Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

AZIZ ALTIN AĞIZLI YUHANNA'NIN BIR DUASI

 

 

Ya Rab beni göksel ve sonsuz kutsanmalarndan yoksun brakma.

Ya Rab beni sonsuz eziyetten kurtar.

Ya Rab sözle, işlerle, dşnce yada ruh'ta işlediğim gnahlarm bağşla.

Ya Rab tm znt ilgisizlik, unutkanlk, gevşeklik ve taş gibi sert yreklilikten beni kurtar.

Ya Rab beni tm denenmelerden ve ruhsal  braklmşlktan kurtar.

Ya Rab köt isteklerle kararmş olan yreğimi aydnlat. Ya Rab ben insan olarak gnah işledim, ancak sen Tanr olarak bana ac.

Ya Rab canmn zayflğna bak, ve kayranla bana yardm et, şöyleki kutsal adn bende ycelsin.

Ya Rab Isa Mesih, bana kutsal bir son armağan etmen için, adm yaşam kitabna yaz.

 Rab Tanr'm ben hiç iyilik işlemedim, bununla birlikte senin sevecenliğinle bir yeni başlangç için bana yardmc ol.

Ya Rab, yreğimi senin kayrann tazeliğiyle dinlendir. Göğn ve yerin Rab Tanrs, senin değişmez sevgine göre, ben bezgin, köt ve temiz olmayan gnahly krallğnda anmsa.

 Ya Rab, tövbeyle beni Kabul et ve brakma.

Ya Rab beni denenmeye brakma.

Ya Rab bana iyi dşnceler armağan et.

 Ya Rab bana tövbe gözyaşlar, ölm ve pişmanlk anmsamas bağşla.

Ya Rab, bana dşncelerim için içtenli bir gnah açklamas bağsla.

 Ya Rab, bana alçak gönlllk, kendi isteklerimden kurtuluş ve sana uyumlu olmay bağşla.

Ya Rab, bana dayanklk, saknma ve uysallk bağşla.

Ya Rab, tm kutsanmalarn kaynağ olan senin kutsal korkunu içime ek.

 Ya Rab, seni tm ruhumla, dşncemle ve yreğimle, ayrca yaknm da kendim gibi sevmeye beni olanakl kl.

Ya Rab, beni köt insanlardan, seytanlardan, temiz olmayan tutkulardan ve tm uygunsuz seylerden koru. Rab, senin emir buyurduğun, senin bildiğin tm seyler ve iyiliğinle istediğin tm seylerde senin isteğin bende gerçekleşsin.

Ya Rab, benim degil senin isteğin olsun. Çok kutsal Tanr doğuran ve tm azizlerin dualaryla. Çnk sen srekli kutsanmşsn,

Amin +

 

22-8-2009 tarihinde yazld.

22-8-2009 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN