Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

1 OCAK RABBİMİZ İSA MESİHİN SÜNNETİ

 

 

 

Luka 2. Bölüm

İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması

21Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi.

40Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu O'nun üzerindeydi.

 

Troparyon

Ey merhameti bol olan Rabbimiz, senki özde Tanr‎ısı‎n beş‏eri bir surat ald‎n ve ‏şeriatı tamamlayarak kendi isteğinle bedensel sünneti kabullendin. Arzularımızın maskesini kald‎ırmak ve üzerindeki gölgeleri yok etmek için. Iyiliklerine, ş‏efkatine ve emsalsiz fedakarl‎ً‎ığına yücelik olsun ey Allah‎ın Kelam‎ı.

 

Kondak

Ey yücelerde ate‏ten bir tahtta, ezeli baban ve kutsal ruhunla oturan erkek bilmeyen bir bakireden yeryüzünde doğmaya raz‎ı oldun ve bunun için sekizinci günde beş‏eri sünneti kabullendin. Doğruluk görü‏lerine,tedbirlerine ve yeryüzüne iniş‏ine yücelik olsun ey insanlar‎ı seven Rab.

 

Aç‎klama

Eski Ahitte sünnet, Allah ile Yahudi halkı‎ aras‎nda bir i‏şaret idi. Ve sekizinci günde yap‎ılırdı. (Tekvin17:10-12)

Yeni Ahitte sünettin uygulaması 49 y‎ılında Kudüs Konsili karar‎ıyla iptal edildi.

Yeni Ahitte sünetttin yerini vaftiz aldı.

Yeni Ahite bakacak olursak Pavlus Romalılara olan mektubunda şöyle demektir.

"görünen bedende olan sünnetlilik gerçek sünnetlilik değildir... asıl olan ruhta yüreğindeki sünnetliliktir." (Rom2:28)

İncil Koloseliler 2:11 de şöyle yazmaktadır. " Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz". İsa Mesih'in annesi de Luka 2:27'de dendiği gibi şeriata göre adet olunanları yapmışlardı. Sekizince günde adet üzere sünnet edilmiş ve kendisine isim konulmuştu. Ama kendisi vahiy olarak gelen bu kişi yürekteki esas sünneti gerçekleştiren kişiydi. Bedensel sünnet eski ahitte Mesih'in gelişine dek Tanrı ile insan arasındaki antlaşmanın işareti anlamında bir gelenektir.  Mesih'te ise yürek sünnetliliği esası daha net anlaşılmıştır.

 

1-1-2014 tarihinde yazld.

1-1-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN