Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

25 ARALIK

AKŞAM DUALARINDA

 

 

2. Ton. Germanos

Gelin, mevcut gizemden söz ederken Rabde sevinelim. Ortadaki ayırıcı duvar yıkıldı, ateş kılıcı geri çekiliyor, Kerubimler yaşam ağacından uzaklaşıyorlar ve ben itaatsizlik sonucu kovulduğum Cennetin mutluluğunu tadıyorum. Çünkü Baba’nın öz görüntüsü, O’nun sonsuzluğunun izi, evlilik bilmeyen bir Anneden doğarak değişime uğramadan kul sureti alıyor. Çünkü önceden neyse yine öyle kaldı; gerçek Tanrı. Önceden ne değildiyse onu edindi; insanlık için sevgisinden dolayı insan olarak. O’na haykıralım: “Bir Bakireden doğmuş olan Tanrı, merhamet et bize!”

Anatolios. Aynı Ton

Rab İsus kutsal Bakireden doğduğunda tüm evren aydınlandı. Çünkü Çobanlar tarlada duruyordu, Yıldızbilimciler tapınıyordu, Melekler övgü ilahileri söylüyordu, Hirodes ise sıkıntıya düşmüştü. Çünkü Tanrı, insan bedeninde göründü, ruhlarımızın Kurtarıcısı.

Aynı tonda

Senin Krallığın, Mesih Tanrı, tüm çağların krallığıdır ve Senin egemenliğin kuşaktan kuşağadır. Kutsal Ruh’tan vücut bulup ebediyen Bakire Meryem’den insan bedeni alarak gelişinle üzerimizde ışığını parlattın, Mesih Tanrı. Işıktan Işık, Baba’nın parlaklığı, tüm yaratılışı sevinçten parlak kıldın. Nefes alan her şey Seni över, Baba’nın yüceliğinin öz görünümü. Ey var olan, var olmuş olan ve bir Bakireden parlayan Tanrı, bize merhamet et.

Aynı tonda

Bizim uğrumuza yeryüzünde insan olarak göründüğün için Sana ne sunalım, ey Mesih? Çünkü Senin eserin olan yaratılmışların her biri Sana şükranlarını sunuyor: Melekler, ilahilerini; gökler, yıldızı; Çobanlar, hayretlerini; Yıldızbilimciler, armağanlarını; Yeryüzü, Mağarayı; Çöl, hayvan yemliğini; bizler ise Bakire bir Anneyi. Çağlar öncesinden Tanrı, merhamet et bize.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Kasia, aynı tonda

Avgustus yeryüzünde tek başına hüküm sürdüğünde insan ırkının birçok krallığı son buldu ve Sen pak Bakireden ten alıp insan olduğunda puta tapıcılığın pek çok tapılanı yok edildi. Dünyanın şehirleri tek bir yönetim altına girdi ve Uluslar tek bir Tanrı’ya inanmaya başladılar. Halklar Sezar’ın fermanı uyarınca kayıt oldu; biz inananlarsa Tanrı’nın adına kayıt olduk Sen insan olduğunda Ey Tanrımız. Büyüktür Senin merhametin, Rab yücelik Sana!

Okumalar

Yaratılış Kitabı (1:1-13)

Sayılar Kitabı (24:2-3, 5-9, 17-18)

Mika Peygamber (4:6-7 & 5:1-3)

 

Daha sonra bunları ayakta durarak ilahi şeklinde okuruz:

Troparion. Ton 6.

Bir Mağarada gizlice doğdun; ama gökler yıldızı ağız gibi kullanıp Seni herkese ilan etti, ey Kurtarıcı. Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

1.      Ayet

O’nun temeli kutsal dağlardadır; Rab Siyon’un kapılarını Yakup’un tüm tapınma çadırlarından daha çok sever.

Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

2.      ayet

Görkemli şeyler söyleniyor senin hakkında, Tanrı’nın şehri. Seni tanıyanlar arasında Rahav’ı ve Babil’i hatırlayacağım.

Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

3.      ayet

Ve işte, yabancıları, Sur’dan gelenleri ve Etiyopya halkını

Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

4.      ayet

Bunlar orada doğdular. Bir kişi “Siyon benim annemdir” diyecek ve bu da orada doğdu ve En Yüce Olanın Kendisi orayı kurdu.

Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

5.      ayet

Rab onu halkların kayıtlarında anacak ve onda doğmuş olan bu yöneticilerin kayıtlarında. Sendeki konut tüm sevinç duyanlar içindir.

Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Bir Mağarada gizlice doğdun; ama gökler yıldızı ağız gibi kullanıp Seni herkese ilan etti, ey Kurtarıcı. Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

Daha sonra aşağıdaki okumalar

Yeşeya Peygamber (11:1-10)

Yeremya Peygamber (Baruch 3:36-38 & 4:1-4)

Danyel Peygamber (2:31-36, 44-45)

Troparion Tone 6

Bir bakireden doğup parladın, ey Mesih, adaletin ruhsal Güneşi, bir Mağaraya sığması mümkün olmayan Seni bir yıldız gösterdi. Yıldızbilimcileri Sana iman içinde tapmaya yönlendirdin, onlarla birlikte Seni yüceltiyoruz. Yaşam veren, yücelik Sana!

1.      ayet

Rab Kraldır ve yücelik giyinmiştir; Rab kudret giyip kuşanmıştır.

Yıldızbilimcileri Sana iman içinde tapmaya yönlendirdin, onlarla birlikte Seni yüceltiyoruz. Yaşam veren, yücelik Sana!

2.      ayet

Dünyayı kurdu ve o hiç sarsılmayacak; Senin tahtın ezelden hazırlanmıştır; sonsuzluklardansın.

Yıldızbilimcileri Sana iman içinde tapmaya yönlendirdin, onlarla birlikte Seni yüceltiyoruz. Yaşam veren, yücelik Sana!

3.      Ayet

Nehirler yükseltti, ey Rab, nehirler yükseltti seslerini. Nehirler birçok su sesiyle dalgalarını yükseltecekler.

Yıldızbilimcileri Sana iman içinde tapmaya yönlendirdin, onlarla birlikte Seni yüceltiyoruz. Yaşam veren, yücelik Sana!

4.      ayet

Denizlerin kabaran dalgaları muhteşemdir; muhteşemdir Rab yücelerde. Senin tanıklıkların son derece kesindir.

Yıldızbilimcileri Sana iman içinde tapmaya yönlendirdin, onlarla birlikte Seni yüceltiyoruz. Yaşam veren, yücelik Sana!

5.      ayet

Kutsallık, ey Rab, günler boyu Senin evin olacak.

Yıldızbilimcileri Sana iman içinde tapmaya yönlendirdin, onlarla birlikte Seni yüceltiyoruz. Yaşam veren, yücelik Sana!

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Bir Mağarada gizlice doğdun; ama gökler yıldızı ağız gibi kullanıp Seni herkese ilan etti, ey Kurtarıcı. Sana imanla tapınan Yıldızbilimcileri getirdi Sana. Onlara ve bize merhamet et.

Sonra aşağıdaki okumalar

Yeşeya Peygamber (9:6-7)

Yeşeya Peygamber (7:10-16 & 8:1-4, 8-10)

Elçisel Prokeimenon

Rab bana dedi: Sen benim oğlumsun, Baba oldum Sana bugün.

Ayet: Dile benden ve ulusları miras olarak vereceğim Sana.

Aziz Pavlus’un İbranilere Mektubu (1:1-14 & 2:1-3)

Alleluia. Ton 8.

Ayet 1: Rab, Rabbime dedi: Sağımda otur, Ben düşmanlarını ayakların altına tabure olarak serene kadar.

Ayet 2: Rab, Siyon’dan Sana bir kudret asası gönderecek.

Ayet 3: Sabah Yıldızından önce rahimden çıkarttım Seni.

Luka İncili (2:1-20)

Aziz Basil’in düzeninde Kutsal Ayin ve Komünyon

24-12-2013 tarihinde yazéldé.

24-12-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN