Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

TRİODİON DÖNEMİ

 

 


 


Ferisi ve Vergi Görevlisi Pazarı ile Triodion dönemi başlar.

Paskalya Orucu’ndan 3 hafta önce Triodion dönemi yer al
ér. Bu dönemin hedefi imanlélaré Diriliş bayramına (Paskalya’ya) hazırlamaktér.

Triodion: Ortodoks Kilisesinde Büyük Oruça hazırlanma dönemindeki haftalarda, büyük oruç döneminde ve dinsel haftalarda yapılan ayinlerde kullanılacak metinleri içeren dua ve tapınma kitabına Triodion denir. Tridion kelimesinin anlamı, sabah duaları için belirlenen duaların her birinin üç (tria) övgü ( ode) içermesidir. Oruca hazırlık dönemindeki okumalar, özellikle İncil okumaları insan düşüncelerinin sorgulanmasını sağlar ve büyük Oruç dönemi için insan bedeni üzerinde yoğunlaşır. Kutsal haftaya ait ayin ve tapınmalar ise ruhun sorgulanmasına yöneliktir.
Kilise Pederleri der ki Triodion dönemi başladı yani tövbe ve manevi mücâdele de başladı.
Bu mücadelede hepimizin Tanrı yardımcısı olsun ve zihinlerimize aydınlığını döksün.
Amin

 

Apolytikion

Ferisinin övüngenliğinden kaçınalım ve üzüntü dolu iç çekişlerimizle vergi görevlisinden alçakgönüllülük dersi alalım. Kurtarıcıya yalvaralım " Bize merhamet et çünkü yalnızca Senin aracılığınla Tanrı ile barışırız."

 

Kontakion

Yücelerden indin ey merhametli olan ve tutkularımızdan kurtulalım diye üç gün gömülü kalmaya razı geldin. Yaşamımız ve dirilişimiz olan RAB övgüler olsun Sana!


 

 9-2-2014 tarihinde yazéldé.

 9-2-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN