Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

ÖĞLEN VE AKŞAM YEMEK ÜZERINDE OKUNAN DUALAR

 

 

Öğlen yemeği duası

Göklerdeki Babamız, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi Sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar.  Âmin.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ya Rab Merhamet Eyle. (üç kere)

Ey Mesih Tanrımız, kullarının yemeğini ve içeceğini mübarek kıl çünkü Sen daima azizsin, şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Âmin.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Αγιος ει πάντοτε, νυν, και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ve yemekten sonra

 Mesih Tanrımız, bize yeryuzundeki armağanları verdiğin için teşekkür ederiz, bizi göksel krallığından da yoksun bırakma, ancak Sen Kurtarıcımız öğrencilerinin arasında nasıl gelip onlara esenlik verdin, aynı şekilde bize de katıl ve bizi kurtar.

«Εχαριστομέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεςμν, ὅτινέπλησαςμς τνπιγείων σουγαθν· μ στερήσςμς κα τςπουρανίου σου βασιλείας·λλ᾿ ὡςν μέσ τν Μαθητν σου παρεγένου Σωτήρ, τν ερήνην διδος ατος, ἐλθ κα μεθ᾿ ἡμν, κα σσονμς

Kutsal Pederlerimizin duaları ile Tanrımız Rab İsa Mesih bize merhamet eyle ve kurtar.  Âmin.

 Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

 

Akşam yemeğinden önceki dua

 Fakirler yiyecekler ve doyacaklar, Rabb’i arayanlar ona övgü sunacaklar ve onların yürekleri ebetler ebedince hayatta olacak.

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται, και αινέσουσιν Κύριον οι εκζητούντες Αυτόν, ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος. Αμήν.

 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar.  Âmin.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ya Rab Merhamet Eyle. (üç kere)

 Ey Mesih Tanrımız, kullarının yemeğini ve içeceğini mübarek kıl çünkü Sen daima azizsin, şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Âmin.

 Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Αγιος ει πάντοτε, νυν, και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ve yemekten sonra

Ya Rab yarattığın yaratıklarla bizleri ferahlandırdın, Senin ellerinin eserleri ile sevindik. Ya Rab sıfatının nûru üzerimize işaretlendi, kalbimize sevinç verdin. Buğday, şarap, zeytinyağı ve mahsuller Senin bereketin ile artıp çoğaldılar, bunun üzerine selâmet ile yatıp uyuyacağız, çünkü Sen Ya Rab, bizleri ümit ile burada iskân ettin.

Kutsal Pederlerimizin duaları ile Tanrımız Rab İsa Mesih bize merhamet eyle ve kurtar.  Âmin.

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί Σου, και εν τοις έργοις των χειρών Σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ'ημάς το φως του προσώπου Σου, Κύριε, έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν, ότι Συ, Κύριε, κατά μόνας επ' ελπίδι κατώκησας ημάς. Αμήν.

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

 

19-12-2013 tarihinde yazιldι.

19-12-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN