Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri DÜNYADAKI VE TÜRKIYEDEKI HIRISTIYAN MABETLERI

 

Isparta  Ishotya Kilisesi

 

 

 

Isparta Doğancı Mahallesiínde bulunan Hagia Ishodya Rum Kilisesinin kapısı üzerindeki, bugün Isparta Müzesinde olan kitabesinden öğrenildiğine göre 1857-1860 yıllarında yapılmıştır.

Kilise doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, üç nefli bazilika planında bir yapıdır. Kilisenin duvarları yerel köfeki taşından yapılmıştır. Önünde narteksi olan kilisenin kuzey, batı ve güneyinde birer girişi bulunmaktadır. Apsid tavanı taş döşeli olup, zeminden 60 cm. yükseklikte ve dışarıya doğru beş kenarlı olarak çıkıntı yapmıştır. İç mekanın duvarları ile sütunları alçıyla sıvanmış, bunların üzerine de İncilíden alınma sahneler resmedilmiştir.

Kuzey girişinin üzerinde dışarıya taşkın ve iki sütunun taşıdığı küçük bir çatı bulunmaktadır. Kilise iki yönlü ahşap bir çatı ile örtülmüş olup, çatının altındaki üst örtüyü çapraz tonozlar oluşturmaktadır. Çatıdaki pencereler üçgen alınlıklı, dikdörtgen ve yuvarlaktır.

Narteksin önünde bulunan çan kulesinin çanı 1903 yılında yapılmıştır ve günümüzde Isparta Müzesiíndedir. Çan kulesi iki taraflı yüksek bir merdiven üzerine yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış dört sütunun taşıdığı, çanın yer aldığı bölüm ile ikinci dört sütunlu bölümden oluşmuştur.

 

20-11-2013 tarihinde yazťldť.

20-11-2013  tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN