Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri
ORTODOKS EĞITIM VE TERAPÖTIK

 

RUHSAL YAŞAM HAKKINDA

Valaamlı Jean “Bereket hediyeleri, Bir Keşişin Bu Dünyanın Çocuklarına Mektupları" , "Sel de la Terre" yayénları.

 

The Bible - The Parable of the Shrewd Manager Stock Photography

 

Mektup 7, 14 Ağustos 1945

Mesih bizimledir !

Güzel mektubunu aldım ve sevgiyle okudum.

Ruhsal yaşama özlem duyman iyidir ama Ruhu söndürmemeye gayret et.  Dünyada yaşayanlar için ruhsal yaşam geliştirmek daha zor olmakla beraber, Rab gayret gösterenlere yardım eder.  Durumumuzun garipliği Aziz Yuhanna Klimakos’u da şaşırtıyor : « Erdemle yaşamak için, herşeye kadir Tanrı, melekler ve azizler bize yardımcı iken; buna karşın bizi günaha sevkedecek İblis tek başına iken; nasıl oluyor da erdemli olmak yerine kendimizi kolayca ihtiraslara ve günahlara kaptırabiliyoruz ? »  Aziz bu sorunun yanıtını bize vermiyor.  İki şey düşünebiliriz.  Bir yandan bizim, itaatsizliğimiz ve içinde yaşadığımız dünyanın bitmez tükenmez ve şaşırtıcı baştançıkarıcılıklarıyla bozulmuş doğamız bu duruma yol açabilir.  Diğer yandan da Rab, bizim egemen özgürlüğümüze müdahale etmek istemiyor olabilir.  Tüm gücümüzle erdeme yönelmeliyiz ; ama ne var ki erdemde sebatkâr olabilmemiz bize değil Rabb’e bağlıdır.  Rab bizi çilekârlığımızla değil, alçakgönüllülüğümüzle erdemde tutar.  Aziz Yuhanna Klimakos şöyle diyor : « Bir yerde düşmüşsek eğer, öncesinde kibir vardır. »

Yine de Rab, derin bağışlayıcılığla, zayıf olan bizlere pişman olma yetisini vermiştir zira doğamız günaha yatkındır.  Bizzat kendi tecrübeleriyle, doğamızın inceliklerini enine boyuna incelemiş olan Aziz Babalar, yazılarında günahla mücadelenin yollarını ayrıntılı olarak gösteriyor ve bizi teselli ediyorlar.  Madem ki şimdi bu göze görünmez mücadelenin içindesin ona daha çok danış !

Nasıl dua edeceğine gelince, karar verecek olan sensin.  Benim sana telkifim : ettiğin dua havada kalmasın, sırf bir kuralı yerine getirmek için olmasın.  Duada dikkatli olmaya gayret et !  Kuralın kölesi olma ; duayı kısa tutmak, aceleyle dua etmekten daha iyi değil midir ?  Bu görüş benim değil, Suriyeli Aziz İzak’ın.  ‘Görünmeyen Mücadele’de de bundan söz edilir ama hangi bölümde olduğunu hatırlamıyorum.

Duada liyakatsiz yoldaşın.

 

Mektup 10, 10 Temmuz 1946

Mesih bizimledir !

Ruhsal bir hayat sürmeni ve Tanrı sevgisiyle ve kendi kurtuluşun için, vicdanını rahatsız eden ne varsa dile getirmeni diliyorum.  «Ayakta durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin » diyor Havâri (1.Korint., 10 : 12).  Tanrı’nın lûtfu olmazsa tüm önlemlerimiz parça parça dökülür zira, sana daha önce de söyledim : erdemlerde sebatkâr olmaya bizim gücümüz yetmez.  Erdemlere yönelmeli ve bunun için kendimizi zorlamalıyız, bizim özgürlüğümüz bundan ibarettir.

Şimdi iç yaşam hakkında bazı temellere sahipsin ve belli bir tecrübe edindin.  Gücüne ve ayırabileceğin zamana göre, kendini içinden dua etmeye daha çok zorla.  Kendini ölümün anısına da alıştır ve bunu sana lûtfetmesi için Tanrı’ya yalvar.  Dünya yaşamımızın ne kadar istikrarsız, değişken ve geçici olduğunu gör ; yaşam, dikkatli olmayanın aklını çeler.  İç huzura kavuşmak için tek bir yol vardır : sürekli dua !  Can sıkıntın ve kederin geçecektir ; sabırlı ol ve cesaretini kaybetme !  Rab yardımcın olsun ve seni korusun !

Bizim düşünce tarzımızın yabancısı olanların sözüne inanmak iyi olmaz.  İnsan insandır : bazen pireyi deve yapar ve sadece zaafları görür.  Bu gibiler hücrede akıtılmış gizli gözyaşlarını bilemezler, münzevî keşişin iç dünyasına da nüfuz edemezler.  Ruhsal ilerleyiş dereceleri çeşitlidir.  Maneviyat sahibi bir kişiyi sadece maneviyat sahibi bir diğeri anlar.  Herkese iyi, kendine ise herkesten kötü gözle bakmak kadar yararlı bir şey yoktur.  Sana daha önce de söylediğim gibi, sadece kendine dikkat et : herkesten beter olduğunu göreceksin.

Liyakatsiz dualarımda her zaman sizi anımsıyorum.  Rabb’in merhameti sizinle, imanınıza göre olsun !

 

Mektup 13, 6 Aralık 1946

Bütün sorularına karşılıklı konuşarak cevap vermek isterdim, her şeyi yazıyla ifade etmek mümkün değil. Şu doğru olsa gerek : kendimize dikkat edecek olursak, diğerleri gözümüze hoş görünür ; gerçekten de sağlıklı göz herkese doğru bakar, kem göz ise herkesi yamuk görür.  Aziz Kasianus’un kitabını buldun demek !  Ara sıra oku !  Gerçi keşişler için yazmıştır ama manastır dışında yaşayanlara da hitap eder.  Bu kitaptan özenle seçilmiş bölümler ‘Filokalia’, cilt II’de de yer almaktadır.

Madem ki “Azizlerin Yaşamları”nı seviyorsun, onları da oku !  Burada, her gün yemekhanede okuyoruz, çok kişinin gözlerinin yaşardığını gördüm.

Demek ki ziyaretler ve sohbetler sonrasında kedere kapıldığını görüyorsun ; öyleyse, imkân nispetinde kaçın bunlardan.  Birkaç kişi bundan memnun kalmasa da önemi yok.  Dert edinme !

Karanlıktan mı korkuyorsun ?  Ben de !  Bu bize ne kadar zayıf ve Tanrı’nın İnayetine imansız olduğumuzu gösteriyor.  Rahibeler manastırından yaya dönerken, yolun beş kilometresi ormandan geçiyordu ; bir yerde o kadar korktum ki tüylerim diken diken oldu, kulaklarım titremeye başladı.  Arkamdan gelen birisi var sanıyordum.  Döndüm, istavroz çıkardım ve yoluma devam ettim.  Kutsal Yazı şöyle diyor : « Gerçekten korku usun sunduğu destekleri bırakmaktan başka bir şey değildir. » (Bilgelik 17:11)

Sıkıntına gelince.., Aziz Pederler « Sıkıntıyla yapılan daima şeytanlardan gelir » demişlerdir.  Haç’ın ve Validetullah’ın önünde secde et, yeter.  Selâmette ol !  Aziz Barsanufius ‘da 430. soruyu ve cevabını oku, 433’ü de... kendini de çevreni de daha berrak görürsün.  Tüm dua kuralını yerine getiremedim diye kendini sıkıntıya sokma, bir kuralın da kölesi olma !  Vergi memurunun duasına sâdık kal : « Ey Tanrı[m], ben günahkâra merhamet eyle ! » ve Tanrı’yı hatırla.  Böylesi bütün dua kurallarına bedeldir.  Aziz İzak’ın kitabının 136. sayfasında yazanı oku ‘Görünmeyen Mücadele’nin ikinci kısmının 20. bölümünü de oku.  Gözlerin yaşarırsa, kuruyuncaya kadar bekle.  Gözyaşı her zaman yararlıdır ama endişeye kapılma.  Şunu da bil ki dikkatsizce edilen dua hiçbir zaman gözyaşı getirmez.  Yatağa girdiğinde, aklında Tanrı düşüncesi ve Kutsal Yazıların, özellikle de İncil’in anıları olsun.  Bırak, gözyaşların serbestçe aksın.

Günah çıkarırken gözyaşı dökmeye çalışma, vicdanını ne rahatsız ediyorsa onu söyle, fazlasını değil.  Belli ki X. Güç bir dönemden geçiyor şu sıralarda ; ona kızmak değil, onun için dua etmek gerekir.  Ona pek fazla dikkat etmemekle, işine karışmamakla iyi ediyorsun.

Rab sizlere sağduyu ve barış lûtfeylesin.

 

 

5-4-2013 tarihinde yazéldé.

5-4-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN