Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ÖZEL GÜNLER VE BAYRAMLAR

 

Pisidia Mitropoliti,
Side ve Antalya Bőlgeleri Patrikhane temsilcisi
Sotirios置n Noel Mesajı

Kaynak: http://www.impisidias.com

 

 


  

Kardeşlerim,

Bu günlerde Ortodoks Kilisesi地de Noel弾 ilişkin Kutsal Kitap okumaları, Tanrı地ın Biricik Oğlu ve Kelamı Mesih İsa地ın insan olarak yeryüzüne gelişindeki akılalmaz tevazu koşullarını gözümüzün őnünde canlandırmaya çalışıyoruz : O, çok genç yaşta kimsesiz kalan bir anneden, Romalılar tarafından fethedilmiş bir kőyde doğdu. Meryem段n fakir koruyucusu Yusuf, onunla birlikte Beytlehem弾 vardığı gece, kendilerine bir barınak bulmaya çalıştı. Ancak yoksul bir kervansarayda, hayvanların yerleştirdikleri  bir mağaranın içindeki ahırı bulabildi. Hayvanların yemliği, yenidoğan İsa地ın ilk beşiği oldu, O ilk soluğunu, ahırın pis havasında aldı. Peki Bebek İsa地ın hayat koşulları ilerde iyileşti mi? Yerel Kral Herodes段n kininin Ona suikast düzenletme noktasına kadar vardığı ifade edilir. Koruyucusu Yusuf Onu ve Aziz Annesini korumak amacıyla Nil Irmağının ülkesine (Mısır) gőtürdü. Dolayısıyla küçük yaşından beri diğer kőtülüklerin yanında gőçmenliğin sıkıntısını da tanımış oldu.

İsa地ın gizemli Bedenini oluşturan, Mesih段n Bir, Kutsal, Evrensel ve Elçisel Kilisesi地in pek çok üyesinin de yaşam koşulları böyle değil midir? Bu koşulların bazıları veya çoğu bizimkilere benzer olabilir. Buna rağmen Kilisemiz utsal Doğuş値a ilgili olayları parlak kutlamalarla yaşamakta israrlıdır. Neden? Çünkü Kilisemiz, İsa地ın bizden őnce ve bizim için yoksul, evsiz, aç, gőçmen, zulmedilmiş, iftiralara uğramış olarak yaşadığını düşündüğümüzde, her denememizde cesaretli olmamızı, Rabbimizin ta kendisi, İsa Mesih段n 塗er yönden kardeşlerine benzemek (İbr. 2 :17) istediğini ve her acı çekenle birlikte acı çektiğini vurgulamaktadır. O nasıl her şeye galip geldiyse aynı şekilde, bize de hayatın zorluklarına karşı galip gelmemize yardım edecektir. Ayrıca Elçi Pavlus置n öğretisine göre : 澱u ânın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez. (Rom. 8 :18)

Noel Günleri esnasında sadece tatsız olayları değil, dünyaya sevinç saçan olayları da anımsıyoruz. Göksel orduların övgüsünü : ォEn yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde  Onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!サ, Rabb段n Meleğinin sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlara verdiği Müjde馳i : 澱ugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir, çobanların aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği bulmalarını ve Tanrı'yı yüceltip övmelerini; ilâveten bir parlak yıldızın yol göstermesiyle bilge yıldızbilimcilerin Beytlehem弾 yolculuğunu, yere kapanarak Ona tapınmalarını, değerli ve simgesel armağanlarını Kutsal Bebek弾 sunmalarını anımsıyoruz. Bütün bunlar gelecek zaman içerisinde her sınıftan milyonlarca insanın Beytlehem壇e doğmuş olan İsa馳a alçakgönüllülükle tapınacağının, Onu Kurtarıcı olarak kabul edeceğinin ve Mesih段n Kilisesi地in Kutsal Gizemleri aracılığıyla Onunla birleşeceginin bir ön ilânıydı.

Kardeşlerim, biz de 適usal Gece白ye 適utsal Yemeklik白e yaklaşarak Melekler ordularıyla birlikte insan olan Kurtarıcımızı övelim, alçakgönüllü çobanlarla birlikte Onun önünde tüm sevgimiz ve inancımızla yere kapanalım, Yıldızbilimcilerle beraber Ona en değerli armağanlarımızı sunalım : gerçek tapınmamızı, imanımızı, sevgimizi ve Onun tarafından kutsanması amacıyla tüm ruhumuzu Ona tahsis edelim; zira Onun insan bedeni almasının amacı budur!

Bu düşüncelerle hepinize hayırlı Noeller dilerim!

Antalya, 2012 Noel段

 

 

  

 

 15-6-2011 tarihinde yazld.

 15-6-2011 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN