Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

Aziz İoannis Hrisostomos’un
(Altın Ağızlı Yuhanna’nın) Paskalya Duası

(Paskalya-Diriliş Ayininde okunur)

 

 

«Åἴ ôéò åὐóåâÞò êáß öéëüèåïò»

Her kim dindar ve Tanré sevici ise bu iyi ve parlak bayrama nâil olsun. Her kim minnettar kul ise sevinerek girsin Rab’bin sevincine. Her kim oruç tutup yoruldu ise, şimdi nâil olsun mükâfatına. Her kim birinci saatten çalıştı ise, alsın alacağını. Her kim üçüncü saatten sonra geldi ise, teşekkür ile bayramı kutlasın. Her kim altıncı saatten sonra yetişti ise, şüphe etmesin, çünkü hiçbir zarar görmeyecek. Her kim dokuzuncu saate kadar yetişebildi ise, yaklaşsın, fikrinden hiçbir korku geçirmeyerek. Her kim ki yalnız onbirinci saatten yetişebildi ise, korkmasın geç kaldığı için, çünkü Efendimiz sahip çıkandır, en son geleni de en evvel gelen gibi kabul eder· onbirinci saatte geleni de, birinci saatte çalışan gibi rahat ettirir· sonra gelene acıyıp merhamet eder ve birincinin gönlünü okşar· ona verir hakkını, buna ise bağışlar· amelleri kabul eder, iyi niyeti sever· iyi amele rağbet eder, iyi kalbi meth eder. İmdi hepiniz Rabbimiz’in sevincine giriniz, birinciler ve ikinciler de ücreti alınız· zenginler ile fukaralar birbirinizle coşunuz· gayretliler ve tembeller, bugünü hürmet ediniz· oruç tutanlar da tutmayanlar da eğleniniz· sofra doludur, tümünüz eğleniniz· dana büyüktür, hiç biriniz aç kalmayın, tümünüz hissedar olun· imanın davetinden cümleniz nâil olun· iyiliğin zenginliğinden hiç kimse fakirliğine acınmasın, çünkü umumi hükümranlık göründü. Hiç kimse suçlarına feryâd etmesin, çünkü mezardan afflık doğdu. Hiç kimse ölümden korkmasın, çünkü kurtarıcının ölümü bizleri kurtardı. Ölümden zapt olunan, ölümü yendi. Ölüler diyârına inen, ölüler diyârını çıplak brakté. O’nun bedenini tattığında, onu acılandırdı. Bunu da İsaya (Peygamber) evvelden söylemişti diyerek: Ölüler diyârı acılandı, Sana aşağıda rastladığında (bkz. Yeşaya 14:9). Acılandı, çünkü hükümetinden azloldu, acılandı çünkü rezil oldu, acılandı çünkü bağlandı. İnsan bedeni aldı ve Tanré’ya rastladı. Yeryüzünü aldı, gökyüzüne rastladı. Gördüğünü aldı fakat görmediği yerden düştü. Nerededir ey ölüm senin dikenin? Nerededir ey ölüler diyârı senin zaferin? (bkz. 1. Korintliler 15:55) Mesih dirildi, sen yenildin. Mesih dirildi, şeytanlar düştüler. Mesih dirildi, melekler sevindiler. Mesih dirildi, hayat meydana çıktı. Mesih dirildi, mezarda hiçbir ölü kalmadı, çünkü Mesih ölülerden dirilmesi ile ölülerin ilki oldu (bkz. 1. Korintliler 15:20). O’na ki şan ve kuvvet ebetler ebedincedir. Amin.

 

27-4-2011 tarihinde yazéldé.

27-4-2011 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN