Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

 ORTODOKS EĞİTİM VE TERAPÖTİK

 

İSA DUASI

 

 

İsa Duası tek bir cümleden ibarettir :

ォ Tanrı地ın Oğlu İsa Mesih Efendimiz, ben günahkâra Merhamet eyle サ. 

Günboyu sadece bu duayı okuyan keşişler vardır.  Yüreğimiz sürekli dua eder, uykuda bile.  İsa馳ı böylece içselleştiririz, böylece O gelir, yüreğimize yerleşir.  İsa Duası bir imdat çağrısı olduğu gibi : ォ İsa Mesih Efendimiz, bana merhamet eyle サ, bir tevazu işareti ve İsa地ın adını anma fırsatı olarak çok geniş kapsamlı bir yakarıştır.  Bir anlamda, hristiyan imanını özetler zira kişinin yüreğini İsa地ın Adına açmakta ve ilâhî enerjinin akışını sağlamaktadır.  Ortodoks ilâhiyatında ォ öz サ ve ォ enerji サ birbirinden farklıdır.  Allah, özünde erişilmezdir çünki insan kendi konumunu aşamaz ; yaratılmış bir varlıktır, yaratıcı değildir.  İnsan özü tanrı özünden değildir.  Bu düzeyde Tanrı erişilmezdir.  Ancak, Tanrı dünyada Kendini gösterir.  Tanrı地ın dünyada tezahürü ortodoks inancında ilâhi enerji olarak tanımlanır ve bu düzeyde Tanrı ile paydaşlık mümkündür.  İnsan, bu düzeyde, Tanrı地ın yeryüzündeki tezahürüne iştirak edebilir ve her iki tarafın isteğiyle, paydaşlık anlamına gelen iştirak, yani dinamik bir karşılaşma gerçekleşir.

 

İsa Duasında her şey İsa地ın ruhun derinliklerinde aralıksız tekrarlanan Adı çevresinde, Adıyla insanın kalbinde var olan İsa ile sürekli bir paydaşlık içinde billûrlaşır.

Böylece sükûna, iç huzura kavuşuruz.  Bu çağrı Ortodoks Doğunun tipik duasıdır : ォ İsa地ın ismi aldığınız her solukla ve tüm yaşamınızla bütünleşsin... サ  İsa Duası ッki aslında İncil壇eki vergi memurunun yakarışıdırッ tüm Kutsal Kitabın, Kutsal Kitaptaki mesajın tamamının en basit özüdür.  İsa地ın Rab sıfatının, İlâhî Teslis壇eki evlât sıfatının dile getirilmesidir...  Başlangıç ve son burada Mesih段n adının ォ gizemli varlığı サ ile tek bir sözde bir araya gelmiş olmaktadır.  Bu duanın ruhumuzun derinliklerinde sürekli çınlamasının sebebi de budur.  Bu en yüce tekniğe ulaşıldığında artık düşünceyi zorlamaya gerek yoktur, İsa地ın adı sürekli bir dua, soluğumuzun ritmini izleyen bir çağrı hâlinde Kendiliğinden içimizden fışkırır, uykuda bile aldığımız soluktan ayrılmaz.  ォ Uyuyorum ama yüreğim uyanık サ (Neşideler Neşidesi, 5: 2).  Bunu gerçekleştirebilmek için gerekli bir teknik vardır ama mutlak değildir.  Asıl hedef de değildir.  Aslolan, İncil弾 uygun bir yaşam sürmek suretiyle Ruh置n armağanlarına lâyık olabilmektir.  Ruh置n armağanlarına lâyık olabilmenin dayanağı, yolu ise duadır.  Bu noktadan hareketle, herkes kendi yeteneklerine, kendisine verilmiş olana (Tanrı vergisi kayrasına) göre duasını eder.  Bu dua tarzı sesli dua ile zihinsel dua, derin düşünme duası ile ruhî dua sınırında yer alır.  Ne var ki İsa地ın adı yaşamımızın odak noktası olsa bile, Adı anmanın bizleri ruhumuzu arındırma uğraşlarından ve diğer çabalardan vâreste tutacak kestirme bir yol olduğunu düşünmek yanlış olur.  İsa地ın Adını anmak bizatihî bir arınma çabası, düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin o Adın simgelediği yaşayan gerçekliğe uyumlu olması için bir filtredir.  Dua yaşamını ancak böylece gerekçelendirebilir ve nihaî amacını görebiliriz.

 

5-2-2013 tarihinde yazld.

5-2-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN