Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

SAATLERDE OKUNAN DUALAR

 

Birinci Saat (6.00)

Gelin Kralléméz olan Tanré’ya secde edelim ve onun ayaklarına düşelim.

Gelin Kralléméz olan Mesih Tanré’ya secde edelim ve onun ayaklarına düşelim.

Gelin asıl Kralléméz Tanré’méz olan Mesih’in ayaklarına düşerek ona secde edelim.

 

(5 Mezmur)  Sözlerime kulak ver, ya RAB, İniltilerimi işit.   Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım! Duam sanadır. Sabah sesimi  duyarsın, ya RAB, Her sabah sana duamı sunar, umutla  beklerim. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,  Kötülük senin yanında barınmaz. Böbürlenenler önünde  duramaz, Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,  Yalan  söyleyenleri yok edersin; Ya RAB, sen eli kanlılardan, Aldatıcılardan tiksinirsin.   Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim; Oraya doğru saygıyla eğileceğim.   Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB, Düşmanlarıma karşı! Yolunu önümde düzle.   Çünkü onların sözüne güvenilmez, Yürekleri yıkım dolu. Yaltaklanır dururlar, Boğazları açık birer mezar.  Ey Tanrı, onları suçlu çıkar! Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar.  Sevinsin sana sığınan herkes, Sevinç çığlıkları atsın sürekli, Kanat ger üzerlerine;  Sevinçle coşsun adını  sevenler sende.   Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

(90 Mezmur) Ya Rab, barınak oldun bize Kuşaklar boyunca.   Dağlar var olmadan, Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, Öncesizlikten  sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İnsanı toprağa döndürürsün, "Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek. Çünkü senin gözünde bin yıl, Geçmiş bir gün, dün gibi, Bir gece nöbeti gibidir.  İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, Sabah biten ot misali:  Sabah filizlenir, büyür, Akşam solar, kurur.  Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,  Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.  Suçlarımızı önüne, Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.  Gazabından kısalıyor günlerimiz, Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.  Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak; En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim  bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar  güçlüdür. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, Bilgelik kazanalım. Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına!  Sabah bizi sevginle doyur, Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, Kaç yıl çile  çektirdinse, O kadar sevindir bizi.  Yaptıkların kullarına, Görkemin onların çocuklarına görünsün.   Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

(101 Mezmur) Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.   Dürüst davranmaya özen göstereceğim, Ne zaman geleceksin bana? Temiz bir yaşam süreceğim evimde,  Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim. Tiksinirim döneklerin işinden, Etkilemez beni Uzak olsun benden sapıklık, Tanımak istemem kötülüğü.  Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana. Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, Yanımda oturmalarını isterim; Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek.  Dolap çeviren evimde oturmayacak, Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak.  Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek Bütün haksızları RAB'bin kentinden söküp atacağım.

 

Meryem Ana için

Ey lûtuf bulmuş olan bakire, seni ne adlandıralım? Gökyüzü, çünkü adaletin güneşini doğurdun. Cennet, çünkü bozulmamanın çiçeğini yeşerttin. Bakire, çünkü doğumdan sonra yine bakire kaldın. Lekesiz Valide, çünkü cümlenin Allahı’nı aziz kucaklarında evlad taşıdın. Canlarımızın kurtuluşu için ona niyâz eyle.

 

Yollarımı kelâmın üzere kılâvuzla ve hiçbir suçluluk beni zapt eylemesin.

Beni insanların iftirasından kurtar ve senin vasiyetlerini muhafaza edeyim.

Suretini kuluna göster ve adaletini bana öğret.

Ya Rab, ağzım senin övgünden dolsun, hatta şöhretini ve saltanatını her gün yücelteyim.

 Aziz Allah, Aziz Kudretli, Aziz Ölümsüz, bize merhamet eyle. (3 defa)

Hamd olsun Peder’e ve Oğul’a ve Aziz Ruh’a. Şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Amin.

Ey çok mukaddes olan üç sıfatta bir Tanré, bize merhamet eyle, ya Rab sen bizim günahlarımızı aff edesin. Ey sahip efendim, bizim suçlarımızı aff buyurasın. Ey Aziz, sen bizim zayıflığımıza nazar ederek (can) hastalıklarımızı şifâ edesin, (bizim lâyık olduğumuz için değil fakat) senin aziz ismin hürmetine.

Ya Rab merhamet eyle. (3 defa)

Hamd olsun Peder’e ve Oğul’a ve Aziz Ruh’a.

Şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Amin.

 

Göklerdeki  Babamız, adın kutsansın, hükümranlığın  gelsin. Gökte  olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Gündelik  ekmeğimizi bize bugün ver ve bize karşı suç işleyenlerin suçunu bağışladığımız gibi sen de bizleri bağışla. Ayartılmamıza izin verme,  bizleri kötü olandan kurtar. Çünkü hükümranlık da, güçlülük de, yücelik de senindir, Peder’in ve Oğul’un ve Aziz Ruh’un, şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Amin.

 

Meryem Ana için

Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri okunur

Tanré’nın çok meşhur Validesi’ne ve aziz Melekler’den daha aziz olana, durmaksızın kalp ve ağız ile ilâhiler söyleyelim, onun Tanrédoguran olduğunu kabul ederek, çünkü hakikaten Allah’ı beden ile doğurdu ve daima bizim canlarımız için aracılık eder.

 

Çarşamba ve Cuma günleri okunur

Ey Allahımız Mesih, sana küfür edip bizi korkutan düşmanlara esir olmadan evvel, acele yetişip bizi kurtar, ve bize kavga açanları Haçın ile telef eyle ki Ortodoksların dininin ne derece kuvvetli olduğunu anlasınlar. Tanrédoguran’ın aracılığı ile ey tek merhametli.

 

Cumartesi günleri okunur

Ya Rab, sen cihanı fidan gibi dikmiş olan Tanré’ya, bu cihan, tabiatın ilk yetişen Allah’ın sevgisine mahzar olan şehitleri takdim eder. Ey merhameti bol olan Allah, bunların aracılığı ve Tanrédoguran’ın vasıtası ile Kiliseni çok barışta muhafaza eyle.

 

Ya Rab merhamet eyle (40 defa)

Her vakitte ve her saatte gökte ve yerde secde olunup yüceltilen Mesih Allah, tahammül edici, çok merhametli, çok acıyan, doğru kişileri seven ve günahkârlara merhamet eden ve gelecek ebedi hayatın iyiliklerini vaad ederek cümle âlemi kurtuluşa davet eden kurtarıcımız sensin. İmdi, ya Rab sen kendin bu saatte de bizim bu dilek dualarımızı kabul ederek, bizim ömrümüzün yolunu senin tenbihlerinin yoluna doğrult. Canlarımızı azizle, bedenlerimizi günah lekesinden temizleyip takdis eyle. Fikirlerimizi düzelt, düşüncelerimizi temizle ve her türlü zorluktan, fenalıktan, ağrıdan, üzüntüden kurtar bizleri. Aziz Meleklerin ile bizim etrafımızı kuşat, hatta onların etrafımızı kuşatması, muhafaza etmesi ve hakikat yoluna kılavuzlaması ile iman birliğine ve senin yaklaşılmaz görkemini bilmeye müesser olalım, çünkü sen ebetler ebedince mübareksin.

 

Ya Rab merhamet eyle (üç defa).

Hamd olsun Peder’e ve Oğul’a ve Aziz Ruh’a. Şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Amin.

 

Heruvimler’den gayet itibarlı, Serafimler’den emsalsiz çok daha üstün şöhretli oldun, sen ki asla bozulmaksızın Allah’ın Kelâmı’nı doğurdun. Seni hakikaten Tanrédoguran diye ulularız.

 

Aziz pederlerimizin duaları ile ya Rab İsa Mesih Allahımız bize merhamet eyle.

 

Ya Rab merhamet eyle (3 defa)

Dünyaya gelen her insanı nurlandıran ve azizleyen hakiki nur olan Mesih Tanrımız, senin sıfatının nuru bizlere aydınlık versin, hatta onunla yaklaşılmayan nurunu görmeye muktedir olalım ve bizim ayaklarımızı senin tenbihlerinin yoluna doğrult, çok mukaddes Validen’in ve cümle Azizlerin’in aracılığı ile. Amin.

      

 

30-3-2010 tarihinde yazéldé.

30-3-2010 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN