Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR - DUALAR

 

KUTSAL PASKALYA’DAN HEMEN SONRAKI HAFTADA

HER DUANIN YERİNE YALNIZ AŞAĞIDAKİ DİRİLİŞ DUALARI OKUNUR

 

 


   

Mesih ölülerden dirildi, ölüm ile ölümü tepeleyerek mezarda olanlara hayat bağışladı. (3 defa).

Mesih’in dirilişini gördüğümüzde yalnız günahsız olan Aziz Rab İsa’ya secde edelim. Ey Mesih senin haçına secde edip aziz dirilişine ilâhiler söyleyerek hamd ederiz, çünkü sensin bizim Tanrımız, senden başkasını bilmeyiz, senin ismini isimlendiririz. ey tüm müminler gelin, Mesih’in aziz dirilişine secde edelim, çünkü işte Haç vasıtası ile bütün dünyaya sevinç geldi. Rab’be sürekli teşekkürler arz ederek O’nun dirilişine ilâhiler söyleyelim. Çünkü bizim uğrumuza Haç’a katlanarak ölümü ile ölümü mahvetti.

Meryem’in maiyetinde olan kadınlar erken sabahtan evvel mezara gelip, mezarın taşını yuvarlanmış buldular ve Meleğin onlara bu tarzda seslendiğini işittiler:Åbedi nur içinde olanı (Tanré’yé) niçin bir insan gibi ölüler arasında ararsınız? Gelin, sarıldığı kefenlerine bakın ve derhal gidip dünyaya anlatın, Rab ölümü öldürdükten sonra kendisi ölülerden dirilmiştir, çünkü insan cinsini kurtaran Tanré’nın Oğlu’dur.

Ey ölümsüz olan Mesih Tanré, mezar içine indirildin ise de, cehennemin kuvvetini feshedip galip olarak ölülerden dirildin ve güzel kokulu yağı getiren kadınlara “sevinin” deyip Elçiler’e de sulh bağışladın, düşmüş olanları kaldırıp dirilttin.

Ey dil ile tabir olunmayan Mesih,  insan olarak mezarda bedenen, Tanré olarak ölüler diyârında ruhen, Cennet’te hırsız ile ve tahtta Peder ve Aziz Ruh’la beraber olup her yerde hazır nazır bulunarak herşeyi yerine getirir ve tamamlarsın.

Hamd olsun Peder’e ve Oğul’a ve Aziz Ruh’a.

Ey Mesih, bizim dirilmemizin pınarı olan mezarın hayat verici olup, Cennet’ten daha güzel, padişah odasından çok daha parlak olmuştur. 

Şimdi ve daima ve  ebetler ebedince. Amin.

Selâm sana ey Yüce Tanré’nın azizlediği mukaddes meskeni, çünkü ey pek ziyâde pak ve lekesiz Sultan, sen kadınlar arasında mübareksin deyip sana avaz edenlere, ey Validetullah, senin vasıtan ile sevinç bahş olunmuştur.

Ya Rab merhamet eyle. (40 defa)

Hamd olsun Peder’e ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a.

Şimdi ve daima ve  ebetler ebedince. Amin.

Heruvimler’den daha saygın, Serafimler’den eşsiz çok daha üstün şöhretli oldun, sen ki asla bozulmaksızın Tanré’nın Kelâmı’nı doğurdun. Seni hakikaten Validetullah diye yüceltiriz.

Aziz Pederlerimiz’in duaları ile ya Rab İsa Mesih Tanrımız bize merhamet eyle.

Yukarda zikr olunan Diriliş Duaları, sabah, öğlen ve akşam ibâdetlerinin yerine üç defa okunur ve akşam duasında da aşağıdaki Aziz Büyük Vasilios’un duası ilave edilir.

Ey bütün cihanı zapt edip tutan Rab Efendi, sana teşekkür ederiz ki, gündüzü güneşin ışığı ile ışıklandırdığın gibi, geceyi de ateşin ışığı ile ışıklandırırsın ve gündüzün uzun vaktini geçiripte gecenin ilk vakitlerinde varmaya bizleri müstahak eyledin. Ey şefkatli Efendi, işit bizi ve bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlarımızı bize aff eyle ve bizim bu akşam dualarımızı kabul ederek merhametini ve acımalarını ganimet ile kendi mirasın olan kavmine gönder. Aziz Meleklerin ile etrafımıza hisar çekerek adaletinin silahları ile silahlandır, hakikatin ile etrafımızı kuşat, kuvvetin ile bizi muhafaza eyle, düşman şeytanın her türlü hilelerinden ve üzerimize gelen her türlü felaketten kurtar bizi.

 

 

 27-4-2011 tarihinde yazéldé.

 27-4-2011 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN