz Pavlus’un sözlerine göre, Allah bütün ulusları kendi yollarında yürümeleri için serbest bıraktı ama kendini de bu uluslardan şahitsiz olarak bırakmadı. (Res.İşl.14:16–17). Ama kurtarıcı Mesih geldiğinde her iki tarafı kendi kişiliğinde tek ve yeni bir insan olarak yaratmak amacıyla onları bir eyledi ve aradaki ayırıcı duvar olan düşmanlığı yok etti. (Efeslilere; 2 : 14 – 15). Bu nedenle bugünün risalesi, ne Yunanlı ne Yahudi, ne berberi ne de İskitli her şeyde herkeste olan Tek Mesih’tir. (Koloselilere:3) ibaresinde ifade edildiği gibi eski insanı çıkarıp yeni insanı kuşanmaya davet eder.

 

15-12-2013 tarihinde yazéldé.

15-12-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN