Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ÇAĞDAŞ ORTODOKS DİN ADAMLARI VE ESERLERİ

 

ÕUHANNA MAKSİMOVIÇ ÖNCÜ PEYGAMBER YUHANNA HAKKINDA

(Şangay ve San Francisco Piskoposu Aziz John Maximovitch'in sözleri)

 

 

Yol Hazırlayıcı Yuhanna, Mesih'ten tam 6 ay önce doğarak, görevinin Rabbin yolunu hazırlamak olduğunu doğum zamanı aracılığıyla gösterdi. Yılın, yaz gündönümü sonrasında günlerin kısalmaya başladığı döneminde (24 Haziran) doğdu; Mesih'in doğumu ise kış gündönümü sonrasında günlerin uzamaya başladığı günde (25 Aralık) gerçekleşti. Bu tarihler, sonraları, Mesih'in Müjde'yi duyurmaya başlamasından sonra Yol Hazırlayıcı Yuhanna tarafından söylenen şu söz ile bağlantılıdır: “O büyümeli, bense küçülmeliyim” (Yuhanna İncili 3:30).

“Güneşin habercisi, yol hazırlayan kişi”; doğruluk güneşinin doğuda yükseldiğinin habercisi sabah yıldızına benzeyen Vaftizci Yuhanna idi.

“Yıldızların yıldızı, yol hazırlayıcı, Tanrı'nın sevdiği Yuhanna, bugün kısır bir rahimden doğup aramıza geldi, yücelerdeki parlaklık olan Mesih'in ışığının belirdiğini ilan ediyor” (24 Haziran bayramında okunan övgü). “Tüm yaratılış senin ilahi doğumun ile seviniyor; çünkü sen, ey yol hazırlayıcı ve göksel insan, insan bedeni almış Tanrı'yı bizlere ilan eden dünyevi bir melek olarak açıklandın” (Kanonun 5. bölümü). Ey Mesih'in peygamberi ve yol hazırlayıcısı, sana sevgi ve saygı gösteren bizler, seni layıkıyla nasıl öveceğimizi tam olarak bilmiyoruz ve şaşkınlık içindeyiz; çünkü seni doğuranın kısırlığı ve babanın dilsizliği, senin değerli ve görkemli doğumun sayesinde  sona erdi ve Tanrı'nın Oğlu'nun insan bedeni aldığı, dünyaya duyuruldu” (Bayrama özgü Troparion ilahisi).
 

Not: İslam'da ve Kur'an'da Yuhanna peygambere Yahya ismi verilmiştir ve genelde Türkçe'de Vaftizci Yahya olarak bilinmektedir.

 

7-1-2011 tarihinde yazéldé.

7-1-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN