Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

DÜNYANIN ESENLİĞİ İÇİN

 

                              

Efendi Rab Allahımız, Sana benzeyen kim var? Tanrılar arasında Sana  benzer  kimdir? Efendi  Allahımız. Hangi Tanrı  Allahımız  gibi  yüce? Sadakatli olmakta kudretli  ve  hepimzi  kurtarmak  ve hepimize lütfetmek için  iyimser olan kim? Dolayısıyla, sana  dua  ediyoruz, yeryüzündeki  kötü güçlerin tehdit  ve  savaş  etmelerine, sessiz  kalma.

Allahíım bugün; Yıpranmamamız  için  arıt, arıt  bizleri ey insansever  Allah, merhamet  eyle sadakatli Efendi, öfkenle  bizleri  sorgulama, başlangıç  ve yaratılıştan önceki  duruma  getirme  fakat  bu  sıkıntılı dönemlerde  bizlerle  beraber  ol. Güç ver bize Allahímız  çünkü Sana  güvendik, Senin  Adıína  cesaretlendik . Kıyamete  kadar  bizlerle  beraber  olduğunu  belirten, söylediğin  sözü  tasdik  et. Hristiyanların  kudret  simgesi  yükselsin, bizleri  sindirenler  rezil  olsunlar, yılsınlar, bizleri  savaş ve  muharebe  ile  tehdit  edenler  utansınlar  ve  zayıf  olsunlar, onların  gücü  hezimete  uğrasın, sülaleleri  varlıksız  olsun. Ve tüm  bunlar  bilsinler  ki  Senin  Adın  Rabídir. Yeryüzünün tamamında  yegane, en  Yüce, Sensin  Efendimiz.  Rab  Allahıímız  biz  günahkar  ve  takdirsiz  kulların, Sana  dua  ederek yalvarıyoruz, bizleri, Seníin  arsız  yalvarıcılarının  dualarını  denetle  ve  merhamet  eyle, çünkü  bütün  bunlara  günahlarımız  ve  kaidesizliğimizden  dolayı  maruz  kaldık. Ama  bizi  Adınídan  dolayı  Efendiímiz  sona  erdirme  ve  ahtini  geciktirme, sadakatinden dolayı merhametini  üstümüzden  esirgeme, göklerdeki  Pederiímiz  ve  Tek  Ebeveyinli  Oğluínun sevgisi için  ve  Kutsal  Ruhuínun  merhameti  için  günahlarımızı ve  kanunsuzluğumuzu  anımsama. Ancak  merhametlerin  hızlı  yolla  bize  ulaşsın, çünkü  şiddetle  kısıldık. Adıníın  görkemi için bizlere  yardım  et. Yüce  sadakatine  ve  merhametlerinin  çokluğuna  göre  kabahat  ve  günahlarımızı  görmezlikten  gel. Ey çok güçlü  Efendiímiz, biz  günahkarların  duasını  kabul  et  ve  insan  ırkını  tehdit  eden  tehlikeleri  geçersiz  kıl,  yeni  bir  olası  savaşın  felaket  bulutlarını  erit. Peder,  Oğul  ve  Aziz  Ruhíun, tamamen kutsal  Adıínın  şimdi  ve  ebetlere  kadar  Yücelmesi  için, senin  esenliğini  sabit  eyle.

Amin

 

 

23-5-2014 tarihinde yazťldť.

23-5-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN