Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

DUALAR

 

SABAH DUASI

 

Uykudan kalktığında, yattığın yerden ayrıl ve saygıyla ve Tanré Korkusu ile dur ve şöyle dua et:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrı’nın adıyla. Amin.

Yücelik senindir ey Tanré’méz yücelik senindir.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan, gerçeğin ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle. (3 kere)

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Ámin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Ámin.

Göklerdeki Babaméz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun. Bugün de bize gündelik ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Kutsal Üçleme’ye ait Troparyonlar:

Uykudan kalkışımızda Sana secde eder, Sana haykırırız, ey güç sahibi, meleklerin övgüsü ile Sana şükrederiz: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, Sen ey Tanrémız, Tanrédoğuran’én aracılığı ile bize merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun.

Beni uykumdan ve yatağımdan kaldırdın, ey Rab’bim, aklımı ve yüreğimi aydınlat ve Seni övmek için dudaklarımı aç, ey Kutsal Üçleme sana haykırıyorum: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, Sen ey Tanrémız, Tanrédoğuran’én aracılığı ile bize merhamet eyle.

Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin

İşte yargıç ansızın geliyor ve her birimizin eylemleri sayılacak. Bu nedenle geliniz, gece yarısında korkuyla haykıralım: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, Sen ey Tanrémız, Tanrédoğuran’én aracılığı ile bize merhamet eyle.

Ya Rab merhamet et. (12 kere)

Ey Kutsal Üçleme, uykudan uyandığım şu anda Sana şükrederim. Çünkü Sen iyiliklerinin çokluğu ve sabrınla ben günahkâr kuluna eziyet etmedin ve beni suçlarımla ezmedin. Aksine âdetin olduğu üzere bana acıyıp, ümitsizliğe kapılmış olan beni uyandırıp kaldırdın, Sana erkenden şükredip Seni yüceltmem için, aklımın gözlerini aydınlat ve sözlerini düşünmek için ağzımı aç ki, öğütlerini anlayayım. Ve Senin iradeni yerine getireyim. Ve yüreğimin itirafı ile Sana ilahiler söyleyip, kutsal adını yücelteyim, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Ey her şeye hükmeden Tanré, Sana yücelik olsun. Çünkü Sen Tanrısal lütfunla, ben günahkâr ve değersiz kulunu uyandırmaya layık bularak, kutsal evine girme olanağı verdin. Kutsal güçlerinden kabul ettiğin gibi, benim de yalvarışlarımın sesini kabul et. Alçakgönüllülük ruhu ve temiz bir yürekle günahkâr dudaklarımdan çıkan övgülerimin Sana sunulmasını kabul et ki, canımın aydınlık ve güzel meşalesiyle Akıllı Bakireler örneğine ortak olayım. Ve Seni yücelteyim. Ey Baba’da ve Kutsal Ruh’ta yüceltilen Oğul. Âmin.

Kralımız olan Tanrémıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrémız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrémız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Mezmur 51

Ey Tanrı, lûtfet bana, sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,  yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lûtfet, Siyon'a iyilik yap, Yeruşalim'in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

İnanç İkrarı

İnanérém bir Tanré’ya

Her şeye gücü yeten Baba’ya

göğün ve yerin, tüm görünen ve görünmeyenlerin Yaradanéna.

Tek Rab İsa Mesih’e,

Tanré’nén Oğlu’na,

Tek doğana, tüm çağlardan önce Baba’dan doğana,

Işék’tan Işék,

Gerçek Tanré’dan Gerçek Tanré’ya,

Doğan’a, yaratélmayana,

Baba ile aynı özde Olana.

Herşeyin O’nun aracılığıyla yaratéldéğéna.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

göklerden aşağéya inene,

ve Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem’den beden alana ve insan olana.

Üstelik bizler için Pontuslu Pilatos çağénda çarméha gerilene, acé çekerek ölene ve gömülene.

Kutsal Yazélara göre üçüncü gün dirilene.

Göklere yükselene ve Babasénén sağénda oturana.

Dirileri ve ölüleri yargélamak için görkemle yine gelecek olana.

O’nun ki Kralléğénén sonu olmayana.

Kutsal Ruh’a, Rab’be, yaşam verene,

Baba’dan çékana,

Baba ve Oğul ile birlikte tapélana ve onurlandérélana

Peygamberler aracéléğéyla konuşmuş olana,

Bir, kutsal, evrensel ve elçisel Kilise’ye,

Onaylarém günahlarén bağéşlanmasé için tek vaftizi.

Beklerim ölülerin dirilişini ve gelecek çağén yaşaméné.

Amin +.

 

Büyük Yücelik İlahisi

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltir, Seni över, Sana taparız. Yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanré, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanré, ey Tanré’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan, bize acı. Ey insanların günahlarını kaldıran yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan bize acı. Çünkü Baba’nén görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Amin. Her gün seni yüceltiyor, adını övüyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab, her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana merhamet et ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab sana sığındım, Senin isteğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağé Sendendir ve Senin ışığınla ışığı görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahé günahsız geçirmeye bizi layık et Ya Rab. Babalarımızın Tanrésé Sen Kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Kutsalsın Ya Rab bana emirlerini öğret, Kutsalsın Ya Rab, bana yasalarını anlat, Kutsalsın ey Kutsal olan, doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuzdur, ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, Sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey bütün evreni yöneten Baba Tanré, O’nun tek Oğlu Rab İsa Mesih ve Kutsal Ruh, tek Tanré, tek Güç, ben günahkâra merhamet et ve kendi bildiğin hükümlerin üzere ben layık olmayan kulunu kurtar, çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutsalsın. 

İsa Mesih, gerçek ışık, dünyaya gelen her insanı aydınlatan ve onu kutsayan, Senin yüzündeki ışık bizim üstümüzde de belirsin, erişilmez olan o ışığı görelim, bizim girişimlerimizi Senin emirlerini yerine getirmeye yönlendir. Senin en temiz annen olan Meryem Anne’nin ve tüm azizlerin aracılığéyla. Amin. 

 

24-09-2014 tarihinde yazéldé.

24-09-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN