Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

Sabah Duası - Akşam duası - Gece duası

 

Sabah Duası

Uykudan kalktığında, yattığın yerden ayrıl ve saygıyla ve Allah Korkusu ile dur ve şöyle dua et:

‘Peder, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrının adıyla Âmin.

Yücelik senindir ey ilahımız yücelik senindir. Ey teselli veren, her yerde hazır olan, gerçeğin ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan, göksel kral gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.


Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Peder Oğul ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar.
Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.
Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan ve şeref olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.


Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Âmin.

Daha sonra şu Troparyon:

Uykudan kalkışımızda sana secde ederiz, sana haykırırız, ey güç sahibi, meleklerin tesbihi ile sana hamd ederiz. ’Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, ey Allahımız, Tanrı Validesi için bize acı.

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun:

Beni uykumdan ve yatağımdan kaldırdın, ey Rabbim aklımı ve yüreğimi aydınlat ve seni tesbih etmek için dudaklarımı aç, ey Kutsal Üçleme sana haykırıyorum: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, sen ey Allahım, Tanrı Validesinin şefaati ile bize acıma eyle.

Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar, Âmin: İşte yargıç ansızın geliyor ve her birimizin amelleri sayılacak. Bu nedenle geliniz, gece yarısında korkuyla haykıralım, Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, sen ey Allahım, Tanrı Validesinin şefaati ile bize acıma eyle.

On iki kere: Ya Rab Merhamet Eyle.

Ey Kutsal Üçleme, uykudan uyandığım şu anda sana şükrederim. Çünkü sen iyiliklerinin çokluğu ve sabrınla ben günahkâr kuluna gazap etmedin ve beni suçlarımla ezmedin. Aksine âdetin olduğu üzere bana acıyıp, ümitsizliğe kapılmış olan beni uyandırıp kaldırdın, sana erkenden hamd edip yüceltmek için, aklımın gözlerini aydınlat ve sözlerini düşünmek için ağzımı aç ki, öğütlerini anlayayım. Ve senin iradeni yerine getireyim. Ve yüreğimin itirafı ile sana terennüm edip, kutsal adını tesbih edeyim, ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh.

Ey her şeye hükmeden İlahımız, sana yücelik olsun. Çünkü sen tanrısal inayetinle, ben günahkâr ve müstahak olmayan kulunu uyandırmaya layık bularak, kutsal evine girme imkânı verdin. Kutsal güçlerinden kabul ettiğin gibi, benim de yalvarışlarımın sesini kabul eyle. Alçakgönüllülük ruhu ve temiz bir yürekle günahkâr dudaklarımdan çıkan tesbihlerimin sana sunulmasını kabul et ki, nefsimin aydınlık ve güzel meşalesiyle Akıllı Bakireler örneğine ortak olayım. Ve seni yücelteyim. Ey Pederde ve Kutsal Ruhta yüceltilen Oğul. Âmin.

Kutsal Pederlerimizin duaları ile Allahımız Rab İsa Mesih bize merhamet eyle ve kurtar. Amin.


 

Akşam duası

‘Peder, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrının adıyla Âmin.
Geliniz Kralımız ve ilahımız Mesih’e secde edip diz çökelim(3 kere).

MEZMUR 104
RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın, Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi geren, Evini yukarıdaki sular üzerine kuran, Bulutları kendine savaş arabası yapan, Rüzgarın kanatları üzerinde gezen, Rüzgarları kendine haberci, Yıldırımları hizmetkâr eden sensin. Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, Asla sarsılmasın diye. Engini ona bir giysi gibi giydirdin, Sular dağların üzerinde durdu. Sen kükreyince sular kaçtı, Göğü gürletince hemen çekildi. Dağları aşıp derelere aktı, Onlar için belirlediğin yerlere doğru. Bir sınır koydun önlerine, Geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye. Vadilerde fışkırttığın pınarlar, Dağların arasından akar. Bütün kır hayvanlarını suvarır, Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. Kuşlar yanlarında yuva kurar, Dalların arasında ötüşürler. Gökteki evinden dağları sularsın, Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar. Hayvanlar için ot, İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, Yüreklerini sevindiren şarabı, Yüzlerini güldüren zeytinyağını, Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin. RAB`bin ağaçları, Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar. Kuşlar orada yuva yapar, Leyleğin evi ise çamlardadır. Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır. Mevsimleri göstersin diye ayı, Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur, Başlar kıpırdamaya orman hayvanları. Genç aslan av peşinde kükrer, Tanrı`dan yiyecek ister. Güneş doğunca İnlerine çekilir, yatarlar. İnsan işine gider, Akşama dek çalışmak için. Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu. İşte uçsuz bucaksız denizler, İçinde kaynaşan sayısız canlılar, Büyük küçük yaratıklar. Orada gemiler dolaşır, İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan* da orada. Hepsi seni bekliyor, Yiyeceklerini zamanında veresin diye. Sen verince onlar toplar, Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. Ruhun`u gönderince var olurlar, Yeryüzüne yeni yaşam verirsin. RAB`bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yaptıklarıyla! O bakınca yeryüzü titrer, O dokununca dağlar tüter. Ömrümce RAB`be ezgiler söyleyecek, Var oldukça Tanrım`ı ilahilerle öveceğim. Düşüncem ona hoş görünsün, Sevincim RAB olsun! Tükensin dünyadaki günahlılar, Yok olsun artık kötüler! RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! RAB`be övgüler sunun!


 

MEZMUR 141
Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş! Sana yakarınca sesime kulak ver! Duam önünde yükselen buhur gibi, El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün! Ya RAB, ağzıma bekçi koy, Dudaklarımın kapısını koru! Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin, Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım; Onların nefis yemeklerini tatmayayım. Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, Başım reddetmez onu. Çünkü duam hep kötülere karşıdır. Önderleri kayalardan aşağı atılınca, Dinleyecekler tatlı sözlerimi. Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, Saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına. Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB, Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma! Koru beni kurdukları tuzaktan, Suç işleyenlerin kapanlarından. Ben güvenlik içinde geçip giderken, Kendi ağlarına düşsün kötüler.


 

MEZMUR 142
Yüksek sesle yakarıyorum RAB`be, Yüksek sesle RAB`be yalvarıyorum. Önüne döküyorum yakınmalarımı, Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı. Bunalıma düştüğümde, Gideceğim yolu sen bilirsin. Tuzak kurdular yürüdüğüm yola. Sağıma bak da gör, Kimse saymıyor beni, Sığınacak yerim kalmadı, Kimse aramıyor beni. Sana haykırıyorum, ya RAB: “Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum. Haykırışıma kulak ver, Çünkü çok çaresizim; Kurtar beni ardıma düşenlerden, Çünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan, Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak, Bana iyilik ettiğin için.


 

MEZMUR 130
Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB, Sesimi işit, ya Rab, Yalvarışıma iyi kulak ver! Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, Kim ayakta kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın, Öyle ki senden korkulsun. RAB`bi gözlüyorum, Canım RAB`bi gözlüyor, Umut bağlıyorum O`nun sözüne. Sabahı gözleyenlerden, Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, Canım Rab`bi gözlüyor. Ey İsrail, RAB`be umut bağla! Çünkü RAB`de sevgi, Tam kurtuluş vardır.
İsrail`i bütün suçlarından Fidyeyle O kurtaracaktır.


 

MEZMUR 117
Ey bütün uluslar, RAB`be övgüler sunun!
Ey bütün halklar, O`nu yüceltin! Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, RAB`bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB`be övgüler sunun!

Ey pederin kutsal yüceliğinin parlak nur’u, sen ki kutsalsın ve ölümsüzsün ey İsa Mesih, güneşin batımına erdik ve akşam Nur’unu gördük, Peder Oğul ve Kutsal Ruh’u tesbih edelim. Çünkü onlar her vakitte doğru sesleriyle yüceltilmeye layık bir ilahtır, ey yaşam veren tanrıoğlu bütün âlem seni yüceltir.
Ey Tanrı senin Adınla beni kurtar ve senin kuvetinle beni hükmet.
Bu akşamı günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab, babalarımızın ilahı, sen mübareksin, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Âmin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab, bana emirlerini öğret, mübareksin Ya Rab, bana yasalarını anlat, mübareksin ey kutsal olan, adaletinle beni aydınlat. Ya Rab merhametin ebetlere kadar ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Övgü sana gerekir, tesbih sana layıktır, yücelik senindir, Ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.


 

MEZMUR 123
Gözlerimi sana kaldırıyorum, Ey göklerde taht kuran! Nasıl kulların gözleri efendilerinin, Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa, Bizim gözlerimiz de RAB Tanrımız`a öyle bakar, O bize acıyıncaya dek. Acı bize, ya RAB, acı; Gördüğümüz hakaret yeter de artar. Rahat yaşayanların alayları, Küstahların hakareti Canımıza yetti.

Ey Allahım söz verdiğin üzere, artık ben kulunu huzur içinde salıver. Çünkü bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp, halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.


Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.


Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan  olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.


Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Âmin.
Çünkü krallık ve güçlülük ve şan, senindir, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Amin
Kutsal pederlerin dualarıyla ey rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih merhametinle bizleri kurtar. Amin.

 

Gece duası

Uyumadan önce saygıyla ve Allah Korkusu ile dur ve şöyle dua et:
‘Peder, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrının adıyla Âmin.

Yücelik senindir ey ilahımız yücelik senindir. Ey teselli veren, her yerde hazır olan, gerçeğin ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan, göksel kral gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar. Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle
(3 kere). Peder Oğul ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle. Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan ve şeref olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Çünkü krallık ve güçlülük ve yücelik, senindir, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve sonsuzluğa kadar. Amin

Ya Rab acıma eyle (12 kere)
Peder, Oğul ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin
Kralımız olan ilahımıza secde edip diz çökelim. Kralımız olan ilahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim. Kralımız, Rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.


 

MEZMUR 50
Ey Tanrım, lütfet bana,Sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahlarımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem ki sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğreten bana. Beni mercan köşküotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.


 

MEZMUR 69
Ey Tanrım kurtar beni! Yardımıma koş, Ya Rab! Utansın canımı almaya çalışanlar, yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararını isteyenler, rezil olsunlar! Bana, Oh! Oh! çekenler, geri çekilsinler utançlarından! Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler! “Tanrı yücedir!” desin hep Senin kurtarışını özleyenler! Bense, mazlum ve yoksulum, ey Tanrı yardımıma koş! Yardımcım ve kurtarıcım sensin, Geç kalma, Ya Rab!


 

MEZMUR 142
Duamı işit Ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine, bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıtla beni, Ya Rab, Tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yeri bildir, çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, Ya Rab; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun düz yolda bana öncülük etsin! Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni, sıkıntıdan. Sevginden ötürü, öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı, çünkü senin kulunum ben.


 

Büyük Yücelik İlahisi:
En yücelerde rabbe izzet yeryüzünde selamet ve insanlara sevinç olsun. Seni tespih ederiz, seni kutlarız, sana secde eder yüceltiriz, Yüceliğinin büyüklüğü ve celali için sana şükrederiz. Ey kral rab, semavi ilah, her şeye hakim olan baba, ey biricik oğul, Rab İsa Mesih ve ey kutsal ruh. Ey Rab ilah, ey Allah’ın kuzusu ve pederin oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan bize acıma eyle ey insanların günahlarını kaldıran. Yalvarışlarımızı kabul et, ey babanın sağında oturan ve bize acıma eyle. Çünkü yalnız sensin kutsal olan, Allah yüceliğinin baba  da rab İsa Mesih olarak sensin, Amin. Her gün seni kutluyor, Adını tespih ediyorum ebetler ebedince. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü sana karşı günah işledim. Ya Rab sana sığındım senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü sen İlahımsın. Çünkü hayatın gözü sendendir ve senin nurunla nuru görürüz. Seni tanıyanların üzerine rahmetini ver. Bu geceyi günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın İlahı Sen mübareksin, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab bana emirlerini öğret, Mübareksin Ya Rab, bana yasalarını anlat, Mübareksin ey kutsal olan adaletinle beni aydınlat. Ya Rab merhametin ebetlere kadar ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü gerekir, sana tespih layıktır, yücelik senindir, ey Peder Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.


 

Büyük İman Duası:
Bir tek Allah'a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaratanı , her şeye kadir Peder Allah'a inanıyorum.Tüm asırlardan önce Peder'den doğmuş olan, Allah'ın biricik Oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa'ya inanıyorum. O, Allah'tan Allah, Nur'dan Nur, gerçek Allah'tan gerçek Allah'tır. Yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, Kutsal Ruh'un kudretiyle bakire Meryem'den vücut alıp insan olmuştur. Pontius Pilatus zamanında bizim için acı çekerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş, ve Kutsal Yazılara göre üçüncü gün dirilmiş. Göğe çıkmış ve Pederin sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gelecek ve onun hükümdarlığı son bulmayacaktır. Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder’den çıkıp, Peder ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh'a inanıyorum. Elçisel, evrensel ve kutsal olan tek Kilise'ye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin


Gerçekten seni övmek yerinde olur, ilahımızın Validesi. Daima mutlu anılan ve tüm ayıplardan arınmış olan ilahımızın Annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyassız ölçüde yücesin, sen ki Allahın Kelamını tahripsiz doğurdun. Gerçekten sen ilahımızın annesisin, seni yüceltiriz.


 

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere).  Peder Oğul ve Kutsal Ruha yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.


Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle. Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan ve şeref olsun. Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.


Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Çünkü krallık ve güçlülük ve yücelik, senindir, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve sonsuzluğa kadar. Amin
Merhamet eyle Ya Rab (40 kere söylenir.)

Sen ki her zaman ve her saatte yerde ve gökte sana secde edilir, ey yüceltilen, rahmeti bol, şefkati çok, sabrı uzun, sadıkları seven ve günahlılara merhamet veren, herkesi beklenen iyilikler ümidiyle kurtuluşa davet eden Mesih İlahımız, Sen Ya Rab şu saatteki dileklerimizi kabul et ve tavsiyelerini yapmak üzere yaşamımızı kolaylaştırır, canlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, fikirlerimizi dirilt, niyetlerimizi arındır ve bizi her şerden, ağrıdan ve hüzünden kurtar, aziz meleklerinle bizi kuşat ki onların arasında korunmuş ve iyiye yönelmiş olalım. İman birliğine ve yanına yaklaşılmayan yüceliğinin bilincine ulaşalım. Çünkü sen sonsuza kadar mübareksin.


 

Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a  yücelik olsun, Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.Amin.


Ey şerobimlerden daha saygın ve Serafimlerden daha üstün olan, sen ki fesatsız bir halde Allah’ın kelamını doğurdun. Sensin gerçek tanrı validesi ve seni yüceltiriz. Merhamet eyle Ya Rab (12 kere söylenir.) Bize yardım et ve kurtar ey Tanrı validesi.

Meryem anaya ait dua:
Ey temiz bakire, kötülüklerden arınmış, Allah’ın gelini, ayıpsız ve kirliliklerden arınmış hanımefendi, senin mucizevî doğumunla Allah’ın Kelamı beşeriyetle birleşti, uzaklaştırılmış tabiatımızı göktekilerle bir araya getirdin, sensin ümitsiz olanların tek ümidi, sensin savaşçıların yardımcısı ve sana koşanların hazırlıklı koruyucusu, ey bütün Hıristiyanların sığınağı ben günahkâr, suçlu, kötü fikir ve sözlerle kirlenmiş ve ömrünün lezzetlerine önemsiz gayretlerle hizmetkâr olmuş kulunu geri çevirme. Fakat sen insanları seven ilahın annesi olduğun için ben günahkâr kuluna acı ve şefkat eyle ve kirlenmiş dudaklarımdan sana takdim ettiğim dileklerimi kabul et ve oğlun rabbimiz ve efendimize onun nezdinde kabul gören kişiliğinle vasıta ol, sevgi ve şefkatinin kanatlarını üzerime açsın ve sayısız heveslerimi hoş görsün ve beni tövbeye yöneltsin ve vasiyetlerini korumamı ve yerine getirmemi sağlasın, iyilik ve doğruluğa götüren sen ey şefkatli ve merhametli bakire daima yanımda ol, şu andaki ömrümde çekici şefaatinle ve yardımınla kötülük dolu inat yollarından beni ayır ve kurtuluşa yönelt ama bu bedbaht canımı teslim edeceğim anda çevremde hazır ol ve kötülük dolu şer ruhlarını bende uzak tut ve korkunç yargı gününde beni ebedi cezadan ve azaptan koru senin vasıtan ve yardımlarınla başarabileceğim, oğlunun şan ve şeref dolu ve tarifi imkânsız yüceliğini miras almayı nasip eyle, ey ilahımızın validesi kutsal hanımefendimiz.
 

Rabbimiz İsa Mesihe ait dua :
Ey efendimiz, uykuya dalmakta olan bizlere bedensel ve ruhsal rahatlık ver ve günahın karanlık uykusundan ve gecenin kötü arzu ve zevklerinden koru, heveslerimize sükûnet ver, hileyle bizleri etkisi altına alan kötülük oklarının kızgınlığını söndür, bedenlerimizin kavgalarını yok et, aklımızın bütün yersel tasarılarını uyut ve bize uyanık bir akıl, temiz bir fikir ve dikkatli bir yürek ve her şeytani hayallerden uzak bir uyku ver ey Allah’ım. Ve dua saatinde senin vasiyetlerine bağlı bir halde bizi uyandır ki devamlı senin kurallarını içimizde dile getirmeye sahip olalım ve bütün gece seni yücelten söylemleri bize hibe et ki senin büyük ve saygın adını tesbih edelim, yüceltelim ve kutsayalım, ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.
 

Ebediyen bakire olan mübarek ve şerefli Tanrı validesi, duaları-mızı ilahımız ve Oğluna takdim et ve kurtuluşumuz için vasıta ol.
 

Baba ümidim, Oğul sığınağım ve Kutsal Ruh koruyucumdur. Ey kutsal üçlü sana yücelik ve şan olsun.


Ey tanrı validesi bütün ümitlerimi sana bağladım beni koru.
 

nsan hayatını koruyan Melek duası)
Ey bedbaht nefsimi ve zayıf hayatımı koruyan Melek ben günahkâr olanı ihmal etme, cehaletim ve savurganlığım nedeniyle benden uzaklaşma ve bu ölümlü bedenim üzerinde şeytanın hüküm sürmesine fırsat verme, fakat zayıf ve ahmak elimden tut ve beni kurtuluş yoluna yönelt. Evet, canımı ve bedenimi koruyan Allah’ın aziz meleği, bütün hayatım boyunca sana verdiğim üzüntüler için beni bağışla ve eğer bu günümde günah işlediysem bu gece benim için koruyucu ol ve beni inadın bütün hilelerinden koru ki herhangi bir günah ile Allah’ı kızdır-mayayım ve benim için rabbe şefaat et ki korkusu içimde kalsın ve iyilikleri için beni yaraşır bir kul eylesin. Amin.
 

Ey nimete eren Tanrı Validesi Meryem, Rab seninledir. Sen kadınlar arasında mübareksin ve senden doğan mübarektir. Çünkü sen kurtarıcımızı doğurdun. (3 kere söylenir.)


Kutsal pederlerin dualarıyla ey rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih merhametinle bizleri kurtar.
Amin.

4-10-2008 tarihinde yazéldé.

4-10-2008 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN