Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

ORUC DONEMINDE OKUNAN GECE DUASI

 

 

(sadece Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe geceleri okunur.)
 

Ruhani:

Kutludur Tanrımız her zaman, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Babanın, Oğulun ve Kutsal Ruhun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu: Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Kralımız olan Tanrmıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrmız İsa Mesihe secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabbimiz ve Tanrmız İsa Mesihe secde edip diz çökelim.

 

4. Mezmur

Sana seslenince yanıt ver bana, Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde, Lütfet bana, kulak ver duama. 

Ey insanlar, ne zamana dek onurumu utanca çevireceksiniz? Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek, yalan peşinde koşacaksınız?

Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır, ne zaman seslensem, duyar beni.

Korkuyla titreyin, günah işlemeyin; İyi düşünün yatağınızda, susun.

Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be, O'na güvenin.

"Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat! Öyle bir sevinç verdin ki bana, onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

Esenlik içinde yatar uyurum, çünkü yalnız sen, ya RAB, güvenlik içinde tutarsın beni.

 

6.Mezmur

Ya RAB, öfkeyle azarlama beni, gazapla yola getirme.

Lütfet bana, ya RAB, bitkinim; Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

Çok acı çekiyorum. Ah, ya RAB! Ne zamana dek sürecek bu?

Gel, ya RAB, kurtar beni, yardım et sevginden dolayı.

Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz, kim şükür sunar sana ölüler diyarından?

İnleye inleye bittim, döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan, yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.

Kederden gözlerimin feri sönüyor, zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.

Ey suç işleyenler, uzak durun benden, çünkü RAB ağlayışımı işitti.

Yalvarışımı duydu, duamı kabul etti.

Bütün düşmanlarım utanacak, hepsini dehşet saracak, ansızın geri dönecekler utanç içinde.

 

12/13 Mezmur

Ne zamana dek, ya RAB, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?

Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Gör halimi, ya RAB, yanıt ver, Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin.

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Ben senin sevgine güveniyorum.

Yüreğim kurtarışınla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB, çünkü iyilik ettin bana.

Tekrar

Gör halimi, ya RAB, yanıt ver, Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

 

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar.

Aleluya (Rabbi övün) Yücelikler Sana ey Tanr.

{űç kere söylenir ve űç kere secde edilir}

Ya Rab merhamet eyle (űç kere)

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar.Amin.

 

24/25.Mezmur

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum, Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni.

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!     3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin;

Nedensiz hainlik edenler utansın. Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir.

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende.

Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

RAB iyi ve doğrudur, onun için günahkârlara yol gösterir.

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara.

RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır. Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

Kim RAB'den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir.

Gönenç içinde yaşayacak o insan, soyu ülkeyi sahiplenecek.

RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını.

Gözlerim hep RAB'dedir, çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

Halime bak, lütfet bana; çünkü garip ve mazlumum.

Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, kurtar beni dertlerimden!

Üzüntüme, acılarıma bak, bütün günahlarımı bağışla!

Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, nasıl da benden nefret ediyorlar!

Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

Dürüstlük, doğruluk korusun beni, çünkü umudum sendedir.

Ey Tanrı, kurtar İsrail'I bütün sıkıntılarından!

 

30/31.Mezmur

Ya RAB, sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni!

Kulak ver bana, çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için, güçlü bir kale ol kurtulmam için!

Madem kayam ve kalem sensin, öncülük et, yol göster bana Kendi adın uğruna.

Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben. Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor, çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

Beni düşman eline düşürmedin, bastığım yerleri genişlettin.

Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım, űzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

Ömrüm acıyla, yıllarım iniltiyle tükeniyor,

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, kemiklerim eriyor.

Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, özellikle komşularıma. Tanıdıklarıma dehşet salar oldum;

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.

Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum. Kırılmış bir çömleğe döndüm.

Birçoğunun iftirasını duyuyorum, her taraf dehşet içinde.

Bana karşı anlaştılar, canımı almak için düzen kurdular.

Ama ben sana güveniyorum, ya RAB, "Tanrım sensin!" diyorum.

Hayatım senin elinde, kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, ardıma düşenlerden.

Yüzün kulunu aydınlatsın, sevgi göster, kurtar beni! Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

Sussun o yalancı dudaklar; Doğru insana karşı

Gururla, tepeden bakarak, küçümseyerek konuşan dudaklar.

İyiliğin ne büyüktür, ya RAB, Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde, Sana sığınanlara iyi davranırsın.

İnsanların düzenlerine karşı, koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı, onları çardağında gizlersin.

RAB'be övgüler olsun, kuşatılmış bir kentte Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

Telaş içinde demiştim ki: "Huzurundan atıldım!"

Ama yardıma çağırınca seni, yalvarışımı işittin.

RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

Ey RAB'be umut bağlayanlar, güçlü ve yürekli olun!

 

90/91.Mezmur

Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan, Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

"O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için, "Tanrım'dır, O'na güvenirim."

Çünkü O seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır.

Seni kanatlarının altına alır, onların altına sığınırsın.

O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan, ne öğleyin yok eden kırgından.

Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile,

sana dokunmaz.

Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, kötülerin cezasını göreceksin.

Sen RAB'bi kendine sığınak, Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

Başına kötülük gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak.

Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye.

Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin, genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

"Beni sevdiği için onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için ona kale olacağım.

Bana seslenince ona yanıt vereceğim, sıkıntıda onun yanında olacağım, kurtarıp yücelteceğim onu.

Onu uzun ömürle doyuracak, ona kurtarışımı göstereceğim."

 

Tanrı bizimledir.Ey halklar, yıkıma, bozguna uğrayacaksınız.

Çünkü Tanrı bizimledir.

Yeryüzünün en uç köşeleri, kulak verin. Çünkü Tanrı bizimledir.

Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın. Çünkü Tanrı bizimledir.

Evet, savaşa ve bozguna hazır olun. Çünkü Tanrı bizimledir.

İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. Çünkü Tanrı bizimledir.

İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir.

Onların korktuğundan korkmayalm, yılmayalm.

Çünkü Tanrı bizimledir.

"Her Şeye Egemen RAB'bi kutsal sayalm.

Korkumuz, yılgınmz O'ndan olsun.

Çünkü Tanrı bizimledir.

Ona gűvenim bana kutsallk sağlayacak

Çünkü Tanrı bizimledir.

Umudum O'nda. O beni kurtaracak.

Çünkü Tanrı bizimledir.

İşte ben de RAB'bin bana verdiği çocuklar.

Çünkü Tanrı bizimledir.

Karanlıkta yürüyen halk

Büyük bir ışık görecek;

Çünkü Tanrı bizimledir.

Ölümün gölgelediği ülkede

Oturanların üzerine ışık parlayacak.

Çünkü Tanrı bizimledir.

Çünkü bize bir çocuk doğacak,

Bize bir oğul verilecek.

Çünkü Tanrı bizimledir.

Yönetim onun omuzlarında olacak.

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Onun esenliği snrsdr

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Onun ad Muhteşem Iradenin Habercisi

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Harika Öğütçü,

Çünkü Tanrı bizimledir.

Güçlü Tanrı, Egemen, Esenlik Önderi olacak.

Çünkü Tanrı bizimledir.

Gelecek Çagn Babas,

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun,

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Şimdi her zaman ve sonsuza kadar.Amin.

Çünkü Tanrı bizimledir.

 

Günün sonuna yaklaşırken, Sana şükrediyorum ey Rab ve akşamın ve gecenin günahsız olmasını diliyorum. Bana bunu bağışla ey Rab ve kurtar beni.

 

 

Babaya Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun.

Günün sonuna vardığım için Seni yüceltiyorum ey Efendi ve akşamın ve gecenin tökezlemesiz olmasını diliyorum. Bana bunu bağışla ey Kurtarıcı ve kurtar beni.

 

 

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Günün sonuna gelirken Seni övüyorum, ey Kutsal Olan ve akşamın ve gecenin saldırısız geçmesini diliyorum. Bana bunu bağışla ey Kurtarıcı ve kurtar beni.

 

 

Daha sonra iki koro birlikte aşağıdaki duayı söyler:

Bedensiz doğaya sahip Kerubimler hiç susmayan ilahilerle Seni över.
Altı kanatlı, yaşayan yaratıklar olan Serafim Seni hiç tükenmeyen seslerle yüceltir.

Tüm melekler ordusu Seni üç kez kutsal ilahilerle överler.

Çünkü hepsinin huzurunda Var Olan Baba Sensin ve aynı şekilde Oğlunun da başlangıcı yoktur.

Ve yücelikte Sana eşit yaşam Ruhunu da taşıyıp Üçlemenin bölünmez olduğunu gösterirsin.

Tamamen kutsal Bakire, Tanrının Annesi, Sözün görgü tanıkları ve hizmetkârları,

Peygamberlerin ve şehitlerin tüm koroları, sonsuz yaşama sahip olduğunuz için,

Gayretli bir şekilde bizler için aracılık ve dua edin; çünkü hepimiz sıkıntıdayız.

Öyle ki kötülük hatasından kurtulmuş olarak Meleklerin ilahisini haykırabilelim.

 

 

Kutsal, kutsal, kutsal, Üç kez kutsal Rab, bize merhamet et ve bizi kurtar. Âmin.

 

 

İnanrm Bir Tanrya

herşeye gc yeten Babaya

göğn ve yerin tm görnen ve görnmeyenlerin Yaradanna.

Tek Rab İsa Mesihe,

Tanrnn Oğluna,

Tek doğana, tm çağlardan önce Babadan doğana,

ktan Işk,

Gerçek Tanrdan Gerçek Tanrya,

Doğana, yaratlmayana,

Baba ile Bir özde olana,

Her şeyin Onunla yaratldğna.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

göklerden aşağya inene,

ve Kutsal Ruhla bakire Meryemden beden alana ve insan olana.

Üstelik bizler için Pontius Pilatos çağnda çarmha gerilene,

ac çekene ve gömlene.

Kutsal Yazlara göre çnc gn dirilene.

Göklere ykselene ve Babasnn sağnda oturana.

Görkemle yine gelecek olana,

dirileri ve ölleri yarglamaya.

Onun Krallğnn sonu olmayacaktr.

Kutsal Ruha Rabbe yaşam verene,

Babadan çkana,

Baba ve Oğul ile birlikte taplana ve onurlandrlana

Peygamberler araclğyla konuşmuş olana,

Bir, Kutsal, Evrensel ve elçisel Kiliseye,

Onaylarm gnahlarn bağşlanmas için olan tek vaftizi.

Beklerim öllerin dirilişini ve gelecek çağn yaşamn.

Amin.

 

 

Sonra aşağıdaki ayetler ki bunlardan ilki üç kere, bir kez söylenen sonuncu dışında tüm diğerleri iki kere söylenir. İkinci koro başlar:

Tamamen kutsal Hanımefendi, Tanrının Annesi, biz günahkârlar için aracılık et.

Tamamen kutsal Hanımefendi, Tanrının Annesi, biz günahkârlar için aracılık et.

Tamamen kutsal Hanımefendi, Tanrının Annesi, biz günahkârlar için aracılık et.

Siz, tüm meleklerin ve baş meleklerin göksel güçleri, bizler için aracılık edin.

Siz, tüm meleklerin ve baş meleklerin göksel güçleri, biz günahkârlar için aracılık edin.

Kutsal Yuhanna, Rabbimiz İsus Mesihin yol hazırlayıcısı ve vaftizcisi, biz günahkârlar için aracılık et.

Kutsal Yuhanna, Rabbimiz İsus Mesihin yol hazırlayıcısı ve vaftizcisi, biz günahkârlar için aracılık et.

Kutsal, yüce Elçiler, Peygamberler ve Şehitler ve siz tüm Azizler, biz günahkârlar için aracılık edin.

Kutsal, yüce Elçiler, Peygamberler ve Şehitler ve siz tüm Azizler, biz günahkârlar için aracılık edin.

Saygıdeğer, Tanrı-adamı Babalarımız, tüm dünyanın Çobanları ve öğretmenleri, biz günahkârlar için aracılık edin.

Saygıdeğer, Tanrı-adamı Babalarımız, tüm dünyanın Çobanları ve öğretmenleri, biz günahkârlar için aracılık edin.

Değerli ve yaşam veren Çarmıhın yenilmez, yok edilmez ve tanrısal gücü, biz günahkârları terk etme.

Değerli ve yaşam veren Çarmıhın yenilmez, yok edilmez ve tanrısal gücü, biz günahkârları terk etme.

Ey Tanrı, biz günahkârları arındır.

Ey Tanrı, biz günahkârları arındır.

Ve bize merhamet eyle.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Babanın, Oğulun ve Kutsal Ruhun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 

 

Sonra aşağıdaki Troparia. Ancak bayram zamanıysa, bayrama özgü ilahiyi okuruz.

Ton 2.

Mesih Tanrı, gözlerimi aydınlat ki ölüm uykusu uyumayayım. Düşmanlarım hiçbir zaman Ona galip geldim diyemesin.

Babaya Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun.

Ruhumun yardımcısı ol, ey Tanrı; çünkü tuzakların ortasında yürüyorum. Beni onlardan koru ve kurtar beni; çünkü Sen iyisin ve insan soyunu seversin.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Birçok günahımız sebebiyle cesaretimiz olmadığı için senden doğmuş olana yalvar, Tanrının Bakire Annesi; çünkü bir Annenin yalvarışı, Efendinin iyiliği için büyük etkiye sahiptir. Günahkârların yakarışlarını hor görme, ey tamamen kutsal olan; çünkü bizim için acı çekmeyi Kabul etmiş olan O, merhametli ve kurtarabilendir.

Günden güne, yani Salı ve Perşembe günleri 8. Tonda söylenen başka Troparia ilahileri de vardır. Bunlar:

Beni yaratan Rab, benim görünmez düşmanlarımın uyumadığını bilirsin ve benim sefil bedenimin zayıflığını da bilirsin; bu yüzden ruhumu Senin ellerine teslim edeceğim. Beni iyiliğinin kanatlarıyla sarıp koru ki ölüm uykusu uyumayayım. Zihnimin gözlerini tanrısal sözlerinin tatlılığıyla aydınlat ve Sana övgü sunmak için uygun zamanda beni kaldır. Yalnızca Sen iyisin ve insan soyunu seversin.

Ayet: Bak bana ve kulak ver sesime, Rab Tanrım.

Yargılaman ne kadar korkunçtur, Rab, Melekler çevrede durduğu, ölümlüler getirildiği, kitaplar açıldığı, eylemler incelendiği ve düşünceler sorgulandığı zaman. Günahlar içinde doğmuş olan beni ne tür bir yargı bekleyecek? İnsan soyunu sevdiğin için Sen bana merhamet etmezsen, ey Rab, karanlıklarıma kim ışık tutacak?

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun

Bir zamanlar günahkâr kadına verdiğin gibi, bana da gözyaşları ver, ey Tanrı, beni kötülük yolundan kurtaran ayaklarını gözyaşlarıyla yıkamaya ve Sana tövbe ile hazırlanmış, güzel kokulu mür olarak pak bir yaşam getirmeye beni layık kıl. Öyle ki ben de özlenen sesini duyabileyim: İmanın seni kurtardı, esenlikle git.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Utandırılmayan ümit olarak sana sahip olduğum için, ey Tanrının Annesi, kurtulacağım. Senin koruyuculuğuna sahip olarak, ey tümden pak olan, korkmayacağım. Zırh olarak sadece senin koruyuculuğunla silahlanmış biçimde düşmanlarımı kovalayıp onları yaralayacağım. Senin tümden güçlü yardımını isterken, şöyle haykırıyorum: Hükmeden Hanımefendi, beni dualarınla kurtar ve görkemine övgü ilahileri söylemem için, senden vücut bulmuş Tanrının Oğlunun gücüyle beni kasvetli uykudan kaldır.

Rab, merhamet eyle (40 kez).

Babaya, Oğula, ve Kutsal Ruha yücelik olsun; Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Yerindedir seni kutlulamak, her zaman kutlu, en temiz, anrmızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrnın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrıdoğuran.

Rabbin adıyla kutsa, ey Baba.

Papaz: Dualar aracılığıyla.

Sonra aşağıdaki dua

Aziz Yüce Vasilin Duası

Rab, Rab, bizi gün içinde uçan oklardan kurtaran Sen, karanlıkta yürüyen her eylemden de kurtar bizi. Ellerimizi açıp Sana kaldırmamızı bir akşam kurbanı olarak kabul et. Gecenin safhasından suçsuz ve kötülükler tarafından denenmemiş şekilde geçmemizi lütfet ve şeytandan gelen her korkudan ve sıkıntıdan koru bizi. Ruhlarımıza pişmanlık, düşüncelerimize de Senin korkunç ve adil yargında sorgulanacağımız endişesini bağışla. Bedenimizi Senin korkunla hareketsiz olarak çivile ve yeryüzündeki uzuvlarımızı matlaştır; öyle ki uyku dinginliğinde Senin yargılarını derince düşünerek parlak kılınabilelim. Her uygunsuz hayali ve zararlı arzuyu bizden uzaklaştır. İmanda güçlenmiş ve emirlerinde ilerliyor olarak bizleri dua zamanında uyandır; Senin tek Oğlunun iyiliği ve iyi niyeti aracılığıyla. Sen ki Onun ile ve tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte kutlusun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Okuyucu

Kralımız olan Tanrmıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrmız İsa Mesihe secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabbimiz ve Tanrmız İsa Mesihe secde edip diz çökelim.

MEZMUR 50/ 51

Ey Tanrım lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem ki sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğret bana, beni mercan köşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyona iyilik yap, Yeruşalimin surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

101/102.Mezmur

Ya RAB, duamı işit, yakarışım sana erişsin.

Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme, kulak ver sesime, seslenince yanıt ver bana hemen.

Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, kemiklerim ateş gibi yanıyor.

Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, ekmek yemeyi bile unuttum.

Bir deri bir kemiğe döndüm acı acı inlemekten.

Issız yerlerdeki baykuşu andırıyorum, viranelerdeki kukumav kuşu gibiyim.

Gözüme uyku girmiyor, damda garip bir kuş gibiyim.

Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor.

Kızıp öfkelendiğin için külü ekmek gibi yiyor,

İçeceğime gözyaşı katıyorum. Beni kaldırıp bir yana attın. Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

ot gibi sararmaktayım.

Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin, çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

Kulların onun taşlarından hoşlanır, tozunu bile severler.

Uluslar RAB'bin adından, yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak, görkem içinde görünecek.

Yoksulların duasına kulak verecek, yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, öyle ki, henüz doğmamış insanlar RAB'be övgüler sunsun.

RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, göklerden yeryüzünü gözetledi,

Tutsakların iniltisini duymak, ölüm mahkûmlarını kurtarmak için. Böylece halklar ve krallıklar

RAB'be tapmak için toplanınca, O'nun adı Siyon'da,

övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.

RAB gücümü kırdı yaşam yolunda, ömrümü kısalttı.

"Ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma!"  dedim. "Senin yılların kuşaklar boyu sürer!

Çok önceden attın yeryüzünün temellerini, ğökler de senin ellerinin yapıtı. Onlar gidici, ama sen kalıcısın; Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Onları bir kaftan gibi değiştireceksin, geçip gidecekler. Ama sen hep aynısın. Yılların hiç tükenmeyecek. Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, Senin önünde duracak soyları."

 

 

Yahudiye Kralı Manasenin Duası
Her şeye gücü yeten Rab, atalarımız İbrahim, İshak ve Yakupun ve onların soyunun Tanrısı; gökleri ve yeryüzünü tüm görkemiyle yaratan, denizi tek bir emir sözcüğüyle sınırlayan, derinlikleri kapatıp korkunç ve yüce isminle mühürleyen Sensin. Her şey Senin huzurunda, gücünün varlığı önünde ürperip titrer; çünkü görkeminin yüceliğine dayanılamaz ve günahkârlara öfke tehdidine karşı konulamaz, vaadinin merhameti ölçüsüz ve anlaşılmazdır. Çünkü Sensin en yüce, şefkatli, sabırlı ve merhamet dolu olan ve insan soyunun kötülüklerini bağışlarsın. Sen, Rab, iyiliğinin bolluğu uyarınca tövbeyi ve bağışlanmayı Sana karşı günah işleyenler için belirledin ve merhametinin bolluğu sayesinde günahkârların kurtuluşu için tövbeyi emrettin. Bu sebeple Sen, Rab, Güçlerin Tanrısı, tövbeyi doğru kişiler için değil, Sana karşı günah işlememiş olan İbrahim, İshak ve Yakup için değil; bir günahkâr olan benim için emrettin. Çünkü günahlarım, deniz kumunun sayısından fazladır. Suçlarım çoğaldı, Rab, suçlarım çoğaldı ve ben doğru olmayan eylemlerimin çokluğundan dolayı göğün yüksekliğini görmek için gözlerimi yukarı kaldırmaya layık değilim. Başımı yukarı kaldıramayayım diye üzerimde ağır bir demir pranga ile ezilmiş durumdayım ve benim cezamın ertelemesi yoktur. Çünkü öfkelenmene sebep oldum ve ne Senin isteğini yerine getirerek ne de emirlerine uyarak Senin gözünde kötü olanı yaptım. Şimdi Senden kaynaklanan iyilik için dua ederek kalbime diz çöktürüyorum: Günah işledim, Rab, günah işledim ve suçlarımı biliyorum; ancak yalvararak istekte bulunuyorum: bağışla beni, Rab, bağışla beni ve suçlarım yüzünden yok etme beni. Bana olan öfken sonsuza kadar sürmesin ve bana kötülük verme; yeryüzünün dibindeki bölgelere de mahkûm etme beni. Çünkü Sen Tanrısın, tövbe edenin Tanrısı ve tüm iyiliğini bende göstereceksin. Çünkü layık olmayan beni yüce merhametin uyarınca kurtaracaksın ve Seni yaşamımın tüm günleri boyunca sürekli öveceğim. Çünkü göklerin tüm güçleri Seni över ve yücelik sonsuza kadar Senindir. Âmin.

 

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Babanın, Oğulun ve Kutsal Ruhun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 

 

Ve aşağıdaki Troparia Ton 6

Bize merhamet et, Rab, bize merhamet et. Çünkü savunması olmayan biz günahkârlar Efendimiz olduğun için Sana bu yakarışı sunuyoruz: merhamet et bize.

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun.

Rab bize merhamet et; çünkü ümidimizi Sana bağladık. Bize öfkelenme ve suçlarımızı da hatırlama. Ancak şefkatli olduğun için şimdi bize bak ve bizi düşmanlarımızdan kurtar. Çünkü Sen bizim Tanrımızsın ve bizler de Senin halkınız. Bizler Senin ellerinin eseriyiz ve Senin adını çağırdık.

Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Bize şefkat kapısını aç, Tanrının kutlu Annesi; sana güvenerek başarısızlığa uğramayalım. Senin aracılığınla sıkıntılardan kurtulabilelim; çünkü sen Hristiyan ırkının kurtuluşusun.

 

 

Okuyucu: Merhamet eyle Ya Rab (40 kere söylenir) .

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Yerindedir seni övmek, her zaman kutsal, en temiz, anrmızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrnın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrıdoğuran.

Ey Peder, Tanr adna kutsa.

Kutsal babalarımızın dualarıyla ey Tanrmz Rab İsa Mesih bize merhamet eyle ve bizi kurtar. Âmin.

 

 

Aziz Mardariosun Duası

Tanrı ve Efendi, her şeye gücü yeten Baba, biricik Oğul İsus Mesih ve Kutsal Ruh, tek Tanrısal varlık, tek kudret, bir günahkâr olan bana merhamet et ve bildiğin hükümlerle değersiz kulun olan beni kurtar. Çünkü Sen sonsuzlara kadar kutlusun. Âmin.

 

Okuyucu:

Kralımız olan Tanrmıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrmız İsa Mesihe secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabbimiz ve Tanrmız İsa Mesihe secde edip diz çökelim.

 

69/70 Mezmur

Ey Tanrı, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB!

Utansın canımı almaya çalışanlar, yüzleri kızarsın!

Geri dönsün zararımı isteyenler, rezil olsunlar!

Bana, "Oh! Oh!" çekenler geri çekilsin utançlarından!

Sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler!

"Tanrı yücedir!" desin hep Senin kurtarışını  özleyenler!

Bense, mazlum ve yoksulum, Ey Tanrı, yardımıma koş!

Yardımcım ve kurtarıcım sensin,

Geç kalma, ya RAB!

 

142/143 Mezmur

Duamı işit Ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıtla beni, Ya Rab, tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yeri bildir çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, Ya Rab; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, çünkü Tanrımsın benim. Senin iyi Ruhun düz yolda bana öncülük etsin! Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni, sıkıntıdan. Sevginden ötürü, öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı, çünkü senin kulunum ben.

 

Yücelik İlahisi

En yücelerde Tanrıya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltiriz, Seni överiz, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanr, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanr, ey Tanrnın kuzusu ve Babanın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan bize acıma eyle, ey insanların günahlarını kaldıran yalvarışlarımızı kabul et, ey Babanın sağında oturan, bize acıma eyle. Çünkü Babann görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Âmin. Her gün Seni övüyor, adını anıyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağ Sendendir ve ışığı Senin ışığında görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabah günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrs, Sen kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab bana emirlerini öğret, Mübareksin Ya Rab bana yasalarını anlat, Mübareksin ey Kutsal olan doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuza kadar sürsün ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Sonra günün Kanonunu veya Theotokariondan Tanrının Annesi ile ilgili olanı söyleriz.

Kanon Tropariasının tamamlanmasından sonra:

 

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).  

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Babanın, Oğulun ve Kutsal Ruhun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 

 

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű ac çektiğimizde senden başka yardmcmz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

RAB'be övgüler sunun! Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun! Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű ac çektiğimizde senden başka yardmcmz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű ac çektiğimizde senden başka yardmcmz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

Boru çalarak O'na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű ac çektiğimizde senden başka yardmcmz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

Tef ve dansla O'na övgüler sunun! Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű ac çektiğimizde senden başka yardmcmz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

Zillerle O'na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű ac çektiğimizde senden başka yardmcmz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Her Şeye Egemen RAB, bizimle ol, çűnkű ac çektiğimizde senden başka yardmcmz yoktur,

Her Şeye Egemen RAB, bize merhamet eyle.

 

 

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun.

Rab, Azizlerin şefaatçimiz olmasaydı ve bize karşı şefkat dolu iyiliğin bulunmasaydı, meleklerin ilahilerle durmadan övdüğü Sana ilahi söylemeye nasıl cesaret edebilirdik? İnsanların kalplerini bilen Sen, ruhlarımızı ölümden kurtar.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin. Theotokion.

Hatalarımın sayısı çok fazladır, Tanrının Annesi: kurtuluş dileyerek sana sığındım. Hasta ruhuma bak ve yapmış olduğum korkunç eylemlerin affına kavuşmam için Oğlun ve Tanrımıza yalvar, ey tek kutlu olan.

Diğer dua

Tanrının Tamamen kutsal Annesi, hayatım boyunca beni terk etme, beni insanların korumasına teslim etme; ancak bana sen kendin yardımcı ol ve bana acı.

Diğer dua

Tüm ümidimi sana bağlıyorum, ey Tanrının Annesi, beni koruyuculuğun muhafaza et.

 

 

Ey Tanrınn Annesi bütün ümitlerimi sana bağladım, beni koru.

 

Okuyucu:

Merhamet eyle Ya Rab (40 kere söylenir) .

Sen ki, her zaman ve her saatte yerde ve gökte Sana tapılır, ey yüceltilen, bereketi bol, şefkati çok, sabrı uzun, sadıkları seven ve günahlılara merhamet eden, herkesi beklenen iyilikler ümidiyle kurtuluşa davet eden Mesih Tanrmız, Sen Ya Rab şu saatteki dileklerimizi kabul et ve tavsiyelerini yapmak üzere yaşamımızı kolaylaştır, canlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, fikirlerimizi dirilt, niyetlerimizi arındır ve bizi her kötülükten, ağrıdan ve hüzünden kurtar, kutsal meleklerinle bizi kuşat ki onların arasında korunmuş ve iyiye yönelmiş olalım. İman birliğine ve yanına yaklaşılmayan yüceliğinin bilincine ulaşalım. Çünkü Sen sonsuza kadar kutsalsın.

Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab.

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Yerindedir seni övmek, her zaman kutsal, en temiz, anrmızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrnın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrıdoğuran.

Ey Peder, Tanr adna kutsa.

Ruhani: Tanr bize acsn ve bizi kutsasn. Bize yűzűnű göstersin ve bize merhamet eylesin.

 

 

Ve her birinde Aziz Efremin duasının bir satırını okuyarak üç büyük metania yaparız:

Hayatımın Rabbi ve Efendisi, bana tembellik ruhu, gereksiz merak, güç sevgisi ve faydasız lakırdı verme. (Tapınma)

Bunun yerine, ben kuluna ağırbaşlılık ruhu, alçakgönüllülük, sabır ve sevgi ver. (Tapınma)

Evet, Rab ve Kral, kendi kusurlarımı görmemi ve kardeşimi mahkûm etmememi lütfet; çünkü Sen sonsuzlara kadar kutlusun. Âmin. (Tapınma)

Sonra 12 küçük ve tekrar bir büyük metania ve duanın son satırı.

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). 

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani:

Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Babanın, Oğulun ve Kutsal Ruhun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu: Âmin

Ya Rab merhamet eyle (12 kere okunur)

Ey Kutsallarn Kutsal Bakire, Bizi kurtar e bize yardm et.

Okuyucu:  Ey temiz bakire, kötülüklerden arınmış Tanrnın gelini, ayıpsız ve kirliliklerden arınmış Hanımefendi, senin mucizevî doğumunla Tanrnın Sözü insanlıkla birleşti, uzaklaştırılmış tabiatımızı göktekilerle bir araya getirdin, sensin ümitsiz olanların tek ümidi, sensin savaşçıların yardımcısı ve sana koşanların hazırlıklı koruyucusu. Ey bütün Hristiyanların sığınağı; ben günahkâr, suçlu, kötü fikir ve sözlerle kirlenmiş ve ömrünün zevklerine önemsiz gayretlerle kulluk etmiş hizmetkârını geri çevirme. Ve sen insanları seven Tanrnn annesi olduğun için ben günahkâr hizmetkârına acı ve şefkat eyle, kirlenmiş dudaklarımdan sana sunduğum dileklerimi kabul et, Oğlun Rabbimiz ve Efendimize onun nezdinde kabul gören kişiliğinle aracı ol; sevgi ve şefkatinin kanatlarını üzerime açsın ve sayısız heveslerimi hoş görsün, beni tövbeye yöneltsin ve emirlerini korumamı ve yerine getirmemi sağlasın. Íyilik ve doğruluğa götüren sen ey şefkatli ve merhametli bakire, daima yanımda ol, şu andaki ömrümde çekici şefaatinle ve yardımınla kötülük dolu inat yollarından beni ayır, kurtuluşa yönelt ama bu bedbaht canımı teslim edeceğim anda çevremde hazır ol ve kötülük dolu ruhları benden uzak tut ve korkunç yargı gününde beni sonsuz cezadan ve azaptan koru, Oğlunun şan ve şeref dolu ve tarifi imkânsız yüceliğini miras almayı nasip eyle. Senin aracılığın ve yardımlarınla ey Tanrdoğuran, kutsallarn kutsal Hanımefendim, senin biricik oğlun olan Rab Tanrmız ve kurtarıcımız İsa Mesihin kayrası ve şefkati ile keşke ona erişebilsem. Her türlü şükür, saygı ve tapınma Ona layıktır, başlangıcı bulunmayan Babası ile, çok kutsal, iyi ve hayat verici Ruhu ile beraber, şimdi, her zaman ve sonsuzlara kadar. Amin. 

Rabbimiz İsus Mesihe dua :

Ey Efendimiz, uykuya dalmakta olan bizlere bedensel ve ruhsal rahatlık ver ve bizleri günahın karanlık uykusundan ve gecenin kötü arzu ve zevklerinden koru, heveslerimize sakinlik ver, hileyle bizleri etkisi altına alan kötülük oklarının kızgınlığını söndür, bedenlerimizin kavgalarını yok et, aklımızın bütün yersel tasarılarını uyut ve bize uyanık bir akıl, temiz bir fikir, dikkatli bir yürek, her şeytani hayalden uzak bir uyku ver ey Tanrm. Ve dua saatinde senin emirlerine bağlı bir halde bizi uyandır ki devamlı Senin kurallarını içimizde dile getirmeye sahip olalım. Bütün gece Seni yücelten söylemleri bize bağışla ki Senin büyük ve saygın adını övelim, yüceltelim ve kutsayalım, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ebediyen bakire olan kutsal ve çok şerefli Tanrı-doğuran, dualarımızı Tanrmz ve Oğluna takdim et ve kurtuluşumuz için aracı ol.

Baba ümidim, Oğul sığınağım ve Kutsal Ruh koruyucumdur. Ey Kutsal Űçlü, Sana yücelik ve şan olsun.

Ey Tanrınn Annesi bütün ümitlerimi sana bağladım, beni koru.

 

 

Senden dolayı, ey lütuf dolu olan, tüm yaratılış; melekler ordusu ve insan ırkı, seviniyor; kutsanmış Tapınak ve ruhsal Cennet; Tanrı senden beden aldı ve çağların öncesinde Tanrımız olan, küçük bir çocuk olarak doğdu. Çünkü senin rahmini bir tahta dönüştürdü ve onu göklerden daha geniş kıldı. Senden dolayı, ey kayra dolu olan, tüm yaratılış seviniyor; yücelik olsun sana.

 

(İnsan hayatını koruyan Melek duası)

Ey bedbaht nefsimi ve zayıf hayatımı koruyan Melek ben günahkâr olanı ihmal etme, cehaletim ve savurganlığım nedeniyle benden uzaklaşma ve bu ölümlü bedenim üzerinde şeytanın hüküm sürmesine fırsat verme, fakat zayıf ve ahmak elimden tut ve beni kurtuluş yoluna yönelt. Evet, canımı ve bedenimi koruyan Tanrnın aziz meleği, bütün hayatım boyunca sana verdiğim üzüntüler için beni bağışla ve eğer bu günümde günah işlediysem bu gece benim için koruyucu ol ve beni inadın bütün hilelerinden koru ki herhangi bir günah ile Tanryı kızdırmayayım ve benim için Rabbe şefaat et ki korkusu içimde kalsın ve iyilikleri için beni yaraşır bir kul eylesin. Amin.

 

Orucun birinci haftasnda Incilden alnt okunur.

Ruhani: Kutsal Incil okumalarn dinlememizi nasip etsin diye RAB Tanrmza yalvaralm.

Koro: Ya Rab merhamet eyle.(3)

Ruhani: Bilgelik. Kutsal İncil'i ayakta dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

Topluluk: Ve senin Ruhunla.

Ruhani: Yuhanna tarafından yazılan Kutsal İncil'den okuma. Dikkat edelim.

Koro: Yücelik senindir, Tab yücelik senindir.

 

Ruhani: Hepinize esenlik olsun.

Okuyucu: Ve sizin ruhunuza.

Ruhani:Başlarımı Rabbe eğelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Ruhani: En merhametli Efendi, Tanrımız Rab İsus Mesih, tamamen kutsal annesi, Hanımefendimiz, Ebediyen Bakire Meryemin duaları, değerli ve yaşam veren Çarmıhının gücü, gökteki cisimsizler ordusunun koruması, yüce Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Vaftizci Yuhannanın, kutsal ve tamamen yüce Elçilerin, , yüce ve muzaffer Şehitlerimizin, kutsal Tanrı adamı babalarımızın, Tanrının kutsal ve doğru ataları Yohakim ve Annanın yakarışları sayesinde dualarımızı kabul et.  Bize suçlarımızın affını bağışla. Bizi kanatlarının altında koru. Her hasım ve düşmanı bizden uzaklaştır. Hayatlarımızı barış dolu kıl. Rab, bize ve dünyana merhamet et ve ruhlarımızı kurtar; çünkü Sen iyisin ve insan soyunu seversin.

Okuyucu: Amin.

Babaya, Oğula ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ya Rab merhamet eyle. (3)

Aziz peder kutsa.

 

Ruhani:

Yücelik Sanadır, Ey umudumuz Tanrı, yücelik Sana'dır.

Mesih, gerçek Tanrımız, temiz ve kutsal Annesinin şefkati, kutsal, şanlı, değerli elçilerin ve (o günün Azizinin adı anılır) ve tüm erenlerin duaları ile bizlere merhamet eylesin ve bizi kurtarsn, iyi şefkatli ve merhametli Tanrı.

Dünyada barış olsun diye dua edelim.

Merhamet eyle Ya Rab.

Dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için dua edelim

Merhamet eyle Ya Rab.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) ve tüm ruhban sınıfı için dua edelim

Merhamet eyle Ya Rab.

Őlműş olan peder ve kardeslerimiz için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Bizden nefret edenler ve bizi sevenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Bize hizmet ve merhamet edenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Biz lâyık olmayanlardan kendileri için dua etmemizi isteyenler için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Esir olan kardeşlerimiz ve her türlü felâketten kurtulmalar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Denizde iyi niyetle yolculukta bulunanlar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Hasta olanlar için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

oprağın bereketli ürün vermesi için de dua edelim

Merhamet eyle Ya Rab.

Ve burada ve bűtűn dűnyada uyuyan, geçmişte vefât etmiş olan Ortodoks pederlerimiz ve kardeşlerimiz için (dua edelim)

Merhamet eyle Ya Rab.

Onlar için de: Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, diyelim.

Pazartesi ve Çarşamba günleri:

En Yüce Tanrının sevgi dolu Annesi, sen güçlü elinin altına sığınan herkesin koruyucususun; çünkü biz günahkârlar, birçok suçla daima ezilmiş durumdayken tehlike ve sıkıntılarda Tanrı ile başka bir aracıya sahip değiliz. Bu yüzden senin önünde yere kapanıyoruz: hizmetkârlarını her tehlikeden koru.

Salı ve Perşembe günleri:

Haksız katledilişine bakarak, ey Mesih, Bakire yas tutup Sana şöyle haykırdı: Benim en tatlı Çocuğum, adaletsizce nasıl ölürsün? Dünyayı suların üzerine Sen astın, bir ağacın üzerine nasıl asılırsın? Yalvarırım, annen ve kulun olan beni geride tek başıma bırakma, ey en merhametli Bağışçı.

Ya Rab bizden nefret eden ve bize haksızlık eden düşmanlarımızı affet. Bize iyilik edenlere iyilik eyle. Kardeşlerimize ve akrabalarımıza kurtuluş için olan dileklerini ve ebedî hayatı bağışla. Hastalıkta olanları gözet ve onlara şifâ ver. Denizde olanlara Sen kumanda eyle, yolculukta olanlar ile yoldaş ol. Bize hizmet ve merhamet edenlerin günahlarını affeyle.  Biz liyâkatsizlere kendileri için dua etmemizi tenbih edenlere büyük merhametine göre merhamet eyle. Ya Rab, geçmişte vefât etmiş olan pederlerimizi ve kardeşlerimizi hatırına getir, onları Senin yüz güzelliğinin ışıklandırdığı yerde rahata kavuştur. Ya Rab, esir olan kardeşlerimizi hatırına getir ve her türlü felâketten kurtar onları. Ya Rab, aziz Kiliselerinde mahsul veren, hayır ameller işleyen kullarını da hatırla ve onlara kurtuluş için olan taleplerini ve ebedî hayatı bağışla. Ya Rab, nihayet biz değersiz, günahkâr ve liyâkatsiz kullarını da hatırla ve bizim akıllarımızı nûrlandır ve Senin tenbihlerinin tatbikine yol göster Tanrımızın pek mukaddes Annesi, daima bâkire kalan Meryemin ve bütün Azizlerinin aracılıkları ile, çünkü Sen ebetler ebedince mübareksin. 

Âmin.

 

 

21-3-2013 tarihinde yazld.

3-3-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN